Tilaa elämälle

Johanna Aho: Rullaavaa vaikuttamista

28.08.14 / Aho Johanna

RAKLI vaikuttaa jatkuvasti kiinteistö- ja rakentamisalan lainsäädännön kehitykseen. Tällä hetkellä on vireillä runsaasti lakihankkeita, joista RAKLIlta pyydetään lausuntoa sekä kuullaan myös suullisesti kehitysehdotuksiamme. Tämän hetken kestoaiheita ovat muun muassa maankäyttö- ja rakennuslain virittäminen ympäristövastuullisuuden aikaan, sekä kiinteistöverotuksen ja verolakien kiristäminen.

Maankäyttö- ja rakennuslakiin halutaan lisätä myös elinkeinoelämän kilpailun lisäämistä koskeva elementti, joka kunnan tulisi kaavoituksessa ottaa huomioon. Lakiesityksen perusteella on vaikea ottaa kantaa muuhun kuin tavoitteeseen, joka sinänsä on yhteiskunnassa tavoiteltava ja oikeutettu. On tärkeää, että kaupunkeja kehitettäessä luodaan erilaisia liike-, kauppa- ja toimipaikkoja, joihin yritykset voivat sijoittua. On kuitenkin vaikea kuvitella, että byrokraattisuuteen taipuvaisten suomalaisten mielenliikkeitä saataisiin lainsäädännöllä korjattua, jotta rakenteellinen pk-yritysten vähyys poistuisi.

Kiinteistöveron korotusta RAKLI vastustaa, koska julkisen talouden paikkaaminen kiinteistöomaisuuteen kohdistuvien verojen ja maksujen nostolla on lyhytnäköistä. Lisääntyvät kustannukset valuvat vuokrien kautta kaikkien kiinteistöjen käyttäjien maksettavaksi.

Kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajoja ehdotetaan korotettavaksi siten, että yleisen kiinteistöveron veroprosenttien vaihteluväli nousisi 0,60–1,35 prosentista 0,80–1,55 prosenttiin. Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti nousisi 0,32–0,75 prosentista 0,37–0,80 prosenttiin. Vuoden 2014 alusta muutettiin muun muassa rakennusten jälleenhankinta-arvojen perusteita. Muutos lisäsi veron kertymää 100 miljoonalla eurolla. Nyt esitetään uutta 54 miljoonan lisäystä.

Kiinteistöveroa ei voida käsitellä muusta verotuksesta irrallisena, vaan kiinteistöihin kohdistuvaa verorasitusta pitäisi tarkastella kokonaisuutena. RAKLI julkaisee syyskuussa kiinteistönomistamisen veroselvityksen, jossa avataan yksityiskohtaisesti kiinteistöihin kohdistuvien verojen ja ylläpitokustannusten kehitystä 2000-luvulla.

Elokuun loppupuoli on ollut vilkkaan lausumisen aikaa. RAKLIn lausuntoihin voi tutustua täällä

Ota kantaa. Lähetä oma kommenttisi.

Nimi/nimimerkki:
Otsikko:
Kommentti:
 Lähetä