Tilaa elämälle

Jyrki Laurikainen: Vastuuta hyvinvoinnista ja kilpailukyvystä

15.04.16 / Laurikainen Jyrki

Yksi RAKLIn strategiatyön aikana kootun kivijalan portaista on vastuullisuus. RAKLI on vuosien varrella edistänyt sitä monin eri tavoin. On kehitetty alan toimintatapoja, torjuttu talousrikollisuutta ja edistetty ympäristömyönteisyyttä. Myös nyt monet vastuullisuuteen liittyvät kysymykset ovat ajankohtaisia, ja esimerkiksi sosiaalisen vastuun puolelta esiin nousee uusia näkökulmia kiinteistöalan merkityksestä.

Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat ovat paljon vartijoita. Ihmiset viettävät rakennetussa ympäristössä lähes kaiken ajan. Meidän tehtävämme on tästä elinympäristöstä huolehtiminen ja sen suotuisasta kehityksestä huolehtiminen, sekä asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen. Esimerkiksi parhaillaan käynnissä oleva RAKLIn ja Turun kaupungin Elinvoimaa lähiöihin -klinikka ja toimitilapuolella käyttötarkoitustenmuutosten edistäminen ovat osoituksia RAKLIn ja sen jäsenten kantamasta sosiaalisesta vastuusta. Asukkaiden toiveita vastaavien kotien tai työhyvinvointia parantavien toimitilojen tarjoaminen ovat tätä mitä suurimmassa määrin.

Rakentamisen laadun kehittämiseksi olemme aloittaneet yhteishankkeen Rakennusteollisuus RT:n, SKOLin ja ATL:n kanssa. Ala tekee nyt tosissaan töitä sen eteen, että tarjolla olisi vain turvallisia ja terveellisiä tiloja – esimerkiksi kuivaketjun takaamiseen etsitään nyt toimivia keinoja. Kiinteistöliiketoiminnan puolella sosiaalista vastuuta voidaan kantaa tarjoamalla asiakkaille aktiivisesti nykyaikaisempia ja tehokkaampia tilaratkaisuja, joilla tuetaan parempaa suorituskykyä ja liiketoimintaa.

Ympäristövastuun näkökulmasta tällä hetkellä ajankohtaista on kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen uusi kausi, 2017-2025. RAKLI edustaa neuvotteluissa koko alaa, ja käy jäsentensä kanssa aktiivista vuoropuhelua siitä, miten osoitamme tehokkaimmin täyttävämme Euroopasta meille tulevat vähennystavoitteet. On ollut ilo olla näkemässä, että vastuuta halutaan ottaa ja työtä uuden sopimuksen syntymiseksi on tehty tosissaan. Vapaaehtoisuus on aina pakkoa parempi tapa hoitaa yhteiskunnalliset velvoitteet, ja tällä sopimuskierroksella alamme on saanut kiitosta erityisen sujuvasta yhteistyöstä muiden sopimuskumppaneiden kanssa.

Tärkeää ja vastuullista työtä tehdään kiinteistö- ja rakentamisalalla todella paljon. Me RAKLIssa olemme siinä aktiivisesti mukana ja haluamme myös kertoa näkyvästi ulospäin hyvistä saavutuksista. Olemme jo kolmatta kertaa mukana toteuttamassa KTI Kiinteistötiedon Kiinteistöliiketoiminnan vastuullisuusraporttia, johon liittyvä barometri tulee suurille kiinteistösijoittajille vastattavaksi lähiaikoina.

Valmistelemme yhdessä KTI:n kanssa myös kotimaista, kansainvälisten järjestelmien kanssa linjassa olevaa vastuullisuusraportoinnin suositusta, jossa sovitaan keskeisistä tunnusluvuista ja niiden laskemisesta. Malli tarjoaisi kevyemmän tavan lähteä liikkeelle hyvistä teoista kertomisessa. Työ sisältyy Sijoittaminen ja rahoitus -toimikunnan toimintasuunnitelmaan ja sitä tekee KTI. Kerromme hankkeen etenemisestä eri viestintäkanavissamme vuoden mittaan, ja toivon yhteydenottoasi, jos sinulla olet kiinnostunut edistämään vastuullisuutta yhdessä.

Jyrki Laurikainen

Ota kantaa. Lähetä oma kommenttisi.

Nimi/nimimerkki:
Otsikko:
Kommentti:
 Lähetä