Tilaa elämälle

Juho Kess: Korjaustarve kasvattaa ylläpitokustannuksia

04.09.15 / Kess Juho

KTI on tuottanut RAKLIlle tarkastelun ylläpitokustannusten kehittymisestä 2000-luvulla Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Seuranta tehdään vuosittain erikseen asuinkerrostaloille ja toimistokiinteistöille. Tarkastelu osoittaa, että ylläpitokustannukset ovat tällä vuosituhannella jopa kaksinkertaistuneet.

Kun ylläpitokustannusten nousua verrataan vuokrien kehitykseen, on asuinkerrostaloissa nähtävissä selvä ero pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välillä: muualla ylläpitokustannusten nousu on selvästi vuokrien nousua jyrkempää, mikä haastaa kiinteistönomistajia, kun markkinatilanne ei salli vuokrien kehittyvän kustannusnousun mukaan. Esimerkiksi Tampereella ylläpitokustannukset syövät jo liki 40 prosenttia vuokrasta, kun vastaava luku Helsingissä on noin 30.

Turussa ja Tampereella tarkastelussa mukana olevat asuinkerrostalot ovat valmistuneet keskimäärin 1990-luvulla, kun Helsingin kanta on vanhempaa. Parikymmentä vuotta vanhat talotkin ovat kuitenkin tulossa peruskorjausikään, mikä aiheuttaa lähitulevaisuudessa ylläpitokustannusten entistäkin voimakkaampaa kasvua.

Toimistokiinteistöille leimallista on kiinteistöveron suuri osuus ylläpitokustannuksista. Tampereella kiinteistöveron osuus kustannuksista lähentelee jo neljännestä ja Helsingissäkin viidennes menee kiinteistöveroihin.

Kokonaisuutena tarkasteltuna ylläpitokustannusten nousu on kuitenkin toimistokiinteistöjen puolella kääntynyt parin viime vuoden aikana laskuun. Tätä selittää muun muassa kiinteistöpalvelukustannusten laskeminen koko maan tasolla viidellä prosentilla. Tähän vaikuttavat vähälumiset talvet sekä palvelusopimusten neuvotteleminen uudelleen.

Kaikissa kaupungeissa ja molemmissa kiinteistötyypeissä nousuaan jatkoivat energiaverot ja korjauskustannukset.

Asukkaiden maksukyvyn ja yritysten kilpailukyvyn näkökulmista ylläpitokustannusten seuraaminen on erittäin tärkeää. Kokonaisuus muodostuu monista pienistä puroista, jotka yhdessä nostavat merkittävästi asumisen ja toimitilojen hintaa. Kun katsoo viimeisten 15 vuoden kehityskäyriä, ei voi kuin todeta, että samaa tahtia nousu ei voi jatkua.

Tarkastele vuoden 2014 ylläpitokustannuksia

Juho Kess
Projektipäällikkö

Ota kantaa. Lähetä oma kommenttisi.

Nimi/nimimerkki:
Otsikko:
Kommentti:
 Lähetä