Tilaa elämälle

Jyrki Laurikainen: RAKLIn strategiatyö polkaistiin käyntiin

21.11.14 / Laurikainen Jyrki

Olen ollut RAKLIn toimitusjohtajana kohta kolme kuukautta. Tänä aikana on useissa jäsenten kanssa käydyissä keskusteluissa tullut ilmi, että olisi aika päivittää liiton strategiaa. Maailma ympärillämme on melkoisessa myllerryksessä, ja myös meidän on pohdittava rooliamme tämän kaiken keskellä. Mitä RAKLIlta kiinteistö- ja rakennusalan vaikuttajana, kehittäjänä ja yhdistäjänä odotetaan tulevien vuosien aikana?

Tutustuttuani RAKLIn toimintaan minulle oli päivänselvää, että oikea paikka strategiatyön lähtölaukaukselle on neuvottelukunta. Siihen kuuluu RAKLIn toiminnassa tiiviisti mukana olleita jäsenorganisaatioidemme edustajia, joilla on huikea kokemus alalta. Sääntöjemmekin mukaan neuvottelukunta on neuvoa-antava toimielin, joten mikäpä olisi ollut parempi paikka avata keskustelu tulevaisuuden linjauksistamme.

Aloitimme työn käymällä läpi sitä, millainen murros toimintaympäristössämme on havaittavissa. Merkittäviä muutoksia on jo tapahtunut esimerkiksi siinä, että globalisaatio on kaikkialla arkea. Tämän suhdetta paikalliseen tekemiseen sekä omia valmiuksiamme toimia kansainvälisesti meidän on varmasti tarpeen arvioida. Yksi vallitseva trendi on myös arvomaailman muutos – nykynuoret ajattelevat hyvinkin eri tavalla kuin isovanhempansa. Digitalisoitumistakaan ei voi tulevaisuutta pohtiessaan sivuuttaa.

Toimialan kannalta neuvottelukunta näki oleelliseksi uusien liiketoimintamallien synnyttämisen ja rakennetun ympäristön kehittämisen. Painotus tulee siirtymään yhä enemmän olemassa olevan rakennuskannan ja infrastruktuurin uudistamiseen. Tähän meidän pitää niukkojen resurssien aikana keksiä innovatiivisia ratkaisuja.

RAKLIn kannalta nähtävissä olevat muutokset voisivat tarkoittavat ainakin sitä, että meidän on varmistettava kehittämiselle suotuisa toimintaympäristö. Sääntelyllä ei saa nujertaa vapautta toteuttaa asioita järkevimmällä tavalla, ja kiinteän omaisuuden muunteleminen joustavasti on mahdollistettava. Taloustilanne ja investointien niukkuus aiheuttanevat sen, että kiinteistöjen arvonmuutokset ovat kohta todellisuutta, ja niihin on varauduttava. Lisäksi meidän pitää panostaa olemassa olevan kiinteistövarallisuutemme kehittämiseen ja hyvään ylläpitoon.

Erityisesti minua ilahdutti neuvottelukunnan käymässä keskustelussa se, että asiakkaiden ymmärtäminen nousi voimakkaasti esiin. Vuorovaikutuksen lisääminen kaikissa arvoketjun vaiheissa on varmasti hyväksi ja tästä tulemme strategiatyön yhteydessä keskustelemaan. Ainakin sitä on pohdittava, miten alastamme tulee aidosti kokonaispalvelujen tarjoaja ja asiakaskokemusten asiantuntija. Kun teknologiat mahdollistavat meille paikoista irrottautumisen, on tilojen tuotettava entistä enemmän elämyksiä ja hyötyä, jotta käyttäjä kokee niitä tarvitsevansa.

Lähetekeskustelu on nyt käyty. Käärimme hihat ja kokoamme lisää ajatuksia kevään aikana. Tavoitteena on saada uusi strategia valmiiksi toukokuuhun mennessä, joten siihen asti olen kuulolla ja otan mielelläni vastaan ideoita RAKLIn toiminnan suuntaamisesta.

Jyrki Laurikainen
toimitusjohtaja

Ota kantaa. Lähetä oma kommenttisi.

Nimi/nimimerkki:
Otsikko:
Kommentti:
 Lähetä