Tilaa elämälle

Mikko Nousiainen: Fiiliksiä hyvästä yhteistyöstä

21.11.14 /

RAKLI julkaisi kolmisen viikkoa sitten keskustelupaperin asemakaavoituksen ja kiinteistökehityksen vuorovaikutuksen kehittämisestä. Julkaisuseminaarissa käytiin keskustelua aiheesta ja mietittiin mahdollisia jatkotoimia.

Alla muutamia aiheeseen liittyviä huomioitani:

Toisen osapuolen näkemysten ymmärtäminen on oleellista, jotta yhteistyö voi toimia. Maankäytön suunnittelun ja kiinteistökehityksen tapauksessa kaavoittajan ja kiinteistönomistajan pitää siis osata katsoa asioita toistensakin kannalta. Asioiden tärkeys ja painotukset riippuvat aina tulokulmasta ja tästä syystä esitämme keskustelupaperissa tapoja katsoa asioita eri puolilta. Keskustelupaperia laatiessamme kävimme lukuisia avoimia, rakentavia ja kuuntelevia keskusteluja, joissa oli hyvä ja eteenpäin katsova tekemisen meininki.

Toimintatavat ja -käytännöt vaihtelevat merkittävästi kaupungista toiseen ja hankkeesta riippuen. Tämä ehkä itsestäänselväkin asia tarkoittaa sitä, että hankkeen alkuvaiheessa kannattaa todella sopia etenemisen tavoitteellisesta aikataulusta, tehtävistä, yhteydenpitotavoista ja muista käytännön asioista. Oletuksiin perustuvassa yhteistyössä voi tulla turhia epätietoisuudesta johtuvia mutkia matkaan. Parhaimmillaan yhteistyö tuottaa todellisia WIN-WIN-ratkaisuja, joita ei voida saavuttaa ilman hyvää vuorovaikutusta. Laatimaamme paperiin on koottu muutamia vinkkejä tästä.

Kehitystarpeita on tunnistettu yhdessä – mitä seuraavaksi?

Keskustelupaperissa halusimme nostaa esiin asioita, joiden osalta pidämme keskustelun ja käytäntöjen kehittämisen jatkamisen tarpeelliseksi. Esimerkiksi kustannustietoisuudessa totesimme selvästi olevan parantamisen varaa ja samoin mietimme sitä, miten kaavoituksen onnistumista voitaisiin yhdessä arvioida.

Olemmekin kiinnostuneita kuulemaan näihin asioihin liittyviä ideoita ja ajatuksia – mitä jatkotoimia tarvitaan? RAKLIn puolesta keskustelu on avattu: kaipaatteko lisää mahdollisuuksia ajatustenvaihtoon esimerkiksi seminaarissa ensi syksynä? Ja jos kyllä, niin millä teemalla? Kaikki palaute on erittäin tervetullutta!

Mikko Nousiainen
johtaja, yhdyskunta ja infra

Ps. Suuret kiitokset Yhdyskunta ja infra -johtoryhmälle erinomaisesta keskustelupaperin laatimistyöstä!

Lue lisää:
Keskustelupaperi asemakaavoituksen ja kiinteistökehityksen vuorovaikutuksen kehittämisestä
Uutinen Asemakaavoituksen kiperiä kysymyksiä ja niiden ratkaisuja -seminaarista

"Keskustelupaperissa käsitellään viittä teemaa ja annetaan 13 suositusta. Paperi tuo esiin maankäytön suunnittelijoiden sekä ammattimaisten kiinteistönomistajien ja rakennuttajien näkemyksiä ja kokemuksia. Olemme kirjanneet havaitsemiamme kehitystarpeita sekä ehdotamme toimintatapojen parannuksia. Lisäksi paperi esittelee hyviä esimerkkejä. Toivomme ajatusten herättävän keskustelua ja jatkopohdintaa sekä toimivan työkaluna toiminnan jatkuvalle kehittämiselle."

Keskustelupaperin teemat ovat:
1) Kirkastetaan kaavoituksen ohjaus- ja palvelunäkökulma
2) Lisätään tietoisuutta ja vastuuta kustannusten muodostumisesta
3) Kehitetään yhteistyötä kaavoitusprosessissa
4) Mahdollistetaan käyttötarkoituksenmuutokset
5) Arvioidaan kaavoituksen onnistumista ja yhteistyön sujuvuutta

Ota kantaa. Lähetä oma kommenttisi.

Nimi/nimimerkki:
Otsikko:
Kommentti:
 Lähetä