Tilaa elämälle

Jyrki Laurikainen: RAKLIn strategia kirkastuu

17.06.15 / Laurikainen Jyrki

Kulunut kevät on RAKLIssa ollut suunnan tarkistamisen aikaa. Laajalla asiantuntijajoukolla koottu murrostutka osoitti, että meneillään on useita yhtäaikaisia yhteiskunnallisia muutoksia, jotka pistivät myös meidät raklilaiset pohtimaan sitä, mitä teemme vuoteen 2020 asti.

RAKLIn hallitus vahvistaa vuosien 2016-2020 strategian elokuun kokouksessaan, mutta joitakin suuntaviivoja on jo selvillä. Yhdeksi keskeisimmäksi painopisteeksi on nousemassa vaikuttaminen siihen, että sääntely olisi ennakoitavaa ja että sitä kehitettäisiin nykyistä mahdollistavammaksi. Ajankohta on nyt erityisen otollinen tähän tehtävään entistä tiukemmin tarttumiselle, koska hallitusohjelmakin lupasi näiltä osin alallemme paljon hyvää. Nyt pitää vain varmistaa, että toimiin ryhdytään ripeästi ja ratkaisut ovat käytännössä toimivia.

Käynnissä olevat murrokset muuttavat rakennusten käyttäjien tarpeita rajusti. Kaupungistumisen haasteisiin pitää pystyä vastaamaan rakenteita uudistamalla ja investointeja priorisoimalla. Lisäksi asumista, toimitiloja ja infrastruktuuria pitää kehittää niin, että ne vastaavat toiveita. Tämän vuoksi yksi strategiamme teemoista tulee olemaan tilan lopullisen käyttäjän toiminnan ymmärtäminen ja sen vaikutusten huomioiminen kiinteistön omistamisessa. Tulevalla strategiakaudella paneudutaan siis muun muassa uudenlaisen tilajohtamisen keinoihin sekä asiakkaan parempaan palvelemiseen.

Kolmantena näkökulmana nostan esiin tuottavuuden parantamisen, johon hallitusohjelmakin meitä haastaa. Laatuvirheet pitää saada pois, asenneilmapiiri muuttumaan ja yhteistoiminnallisista menettelyistä synergiaa alalle. ROTIn sanoja lainaten meidän pitää jatkossa saada vähemmällä enemmän.

Yksi askel tällä jatkuvan parantamisen tiellä on uudistuminen ja esimerkiksi digitalisaation hyödyntäminen. Näitä ei nykymaailmassa voi ohittaa, joten RAKLI jatkaa pitkäjänteistä työtään uusien avausten mahdollistajana ja tarjoaa jatkossakin jäsentensä käyttöön esimerkiksi klinikkatyön kaltaisia kehitysalustoja.

Yksi keskeisitä tulevaisuuden haasteistamme on huolen pitäminen Suomen ikääntyvästä kansallisvarallisuudesta. Yhtenä ratkaisuna tähän näemme ammattimaisen kiinteistönomistuksen lisäämisen. Tämän vuoksi me RAKLIssa työskentelemme sen eteen, että jatkossa olisi tarjolla entistä monipuolisempia mahdollisuuksia investoida rakennettuun ympäristöön ja ylläpitää sitä.

Näillä toimenpiteillä pyrimme siihen, että hyvinvointi ja kilpailukyky Suomessa paranevat. Tilaa elämälle tarvitaan. Kuulen nyt mielelläni kommenttejanne edellä kerrotusta ja kiitän kaikkia strategiatyöpajoihin osallistuneita luottamushenkilöitämme heidän arvokkaista ajatuksistaan. Strategian lopullinen muotoilu syntyy kesän aikana ja se julkistetaan hallituksen kokouksen jälkeen.

Jyrki Laurikainen
toimitusjohtaja

Ota kantaa. Lähetä oma kommenttisi.

Nimi/nimimerkki:
Otsikko:
Kommentti:
 Lähetä