Tilaa elämälle

Jyrki Laurikainen: Vastuullinen pärjää paremmin

22.09.16 / Laurikainen Jyrki

Vastuullisuudesta on tullut olennainen osa kiinteistösijoittajien liiketoimintastrategioita. Keskeisimmät syyt panostaa yritysvastuutoimintaan ovat tulevaisuuden toimintaedellytysten ja yrityksen maineen turvaaminen ja rakentaminen sekä sääntelyn vaatimusten täyttäminen. Tämä käy ilmi Kiinteistöliiketoiminnan vastuullisuus 2016 -selvityksestä, jonka KTI Kiinteistötieto julkaisi tällä viikolla.

On hienoa nähdä, että vastuullisuus ja siitä raportointi ovat vakiinnuttaneet asemansa suurten kiinteistönomistajien keskuudessa. KTI:n tämänvuotisessa selvityksessä korostui sidosryhmien esiin nostaminen, mikä onkin toimialallamme erittäin luontevaa. Arvoketjut ovat niin laajoja, ettei kukaan tässä toiminnassa voi yksinään olla vastuullinen. Myös hyvän yrityskansalaisuuden yhteys liiketoiminnan menestykseen näyttää olevan vahva. INREVn tekemän selvityksen mukaan GRESB-raportoivien yritysten tulos on kolme prosenttia muita parempi. Suoraan raportoinnista tämä tuskin johtuu, mutta linkki vastuullisuuden, liiketoiminnan onnistumisen ja hyvän johtamisen välillä on selvä.

Vastuullisuus nivoutuu saumattomasti osaksi tuoreessa selvityksessä mukana olevien yritysten toimintaa. Ne myös raportoivat hyvistä teoistaan ahkerasti ja ovat löytäneet omat tapansa tehdä tätä. Kiinteistöliiketoiminnan vastuullisuus -raportin julkistustilaisuudessa kuultiin, että on tärkeää tehdä vastuullisuustyötä tavalla, joka sopii kunkin yrityksen identiteettiin - mielestäni erittäin hyvä muistutus. Oman intressin lisäksi toinen ajuri, joka lisää painetta raportoida, on sääntely. Tuleva direktiivi esimerkiksi velvoittaa yritykset raportoimaan muutakin kuin vain taloudellisia lukujaan.

Rahavirrat ovat kiinteistöalalla moninaiset ja niiden yhteiskunnallinen merkitys suuri. On mielenkiintoista, että yhä useampi sijoittaja on alkanut raportoida verojalanjälkeään, joka onkin kiinteistöalalla melkoinen. Tähän kannustan kaikkia, jotta lukuisista veroista koostuva kokonaisrasitus ymmärrettäisiin nykyistä paremmin, eikä puhuttaisi irrallaan yksittäisistä tekijöistä, kuten esimerkiksi kiinteistöveron nostosta.

Yhtenä vastuullisuuden osana ympäristösertifikaatit näyttävät tulleen kiinteistöalalla jäädäkseen. Vaikka nämä herättävät osin ristiriitaisia tunteita, eikä vaikutus vuokriin ole sitä, mitä ehkä aikaisemmin arvioitiin, toimii sertifikaatti kuitenkin tilan käyttäjälle yhtenä valintakriteerinä. Jos on mahdollisuus vuokrata kaksi vastaavaa tilaa, joista toinen on sertifioitu, on päätös useimmille selvä. Vastuullisuudestaan asiakkaille kertovan yrityksen kannattaa muistaa, että tilan vuokraajaa kiinnostaa lähinnä omaan tilaan liittyvät tekijät, ei niinkään yritystason toimet.

Monet alamme edelläkävijät ovat pitkällä vastuullisuuden polulla ja taitavia raportoinnissa, johon he ovat löytäneet itselleen sopivan tason. Jotta mukaan saadaan entistä suurempi joukko alan yrityksiä ja raportoinnin tapa vakiintuisi ja vertailtavuus paranisi, ovat RAKLI ja KTI Kiinteistötieto käynnistäneet hankkeen, jossa pohditaan, mikä olisi sopivin raportoinnin viitekehys ja tunnusluvut kiinteistöalalle juuri Suomessa. Työ tehdään niin, että lopputulos on sopusoinnussa kansainvälisten standardien kanssa ja sen päätteeksi RAKLIn antaa suosituksen yritysvastuuraportoinnista. Jos osallistuminen kiinnostaa, vielä ehtii mukaan!

Jyrki Laurikainen
toimitusjohtaja

KTI Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta 2016 -julkaisu

Ota kantaa. Lähetä oma kommenttisi.

Nimi/nimimerkki:
Otsikko:
Kommentti:
 Lähetä