Tilaa elämälle

Mikko Nousiainen: Energia- ja ilmastotiekarttaan tarvitaan selkeämpi suunta

13.06.14 /

Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla valmistellaan kansallista energia- ja ilmastotiekarttaa 2050. Kommentoin tiekartan muotoilujen luonnosta RAKLIn edustajana 12.6.2014 järjestetyssä sidosryhmäseminaarissa. Energiatehokkuus ja rakennettu ympäristö -teemaan liittyvissä kirjauksissa on oikeita teemoja, mutta vielä myös selviä puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia.

Tiekartan pitäisi maalata kokonaiskuva kiinteistö- ja rakentamisalan muutoksesta ja osoittaa suuntaa energiaviisauden parantamisessa seuraavien 36 vuoden aikana. Nyt esitetyt luonnokset eivät tätä kuitenkaan tee. Esimerkiksi lähes 0-energiarakennuksia ei mainita ollenkaan, eikä käyttäjien kiinnostusta aurinkoenergian hyödyntämiseen ole tunnistettu. Myöskään sellaisia alalla jo tuttuja asioita kuin innovaatiot, fiksut kaupungit, osaamisen kehittäminen & koulutus, sähkön kysyntäjousto, kiinteistöjen käyttö & ylläpito tai energiakaavat ei ole nostettu alustavien toimenpiteiden joukkoon.

Laajaan energia- ja ilmastotiekarttaan liittyy monia, osin hyvin ristiriitaisiakin näkemyksiä ja intressejä. Rakennetun ympäristön näkökulmasta tulkitsen, että näin ei kuitenkaan ole. Päinvastoin, iso kuva energiaviisauden edistämisestä on tällä alalla melko yhtenäinen ja tahto kehittämiseen vahva. Siksi olisikin toivottavaa, että tiekartta 2050 osoittaisi selvempiä askelmerkkejä eteenpäin. Rohkeampaa tulevaisuuteen katsomista ja haasteisiin vastaamista toivon myös muiden kuin rakennetun ympäristön teemojen osalta.

RAKLIn esitys energia- ja ilmastotiekartan sidosryhmäseminaarissa 12.6.2014

Mikko Nousiainen
Johtaja, Infra ja yhdyskunta

Energia- ja ilmastotiekartta esittää keskeiset vaihtoehdot vuoden 2050 päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi sekä käsitelee muita pitkän aikavälin energia- ja ilmastokysymyksiin keskeisesti liittyviä näkökulmia. Työtä tehdään parlamentaarisessa työryhmässä ja valmisteluun liittyvä aineisto löytyy verkosta www.tem.fi/tiekartta20150. Tiekartan arvioidaan valmistuvan tänä kesänä.

Ota kantaa. Lähetä oma kommenttisi.

Nimi/nimimerkki:
Otsikko:
Kommentti:
 Lähetä