Tilaa elämälle

Jyrki Laurikainen: RAKLI tekee tilaa kasvulle

28.08.15 / Laurikainen Jyrki

Meillä on paljon tekemistä. Toimintaympäristön muutokset ovat suuria ja niiden vauhti kiihtyvä. Kyetäksemme vastaamaan tähän on meidän osattava uudistua ja hyödyntää yhteiskunnallisen murroksen tarjoamat mahdollisuudet tehokkaasti.

RAKLIn hallitus hyväksyi tällä viikolla liitolle uuden strategian. Seuraavien neljän vuoden aikana keskitymme siihen, että kiinteistö- ja rakentamisalalla on mahdollisuuksia kasvaa ja tukea koko Suomen kasvua. Strategiset painopisteet ovat:

  • Tilaa muuttuville tarpeille
  • Tilaa mahdollistavalla sääntelyllä
  • Tilaa laadulle ja tuottavuudelle
  • Tilaa uudistumiselle ja digitalisaatiolle
  • Tilaa ammattimaiselle kiinteistöomistamiselle

Kesän aikana olemme uuden strategian lisäksi määritelleet myös sen kivijalan, joka aina on kaiken RAKLIn toiminnan tukena. Ilman vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja yhteistyötä, kestävää kehitystä, toimivaa kilpailua tai ammattilaisten verkostoa RAKLI ei olisi RAKLI.

Tässä en pysty avaamaan kaikkia viiteen strategiseen painopisteiseemme sisältyviä tavoitteita, mutta nostan esiin muutaman keskeisimmän ajatuksen.

Kun tarpeet kotien, työympäristöjen, palvelujen ja liikkumisen suhteen muuttuvat, pitää asiakkaita ymmärtää syvällisesti. Meidän täytyy tarjota esimerkiksi yrityksille kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivia ratkaisuja, jotka edistävät niiden suorituskykyä ja liiketoimintaa. Joustavuus on yksi avainsanoista, joka liittyy niin tilojen käyttömahdollisuuksiin, kaupunkiympäristöihin, liikkumiseen kuin sääntelyyn ja sen tulkintaankin. Alkukesästä julkaistu hallitusohjelma lupasikin näiltä osin paljon hyvää ja nyt on tärkeää varmistaa alan ja päättäjien yhteistyönä, että lupaukset realisoituvat ja asetetut tavoitteet saavutetaan.

Strategiaprosessin aikana vahvistui käsitys siitä, että kiinteistöjen ja infrastruktuurin omistamisen laajempi ammattimaistuminen on hyödyllistä. Se edesauttaa tärkeitä investointeja ja tarjoaa meille hyviä mahdollisuuksia parantaa sekä tuottavuutta että laatua. Myös pitkäjänteinen elinkaariajattelu on ammattimaisille toimijoille luontevaa, ja se on ainoa järkevä tapa hoitaa tätä suurta omaisuusmassaamme, joka tarjoaa meille sujuvan arjen puitteet joka päivä.

Uudet suuntaviivat kannustavat meitä myös tukemaan entistä voimakkaammin jäsentemme innovatiivisuutta ja etsimään yhdessä uutta liiketoimintaa esimerkiksi digitaalisista ratkaisuista, jotka vääjäämättä tulevat kaikkialle. Uskon, että jäsenorganisaatioistamme löytyy paljonkin sitä rohkeutta ja halua kehittyä, jota nyt tarvitaan.

Yhteinen näkemys RAKLIn suunnasta on kevään ja kesän aikana muodostettu ja edessä on valintojen tekeminen tavoitteisiin pääsemisen kannalta tehokkaimpien keinojen löytämiseksi. Ensimmäiseksi aloitamme vuoden 2016 toiminnan suunnittelun, jolle on nyt hyvät raamit olemassa.

Tutustu RAKLIn strategiaan ja tavoitteisiin vuosille 2016-2020

Jyrki Laurikainen
toimitusjohtaja

Ota kantaa. Lähetä oma kommenttisi.

Nimi/nimimerkki:
Otsikko:
Kommentti:
 Lähetä