Tilaa elämälle

Johanna Aho: Maankäyttö- ja rakennuslain uudistukset myötätuulessa

14.02.14 / Aho Johanna

Ympäristöministeriö julkisti 13.2. maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarvioinnin tulokset. Raportissa päädyttiin samaan lopputulokseen kuin RAKLI ja sen jäsenet viime vuonna aiheesta käydyissä keskusteluissa: joitakin uudistuksia tarvitaan, jotta rakentamista ja kaupunkien kehittymistä voidaan ohjata haluttuun suuntaan.

Vuonna 2000 säädetty laki on toiminut melko hyvin puitteiden luojana, mutta nykytilanteessa tarvitaan lisää joustavuutta ja nopeutta, jotta rakentamisen ja talouden pyörät pysyvät pyörimässä. Onkin hienoa, että hallitus tuo MRL:n osauudistuksen vauhdilla eduskuntaan. Kilpailun edistäminen asuntojen rakentamisessa ja kaupan alalla on juuri sitä, mitä markkinoilla nyt tarvitaan. Toki täytyy olla tarkkana, ettei kokonaisuuden toimivuutta vaaranneta äkkinäisillä päätöksillä.

Kaupungistumisen näkökulmasta on hyvä, että yhdeksi painopisteeksi on nimetty eri kaavatasojen roolien selkiyttäminen ja täydennysrakentamisen edistäminen. Kaavoitukseen liittyvät kysymykset hidastavat rakennuttajien mukaan eniten kaupunkirakenteen kehitystä ja nostavat kustannuksia. RAKLIn jäsenten kokemukset rakennushankkeista puoltavat myös sitä, että tarvetta raportissa esiin nostetulle kuntien rakennusvalvontojen uudistamiselle on. On hyvä, että uudistuksissa kiinnitetään huomiota myös kiinteistöjen ylläpitoon ja rakentajan vastuuta lisätään.

Koko Maankäyttö- ja rakennuslaki on nyt kammattu tiheällä kammalla läpi, mikä on varmasti lisännyt lain vaikutusten syvällisempää ymmärtämistä. Tosin tälle arvioinnille leimallista on, että eri tahojen näkemykset syy-seuraussuhteista eivät täysin kohtaa. Joka tapauksessa kaupunkiseutujen rakennettujen alueiden uudistumista tulee tukea ja täydennysrakentamista helpottaa, mihin tehty arviointi antaa hyvät valmiudet.

Johanna Aho
MRL-arviointiryöryhmän jäsen

Valtioneuvoston tiedote arvioinnista

 

Ota kantaa. Lähetä oma kommenttisi.

Nimi/nimimerkki:
Otsikko:
Kommentti:
 Lähetä