Tilaa elämälle

Mikko Somersalmi: Haluatko onnistua yhteistoimintamallilla? Tule mukaan IPT2:een!

25.11.16 / Somersalmi Mikko

RAKLI ja Vison Alliance Partners käynnistävät vuonna 2017 integroidut projektitoteutukset, IPT 2 -hankkeen, joka on jatkoa käynnissä olevalle Integroidut projektitoteutukset (IPT) -ryhmähankkeelle. Integroidut projektitoteutukset (yhteistoimintamallit) toimivat erityisesti monimutkaisten hankkeiden toteutusmuotona. Yhteistoimintamallien pisimmälle viety muoto on allianssi.

Tällä hetkellä vielä käynnissä olevassa IPT-hankkeessa on mukana yksitoista julkista toimijaa ja IPT2 - hankkeeseen on lupautunut mukaan jo useita tahoja. IPT2–hankkeeseen osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta yhteistoimintahankkeista, vaan tärkeintä on organisaation halu oppia ja oma pilottihanke, jonka toteutuksessa voi oppia tekemisen kautta. Tämä on hyvä tapa viedä integroitujen hankkeiden periaatteita käyttöön omassa organisaatiossa.

Yhteistoimintaurakkamallien parhaita aspekteja on se, että ne tukevat hyvin hankkeen aikaista innovointia ja kehitystoimintaa. Käynnistyvässä IPT2-hankkeessa levitetään kertynyttä tietotaitoa yhteistyömalleista uusille osaajille ja parannetaan entisestään yhteistyömallien tuottavuutta. Konkreettisena tavoitteena on testata ja kehittää yhteistoimintaan sekä riskien ja hyötyjen jakamiseen soveltuvaa allianssimallia.

Samaan asiaan liittyen RAKLIn koordinoi alan yhteisten sopimusmallien kehittämistä yhteisvastuu- eli allianssiurakoihin. Suomalaista sopimusmallia ja käyttöohjeita on laatimassa rakennustietosäätiön toimikunta TK 351. Toimikunnan tavoitteena on saada sopimusmallit yhteisvastuu-urakoihin sekä niiden käyttöön liittyvät ohjeet lausuntokierrokselle tammikuussa 2017.

Allianssimalli on saanut paljon positiivista julkisuutta viime aikoina muun muassa Tampereen rantatunnelin ja kahden viikon putkiremontti –hankkeen kautta. Kysymyshän ei yleisesti ottaen ole siitä, että hankkeen sopimusmuodolla automaattisesti ratkaistaisiin kaikki haasteet tai että tietty sopimusmalli on ainoa oikea kaikkiin hankkeisiin.

Toteutusmuodon valinnan tulee perustua tilaajan harkintaan, tavoitteisiin ja reunaehtoihin. Selkeisiin ja yksinkertaisiin hankkeisiin sopivat monesti hyvin perinteiset toteutusmuodot kuten laskutyö, yksikköhinta- tai kokonaishintaurakat tai sopimukset. Hankkeiden kompleksisuuden, riskien ja epävarmuuden kasvaessa yhteistoimintamallien edut tulevat kuitenkin paremmin esiin. Perinteisessä rakentamisessa eri osapuolet organisoituvat helposti ongelmatilanteissa toisiaan vastaan, allianssimallin hyödyt lähtevätkin juuri yhteisvastuusta ja kirkkaasta yhteisestä tavoitteesta.

Yksi RAKLIn tärkeimmistä tavoitteista on edistää alan tuottavuutta hyvien käytäntöjen jakamisen ja yhteistyökulttuurin edistämisen kautta. IPT2-hanke edistää juuri näitä asioita. Tervetuloa osallistumaan IPT–hankkeen ensimmäisen vaiheen päätösseminaariin 14.2. sekä IPT2–hankkeeseen! Näen, että kaikkien tilaajien etu on kasvattaa osaamistaan yhteistoimintamalleista.

Aitoa halua yhteistoimintaan meiltä alalla jo löytyy. Otetaan se nyt mahdollisimman laajasti käyttöön, omaksi ja alan parhaaksi.

Mikko Somersalmi
Tekninen johtaja

Ota kantaa. Lähetä oma kommenttisi.

Nimi/nimimerkki:
Otsikko:
Kommentti:
 Lähetä