Tilaa elämälle

Mikko Nousiainen: Vuorovaikutuksessa yhteinen tavoite

13.05.14 /

Kävimme viime viikolla keskustelua maankäytön suunnittelun vuorovaikutuksesta Aamukahvi Annankadulla -tilaisuudessa. Keskustelu oli tasokasta ja aihe kiinnostava, miksi haluan vielä nostaa muutamia huomioita esiin. Maankäytön suunnittelua halutaan selvästi tehdä korostetun avoimessa yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa kaupungin ja yritysten kesken.

Kaksi asiaa on ratkaisevan tärkeitä lopputuloksen kannalta: aito yhteistyö ja yhteinen tavoite. Kaupungin kannalta vuoropuhelua helpottaa, mikäli keskustelukumppanina on tunnettu, kenties järjestäytynyt taho, jonka kanssa yhteistä suunnittelua viedään eteenpäin. Tämä taho voi olla esimerkiksi suuri maanomistaja tai vaikkapa alueen yritysten näkemyksiä yhteisesti edustava yhdistys.

Kaupungin ja yritysten aktiivinen yhteistyö on merkittävä panostus, jota ei tule tuhlata. Yhteistyön tulee siten olla sellaista, että osapuolten näkemykset tulevat kuulluiksi ja että niillä on vaikutusta tehtäviin ratkaisuihin.

Yhteisen tavoitteen syntyminen on tärkeää jatkotyön kannalta. Tämän edellytyksenä on, että hankkeen osapuolet, kuten kaupunki ja maaomistajat, ovat kirkastaneet omat tavoitteensa, joiden yhteensovittamisessa sittemmin onnistutaan. Kaupungin selkeän kannan syntyminen edellyttää, että sekä valmistelevien virkamiesten että päättävien luottamushenkilöiden näkemykset ovat yhteneviä. Siksi olikin mukava kuulla, että myös tähän tietoisesti haetaan yhä parempia toimintatapoja.

Julkisuudessa on viime aikoina näkynyt uusia tapoja, joiden avulla kaupungit lähestyvät kansalaisia maankäytönsuunnitteluun liittyvien näkemysten keräämiseksi ja sparraamiseksi. Kaupungin ja yritysten välisen vuoropuhelun uusimmat tavat eivät sen sijaan tule yhtä lailla laajempaan tietoisuuteen, ymmärrettävästi sen vuoksi, että nämä neuvottelut koskevat suppeampaa joukkoa ja keskusteluihin liittyy suurempi taloudellinen intressi.

Vaikka sisällöistä ei puhuttaisikaan, hyvistä toimintatavoista kannattaa kertoa. Toisaalta, kansalaisille ja yrityksille suunnattu maankäytön suunnittelun viestintä palvelee yhtä lailla yrityksiä. Tämän päivän voimasana on osallistuminen – participation!

RAKLIn uutinen Aamukahvi Annankadulla –tilaisuudesta: Toimiva kaava syntyy keskustellen