Tilaa elämälle

Juho Kess: Johtamalla laatua

26.01.15 / Kess Juho

Aulangolla vietettiin Rakennuttajapäiviä 22-23.1. Rakentamisen laatu ja yhteistyö olivat keskeisiä teemoja sekä seminaariesityksissä että rakennuttajien keskusteluissa. Miten rakennuttajat voivat varmistaa, että hankkeissa on riittävästi osaamista ja tahtoa tehdä hyvää laatua?

Hankintamenettelyjen kehittäminen on yksi lähestymistapa. RALAn tekemässä selvityksessä havaittiin, että suunnittelijoiden osaamiseen ollaan yleisesti tyytyväisiä, mutta suunnitelmien laatuun ei. Ilmeisesti vika on riittämättömissä resursseissa ja yhteistyön sujumattomuudessa. Suunnittelun hankinnassa pitäisi painottaa laatua hinnan sijaan. On myös havaittu, että suunnittelijoiden kilpailuttaminen ryhmänä ja yhteistoimintaan kannustava sopimusmalli tuottavat parempaa laatua. Toteuttamisessa puolestaan laaduttomuus johtuu suureksi osaksi siitä, etteivät vastuut ja tekeminen kohtaa toisiaan. Elinkaarimallilla tehtävistä hankinnoista on kuitenkin saatu hyviä kokemuksia. Silloin urakoitsija rakentaa kuin itsellensä tekisi ja aliurakatkin ovat tiukemmin kontrollissa.

Tekijälle pitää siis saada enemmän vastuuta, mikä onnistuu myös takuuaikoja pidentämällä. Myös palkkiomuodolla on vaikutusta motivaatioon. Allianssihankkeissakin usein varsinaiset toteuttajat, aliurakoitsijat, ovat mukana kiinteillä hintakilpailluilla urakkasopimuksilla, jolloin tuottavuus menee helposti tavoitteena laadun edelle. Asenne on kuitenkin suurin ongelma. Vaikka palveluita hankittaisiinkin kiinteällä hinnalla kilpailutettuna, pitäisi rakentamisen aina olla vähintäänkin turvallista, terveellistä ja laadultaan sopimuksenmukaista. Alan asenteissa on vikaa, kun ammattilaiset tekevät tahallaan kelvotonta.

Laatu varmistetaan johtamisella. Rakennuttajapäivillä peräänkuulutettiin hyviä esimerkkejä onnistumisista, jotka loisivat positiivista kateutta ja halua pistää vieläkin paremmaksi. Niitä toki esiteltiin tapahtuman aikana useampiakin, mutta erityisesti haluaisin nostaa esiin Vuoden 2014 rakennuttajakonsulttina palkitun Juuso Hämäläisen. Nuoresta iästään huolimatta Juusolla on kadehdittavan pitkä lista onnistumisia takanaan ja hänet tunnetaan nimenomaan taitavana hankkeen johtajana. Hyvä johtaminen varmistaa, että tilaajan tavoitteet määritellään kunnolla ja hanke suunnitellaan niin, että se tuottaa käytön, omistuksen ja ylläpidon kannalta parhaan mahdollisen tuloksen. Eri hankintamuotojen hallinnan lisäksi on hankkeen johtajan tunnettava eri osapuolten intressit ja valvottava tavoitteiden toteutumista.

Rakennuttaminen mielletään usein insinöörien tekniseksi touhuksi, mutta se on ennen kaikkea johtamista. Hyvä rakennuttaja on aina ajan tasalla siitä, mitä hankkeessa tapahtuu ja puuttuu nopeasti virheisiin ja poikkeamiin tavoitteista. Johtamalla voidaan korjata asenteita.

Ota kantaa. Lähetä oma kommenttisi.

Nimi/nimimerkki:
Otsikko:
Kommentti:
 Lähetä