Tilaa elämälle

Mikko Östring: Aulangon tilinpäätös 2014: Kiinteistöliiketoiminta talouskasvun ja hyvinvoinnin moottorina? Osa 1

05.12.14 / Östring Mikko

Aulangon vuosiseminaari kokosi jo 20. kerran kiinteistöliiketoiminnan vaikuttajat arvioimaan toimialan nykytilaa ja tulevaisuutta. Vuosien varrella liiketoiminta ja sen toimintaympäristö on kehittynyt ja kansainvälistynyt. Suhdanteet ja mielialat ovat vaihdelleet ja viimeiset vuodet (Finassikriisi → Eurokriisi → Kasvukriisi) ovat olleet Suomelle erittäin haastavia. Keskeisiä näkökulmia ovat yritysten kilpailukyky ja asemoituminen kansainvälisessä ekosysteemissä, joka heijastuu kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin ja koko talouteen. Nykyisessä murrostilanteessa on keskeistä löytää uusia reseptejä, joilla kiinteistöliiketoiminta tukee kestävää talouskehitystä ja hyvinvointia.

Vuoden aikana on ollut hienoa seurata rahoitus- ja sijoitusmarkkinoiden piristymistä. Pääkaupunkiseudun vuokramarkkinoita on kuitenkin jo pitkään jäytänyt yli miljoona tyhjää toimistoneliötä (johon lisänä tulee tilojen käytön piilotehottomuus). Inflaatio-odotuksia ei juuri ole ja jopa deflaation uhka on taustalla. Inflaatiosidotut vuokratuotot eivät pysy voimakkaan kulujen kasvun tahdissa. Kassavirrat uhkaavat kääntyä negatiivisiksi, jolloin syntyy paradoksi kasvavista kiinteistöarvoista ja laskevista kassavirroista.

Tilakysynnän muutosajureita ovat kaupungistuminen, väestön keskittyminen ja ikääntyminen, kotitalouksien keskikoon pieneneminen (70-luvulta lähtien) ja pk-yritysten osuuden kasvu. Lisäksi digitalisaatio ja tuottavuusvaatimukset muuttavat työtä, kauppaa ja julkista tila- ja palveluverkkoa. Nämä vaikuttavat sekä toimitila- että asuntotarpeeisiin, joissa korostuvat sijainti ja laatu (ml. hinta ja koko). Oikeat asiat oikeissa paikoissa luovat toimintojen välille synergioita, tiivistävät yhdyskuntarakennetta ja sujuvoittavat arkea.

Yritysten kansainvälinen kilpailukenttä on kehittynyt vakiintuneilla toimialoilla erityisesti globalisaation ja digitalisaation vaikutuksesta. Matalan kustannustason maiden kehittyminen (laadussa, palveluissa ja jopa innovaatioissa) on tuonut markkinoille uusia kilpailijoita, mikä korostuu jatkossa entisestään. Toisaalta uudet ja käänteentekevät innovaatiot niin teknologiassa kuin liiketoimintamalleissa muokkaavat toimialoja ja markkinoita. Lisäksi ICT:n kehitys synnyttää kokonaan uusia toimialoja tai perinteisten toimialojen sulautumia. Näillä pärjäämiseksi on oltava tietämys globaalien markkinoiden tarpeista ja tulevaisuuden rakennuspalikoista. Jotta Suomessa olisi työtä tekijöille myös tulevaisuudessa, on meidän parannettava työn tuottavuutta, lisättävä innovaatioiden määrää ja nopeutta sekä uusiutumisvauhtiamme. Tämä edellyttää erityisesti työntekijöiden suorituskyvyn ja hyvinvoinnin parantamista, jotta kasvu on kestävällä pohjalla.

Kiinteistöliiketoiminnan tarjoamat tilat ja palvelut vaikuttavat edellisiin monella tavalla. Tämä edellyttää kuitenkin katseen siirtämisen exceleistä ja kassavirroista tiloissa tapahtuvan toiminnan sisältöön. Anssi Vanjoki kiteytti asian tähän tapaan ”Omaisuus ei ole kiinni seinissä, vaan tiedossa mitä toiminnasta voidaan saada”. ”On keskeistä löytää uusia mahdollisuuksia tuottaa lisäarvoa osaamisen kehittämiseksi neliöissä, joita kiinteistöala hallitsee”. Toinen Vanjoen ja usean muunkin (myös aikaisempina vuosina) korostama teesi oli asenteen ja ajattelutavan uudistaminen. Tämä on tarpeen insinöörivaltaisella kiinteistöalalla, mutta myös tilojen käyttäjien ja johtamismallien osalta. Erityisen tärkeää on nähdä ihmisten, teknologian, tilojen ja palveluiden muodostamien työympäristöjen kehittäminen liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Työympäristöjohtamisella voidaan lisätä merkittävästi työntekijöiden suorituskykyä ja hyvinvointia.

Tässä näkökulmia osaamisen kehittämisestä työympäristöissä:

- Mitkä ovat yksilöiden ja tiimien tarpeet tietotyössä?
- Miten tiloilla ja palveluilla voidaan tukea erilaisia työn teon tapoja?
- Miten työympäristö ja erilaiset tilat vaikuttavat ajatteluun, tunteisiin ja suorituskykyyn?

Avainsanoja

  • Avoin vuorovaikutus, tiedon ja osaamisen vaihtaminen, satunnaiset kohtaamiset, monialainen yhteiskehittely ja joukkoistaminen
  • Luottamus, kunnioitus, energia, innostus ja sitoutuneisuus


Lisämateriaaleja:

Ota kantaa. Lähetä oma kommenttisi.

Nimi/nimimerkki:
Otsikko:
Kommentti:
 Lähetä