Tilaa elämälle

Johanna Kaalikoski: Tietoa menneestä ja mihin mennään

11.03.16 /

RAKLI jakaa vuoden mittaan monenlaista tietoa kiinteistö- ja rakentamismarkkinasta eri näkökulmista. Keräämme faktaa siitä, mitä markkinoilla on tapahtunut ja näkemyksiä siitä, mitä tuleman pitää. Luonnollisesti RAKLI katselee markkinaa jäsentensä, eli rakennuttajien ja kiinteistönomistajien vinkkelistä.

Tietopalvelujemme pitkäikäisin tuote on pääkaupunkiseudun suhdannekatsaus, jonka tuotamme kaksi kertaa vuodessa. Mukana on tietoa asunto-, toimitila- ja infrarakentamisesta, kiinteistö- ja vuokramarkkinoista, urakoitsijoiden tarjoushalukkuudesta sekä urakkahinnoista. Tässä muodossa olemme tarkastelleet markkinaa jo useamman vuosikymmenen ajan. Apunamme suhdanteiden peilaamisessa ovat Forecon, KTI Kiinteistötieto, Nordea, Rapal, RPT Docu, Rakennusteollisuus RT ja RaSi ry.

Vahvasti tulevaisuuteen katsotaan RAKLIn vuokra-asuntobarometrissa ja RAKLI-KTI-toimitilabarometrissa. Niissä alan asiantuntijat pääsevät keväällä ja syksyllä kertomaan, miltä näyttää vuokra-asunto- tai toimitilamarkkinoiden kehitys eri puolilla Suomea. Barometrit tarjoavat hyvä työkalun tulevan luotaamiseen, kehityksen ennakointiin ja ajankohtaisten asioiden arviointiin.

Syvällisempää tietoa markkinoista tarjoillaan KTI Kiinteistötiedon kahdessa toimialakatsauksessa, jotka tilaavat RAKLI ja Locus-lehti. Näissä paneudutaan kulloinkin valitun, yhden yksittäisen markkinasektorin näkymiin ja analysoidaan sitä tarkemmin. Katsaukset perustuvat kyselyyn, asiantuntijahaastatteluihin ja perusteelliseen selvitystyöhön. Artikkelit ilmestyvät Locus-lehdessä toukokuussa ja marraskuussa sekä ovat luettavissa RAKLIn nettisivuilta.

Seuraamme jatkuvasti markkinoita myös tilaamalla KTI Kiinteistötiedolta keskeisiä markkinatunnuslukuja ja tietoa ylläpitokustannusten kehityksestä. Näistä perustiedoista seuraamme trendejä ja kerromme ulospäin kiinteistömarkkinoiden tilanteesta ja toimintaympäristön kehityksestä. Tarvittaessa teetämme täsmäselvityksiä eri aiheista, kuten kiinteistöalan yhteiskunnallisesta merkityksestä tai kiinteistöomistuksen verotuksesta.

Tuotamme siis paljon tietoa. Toivon, että se on ahkerasti käytössä ja tarjoaa hyötyä jäsenillemme ja sidosryhmillemme. Jos sinulla on kehitysajatuksia tietopalveluihimme liittyen, laitahan viestiä tulemaan!

Johanna Kaalikoski

Ota kantaa. Lähetä oma kommenttisi.

Nimi/nimimerkki:
Otsikko:
Kommentti:
 Lähetä