Tilaa elämälle

Mikko Nousiainen: Pysäköinti puhutti, mutta tahtoa on!

06.03.15 /

RAKLI fasilitoi täydennysrakentamisen käytäntöjen kehittämiseen tähtäävää työpajakeskustelua parin viime kuukauden aikana. Tuloksiin ja aiheeseen voit perehtyä tarkemmin lukemalla uutiset tulosseminaarista ja aloituseminaarista. Nostan nyt esiin muutamia huomioita työpajatyöskentelystä.

Laajaa tahtoa täydennysrakentamisen kehittämiseen on aidosti kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisten keskuudessa. Työpajoissa vallitsi jopa innostunut tunnelma, kun osallistujille tarjoutui mahdollisuus suoraan keskusteluun ja kokemusten vaihtoon. Luonnollisesti jokainen organisaatio ja henkilö katsoo asiaa ensisijaisesti omasta näkökulmastaan, mutta toisten näkökulmien ymmärtäminen on ratkaisukeskeisyyden avain.

Pysäköintiin ja autopaikkoihin liittyvät asiat olivat niin ikään pinnalla. Tätä monimutkaista asiaa käsiteltäessä työpajoissa todettiin, että ”täydennysrakennushanketta suunniteltaessa ensimmäinen keskusteluun tuleva asia on pysäköintipaikkojen järjestäminen” ja kysyttiin, että ”rakennetaanko kaupunkia autoille vai asukkaille – autojen pysäköinnistä keskustellaan asukkaiden tarpeita enemmän.”

Pysäköintikäytäntöjen kehittämisessä on tehty erinomaisia kokeiluja, kuten autottomat talot, kevennetyt pysäköintivaatimukset ja yhteiskäyttöautojen tarjoaminen. Tämän tyyppisiä rohkeita kokeiluja tulee jatkaa ja kehittää, jotta asukkaiden aito tarve ohjaa suunnittelua pysäköintiruutua enemmän.
Tunnistimme työskentelyssä paljon kehitysmahdollisuuksia, jotka ryhmittelimme neljäksi teemaksi ja pariksikymmeneksi toimenpide-ehdotukseksi. Näistä lisää tarkemmin myöhemmin, mutta otsikkotasolla teemat olivat:

  • Enemmän tahtoa ja selvää tavoitteellisuutta
  • Viestinnän ja vuorovaikutuksen parantaminen
  • Käytäntöjen yhtenäistäminen ja vuorovaikutuksen parantaminen
  • Resurssien tehokas kohdentaminen prosessin sujuvoittamiseksi

Täydennysrakentamisen edistäminen vaatii työtä jokaiselta. Aloittaa kannattaa vaikka pienistä asioista, kuten nettisivujen päivittämisestä kuntoon ja täydennysrakentamista edistävän kokouksen koollekutsumisesta. Nyt on myös oikea hetki saada tieto hyvistä käytännöistä ja tuoreista tutkimuksista kiertoon ja tehokkaaseen käyttöön. Kun suunta on selvä, kaikki askeleet vievät eteenpäin.

Mikko Nousiainen
johtaja, yhdyskunta ja infra