Tilaa elämälle

Marika Latvala: Sopimuslomakkeita päivitetään – uskallatko olla osallistumatta?

03.11.16 / Latvala Marika

RAKLI kehittää kiinteistö- ja rakennusalan toimintaa muun muassa klinikoillaan, tilaisuuksissaan ja lausunnoillaan. Näiden lisäksi yksi tärkeä, mutta hieman huomaamattomaksi jäänyt kehittämisen muoto ovat sopimuslomakkeet (RT-kortit). Me RAKLIssa yhdessä Rakennustiedon kanssa haluamme auttaa jäseniämme tekemään laadukasta työtä tuomalla malleja ja parhaita käytäntöjä lomakkeiden kautta esiin.

Tarkoituksena on, että RAKLI jäsentensä kanssa pureksii yhteisiä malleja valmiiksi, jotta jokaisen ei tarvitse tehdä tuota työtä yksin omassa kolossaan. Mallit eivät pakota mihinkään, mutta niiden käytöstä on varmasti hyötyä. Malli auttaa olemaan hyvillä mielin sopimusten maailmassa auttaen ymmärtämään, mitä rakennuttajilta vaaditaan ja mitä rakennuttajien tulee vaatia muilta.

Pelkästään vuosien mittaan esille tulleet lakimuutokset, kuten CE-merkintä, tilaajavastuulaki, urakoitsijan ilmoittamisvelvollisuus, henkilökorttivaatimukset ja lähetetyt työntekijät aiheuttavat päänvaivaa sopimuksia laativille rakennuttajille. Lisäksi uudet hankkeiden toteutusmallit ovat täällä tai on huomattu, ettei jokin kortti toimi ollenkaan muuttuvassa maailmassa.

Tällä hetkellä päivityksessä ovat muun muassa urakkaohjelmamalli sekä urakkasopimusmallit. Lisäksi urakkarajaliite odottaa pinossa vuoroaan. Käynnissä ovat myös Rakennustietovetoiset työryhmät PJP- ja PJU-mallien lomakkeiden sekä laskutyösopimuksen uudistamiseksi. Allianssimalleja varten kehitetään lomakkeita ja tehtäväluetteloja päivitetään lähes koko ajan. Erä pöytäkirjamalleja on jo tarkastettu ja julkaistu tai sovittu päivitettäväksi pienin korjauksin.

Työ on välillä hidasta ja tulokset näkyvät joskus erittäinkin pitkän ajan kuluttua. Yhteen täytyy sovittaa RAKLIn, RT:n ja SKOL:n jäsenten näkemyksiä, minkä vuoksi joudumme joskus tekemään kompromisseja. Me RAKLIn neuvottelijat toki tuomme päättäväisesti esiin jäsenkuntamme kannan. Mutta sitten kun valmista tulee, mennään sopimusmallien mukaan. Yhdessä sovittu on yhdessä sovittu!

Jotta voimme olla tuloksiin tyytyväisiä, kompromisseihinkin, ja niihin sisältyisi vahvasti rakennuttajien näkökulma, tarvitsemme jäsentemme kommentteja ja halua osallistua päivitystyöhön. Meillä on antaa työhön raameja ja toimimme mahdollistajina, mutta käytännön kokemus tulee alan toimijoilta. Tarvitsemme mukaan kaikkia. Erityisesti niitä, jotka osaavat kertoa, mikä malleissa on vialla tai epäselvää ja kysyä kysymyksiä, jotta täsmennyksiä voidaan tehdä.

Osallistuminen sopimusmallien päivittämiseen on enemmän kuin hyvä tapa saada lauseensa yhteisiksi käytännöiksi, äänensä kuuluviin ja olla osa historiaa, joten olkaahan aktiivisia, kun lähestymme teitä seuraavan kerran kommenttipyynnöllämme tai itse huomaatte jonkin muutettavan epäkohdan.

Lisätietoja Sopimuslomake.netissä 

Marika Latvala
projekti-insinööri

Ota kantaa. Lähetä oma kommenttisi.

Nimi/nimimerkki:
Otsikko:
Kommentti:
 Lähetä