Tilaa elämälle

Jyrki Laurikainen: Kuntavaalikeskustelut käyntiin – Puhutaanko oikeista teemoista?

26.10.16 / Laurikainen Jyrki

Kuntien tehtävät ovat muuttumassa radikaalisti vuoden 2019 alussa. Keväällä meille valitaan uudet kuntapäättäjät, joiden osaamisalueet ja kiinnostuksen kohteet eivät voi olla identtiset aikaisempien vaalikausien kanssa. Kuntauudistusta avannut selvitys päätyi kolmeen päätehtävään, joista kunnat jatkossa vastaavat: kehitys, koulutus, kaavoitus. Näistä viimeistä pitää ajatella laajasti. Kunnan tehtäväkentässä rakennetun ympäristön merkitys korostuu, mikä vaatii paljon osaamista juuri tältä sektorilta.

Tulevaisuuden kunta -selvityksessä todetaan: ”Kaavoituskysymyksissä ratkaisevaa on toimivan arjen kehittäminen, monipuolisen asumismuotojen tukeminen ja palveluiden turvaaminen sekä uudistaminen.” Kokonaisuus on laaja ja onkin tärkeää, että kunnanvaltuustoihin valitaan henkilöitä, joita fyysisen kaupunkiympäristön kehittäminen innostaa, ja joilla on siihen riittävää osaamista ja näkemyksellisyyttä.

Kaupungistuminen muuttaa painopisteitä

Alkavalla vaalikaudella on kaupungistumisen haasteiden ratkaisemiseen tartuttava päättäväisesti. Kasvavilla seuduilla pitää luoda edellytykset ripeälle kehittymiselle ja taantuvilla puolestaan varmistaa hallittu alasajo niiltä osin, kun se on väistämätöntä. Kasvavissa kaupungeissa tarvitaan viisaita päätöksiä olemassa olevan kaupunkirakenteen tiivistämiseksi ja sujuvien liikenneyhteyksien varmistamiseksi. Ne ovat tehokkaimmat keinot tehdä tilaa kasvulle, joka lähivuosikymmeninä tapahtuu.

Investoinnit osaaviin käsiin

Investointitarpeet rakennettuun ympäristöön ovat kasvavilla kaupunkiseuduilla mittavat. Talous on kunnissa niukkaa, minkä vuoksi investointien suuntaamisen ja rakennetun ympäristön ylläpidon pitää olla erittäin ammattitaitoista, jotta vähät rahat käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Valtuutetuilta tämä vaatii asiantuntemusta ja kykyä arvioida eri vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia. Nyt tarvitaan innovatiivisia ideoita rakennetun ympäristön kehittämisen suhteen ja avointa asennoitumista uudenlaisten toteutustapojen ja rahoitusmuotojen hyödyntämiseen.

Peräänkuulutan siis kuntavaaliehdokkailta taitoa edistää nopeaa kasvua sääntelyä joustavoittamalla ja lupakäytäntöjen ripeyttä lisäämällä. Nämä ovat edellytyksiä yksityisten investointien saamiseksi kaupunkeihin ja elinvoiman lisäämiseksi. Hyvään julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön tulee panostaa, jotta kaikkien voimat voidaan täysimääräisesti hyödyntää uuden suunnittelussa, olemassa olevan kehittämisessä ja rakentamisessa.

Kuuntelen mielenkiinnolla, mistä nyt vaalien alla puhutaan.

Jyrki Laurikainen
toimitusjohtaja

Ota kantaa. Lähetä oma kommenttisi.

Nimi/nimimerkki:
Otsikko:
Kommentti:
 Lähetä