Tilaa elämälle

Jyrki Laurikainen: Tehdään yhdessä tilaa elämälle

05.09.14 / Laurikainen Jyrki

Viikko RAKLIn toimitusjohtajan roolissa alkaa olla jo takana. Oltuani RAKLIn palveluksessa valmistumiseni jälkeen 1990-luvulla on nyt ollut todella mielenkiintoista palata kasvaneeseen, kehittyneeseen ja niin monipuoliseen työympäristöön takaisin. Ensimmäiset päivät ovat tuoneet tullessaan niin vanhoja tuttuja kasvoja kuin lukuisia uusiakin tuttavuuksia. Uutta opeteltavaa on riittävästi, ja asioita on ollut hyvä peilata omaa, niin julkishallinnosta kuin kansainvälisestä kiinteistöjohtamisestakin kertynyttä kokemusta vasten. Olen esittänyt kuluneella viikolla useaan kertaan kysymyksen miksi ja sitä tulen jatkamaan.

Kiinteistö- ja rakennusalan vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan, yrityksiin ja meihin kaikkiin ihmisiin on erittäin merkittävä. Työnteko, palvelut, liikkuminen ja asuminen muodostavat kokonaisuuden, jonka toimivuuden edellytyksenä ovat erilaiset tilat ja rakennettu ympäristö. RAKLIn jäsenet ovat avainasemassa luomassa ja ylläpitämässä näitä tiloja. Tilojen lopullisten käyttäjien tarpeet ja tyytyväisyys ohjaavat toimintaamme ja ovat pitkäjänteisen menestyksen edellytys. Niin kuin RAKLIn slogan tiivistää: Tilaa elämälle.

Jotta me pystymme tätä kaikkea tarjoamaan, pitää toimintaympäristön mahdollistaa käyttäjien tarpeita vastaavan kokonaisuuden rakentaminen ja ylläpitäminen. Pääsen heti tositoimiin, kun eduskuntavaalit lähestyvät ja me RAKLIssa vaikutamme siihen, että tuleva hallitusohjelma tarjoaisi jäsenillemme hyvät puitteet toimia ja rakennettu ympäristömme kehittyisi oikeaan suuntaan. Agendalle nousee muun muassa se, miten täydennysrakentaminen saadaan kaupungeissa nykyistä sujuvammaksi. Muuttuvaan kysyntään ja tarpeeseen tiivistää kaupunkirakennetta pitää pystyä vastaamaan ripeästi. Alaamme ohjaavat myös tiukat taloudelliset reunaehdot, minkä vuoksi esimerkiksi sääntelystä syntyvät turhia kustannuksia pitää saada karsittua ja ylläpitokustannusten nouseminen veronkorotusten vuoksi estää. Julkaisemme koko tavoitepaketin ensi viikolla, joten siitä seuraavassa uutiskoosteessa tarkemmin.

Yhteiskunta on murroksessa useilla alueilla: ostaminen muuttuu, toimistotyön tekemisen tavat kehittyvät, asuntokuntien koot pienenevät ja digitalisoituminen etenee. Kaikki nämä ja monet muut muutokset heijastuvat jäsentemme toimintakenttään. Nyt on luonnollinen hetki arvioida myös RAKLIn strategiaa ja kohdentaa tekemisemme tulevina vuosina sen mukaisesti.

Katson positiivisesti tulevaisuuteen ja uskon yhteistyön sidosryhmiemme kanssa jatkuvan hedelmällisenä. RAKLIn jäsenet ja heidän aktiivisuutensa on luonnollisesti kaiken toimintamme perusta. Tartun innolla saamaani haasteeseen RAKLIn vetäjänä, ja luotan niin jäsentemme edustajien kuin toimistomme henkilöstön ammattitaitoon ja tehokkaaseen työntekoon. Ja kun tavataan, niin vaikutetaan, verkostoidutaan ja kehitetään yhdessä.

Hyvää alkanutta syksyä!

Jyrki Laurikainen
toimitusjohtaja