Tilaa elämälle

Mikko Östring: Parhaat käytännöt työympäristömuutosten johtamiseen ja viestintään

19.08.16 / Östring Mikko

Työn sisältö, työtavat ja työympäristöt muuttuvat. Työympäristöllä voidaan tukea organisaation suorituskykyä ja työympäristöjohtaminen on osa organisaation strategista johtamista. Työympäristömuutosten ja työkäytäntöjen johtamisesta on tullut jatkuvaa toimintaa, joka edellyttää taitoa hallita muutosta ja viestiä siitä. RAKLI käynnistääkin syksyllä 2016 klinikan, joka tarjoaa työkaluja työympäristömuutosten johtamiseen.

Edelläkävijäorganisaatiot ovat kehittäneet työympäristöjään jo vuosikymmeniä ja viime vuosina uusista työympäristöratkaisuista on tullut valtavirtaa. Organisaatioiden ja työympäristöjen kirjo on kuitenkin suuri ja syvällistä tietämystä monialaisesta kokonaisuudesta tarvitaan lisää. Lähtökohdat työympäristömuutoksiin voivat vaihdella paljon riippuen esimerkiksi yrityksen koosta ja tilanteesta tai ymmärryksestä toimitiloista liiketoiminnan tukena.

Yritysten johto voi painottaa työympäristön kehittämistä eri tavoilla esimerkiksi ”kustannusten sammuttajana” tai jatkumon toisessa ääripäässä ”liiketoiminnan sytyttäjänä”. Yksittäisten projektien sijaan työympäristön ja työkäytäntöjen kehittämisen tulisi olla jatkuva muutosjohtamisen prosessi, jossa tilojen ja teknologian sijasta keskiössä ovat työkulttuurin muutos ja ihmiset, organisaation arvokkain voimavara. Viestinnän merkitys on erittäin suuri, eikä muutos onnistu ilman osallistavaa ja inspiroivaa viestintää. Tyytyväisyys työympäristöön ja tiloihin vaikuttaa suoraan työn tuottavuuteen. Uusien huippuosaajien houkuttelu ja nykyisten sitouttaminen ovat tärkeitä työympäristöjohtamisen tavoitteita myös jatkossa.

Kuva 1. Strategisen työympäristöjohtamisen kehitysvaiheita

Tietotyön suorituskyky -klinikalla kehitettiin strategiseen työympäristöjohtamiseen ja tietotyön suorituskyvyn mittaamiseen yleinen viitekehys, joka loi valmiuden suorituskykymittariston testaukselle ja käytäntöön soveltamiselle. Lisäksi työympäristöteemaa on käsitelty RAKLIn johtoryhmissä ja toimikunnissa sekä Aamukahvi Annankadulla -tilaisuudessa. Jäsenet ovat useissa yhteyksissä nostaneet esiin tarpeen teeman konkreettisemmalle läpikäynnille ja parhaiden käytäntöjen kehittämiselle.

Syksyllä alkavalla Työympäristömuutosten johtaminen ja viestintä -klinikalla on luvassa parhaista käytännöistä oppimista, yhdessä kehittämistä ja toimintatapojen jalostamista. Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa:

  • Organisaation tavoitteiden määrittäminen
  • Muutosjohtaminen ja -viestintä
  • Työympäristön ja työkäytäntöjen jatkuva parantaminen
  • Työympäristön muutosprojektin läpivienti: muutoksen käynnistäminen, toteuttaminen, ”jälkihoito” ja työympäristön kehittäminen jatkuvasti
  • Työympäristönmuutosten skaalaaminen koko tilakantaan
  • Eri tukitoimintojen roolit ja yhteistyö työympäristöjohtamisessa

Kehitysklinikka sopii niin työympäristömuutosta suunnitteleville, sitä parhaillaan toteuttaville kuin jo jatkuvan parantamisen vaiheessa olevillekin. Käyttäjäorganisaatioiden lisäksi työympäristöjen kehittäminen on myös sijoittajille tapa varmistaa vuokratuottoja ja tarjota uusia palveluja. Managerien ja palveluntarjoajien näkökulmasta työympäristökehittäminen on kasvava ja kehittyvä liiketoiminta-alue.

Tule kehittämään työympäristöosaamistasi ja varmista onnistuminen organisaatiossasi!

Mikko Östring
johtaja, toimitilat

Lisätietoja klinikasta antavat Mikko Östring, mikko.ostring@rakli.fi ja Jyrki Laurikainen, jyrki.laurikainen@rakli.fi

Ota kantaa. Lähetä oma kommenttisi.

Nimi/nimimerkki:
Otsikko:
Kommentti:
 Lähetä