Tilaa elämälle

Petri Roininen/Yhdyskunta- ja infra-johtoryhmä: Minne menet kaavoitus – ohjausta vai palvelua?

06.02.14 / Roininen Petri

RAKLIn Yhdyskunta ja infra -toimialan suuntaustilaisuudessa joulukuussa käytiin kiivasta keskustelua kaavoituksen tilasta ja kehittämisestä. Yhteistä keskustelijoille oli ainakin se, että kaikki tuntuvat näkevän käyttäjälähtöisyyden lisäämisen välttämättömänä. Sen jälkeen alkaakin olla erilaisia tulokulmia, kuinka tätä pyrkimystä tulisi edistää. Pelkistäen voisi arvioida, että pohjimmiltaan kyse on lähestymistavoista - on ohjausfunktion ja on palvelufunktion painottajia.

Ohjausfunktion kannattajat näkevät keskitetyn ja detaljoidun suunnittelun yleisratkaisuna, kun taas palvelufunktion kannattajat näkevät vapaan markkinan parhaana tapana tuottaa ihmisten ja yritysten tarpeiden mukaista lopputulosta. Käytännössä näkökulmaerot kulminoituvat siihen, kuinka tarkkaan rakentamisen tuote on ominaisuuksiensa suhteen säännelty. Ja edelleen, kuinka yksityiskohtaisia keskipinta-ala, yhteistila-, materiaali- jne. vaateita asemakaavoissa tulisi olla. Vai tulisiko tuotetason sääntelystä kaavaohjauksessa pyrkiä luopumaan ja jättämään ratkaisut markkinoille, jossa ihmisten ja yritysten tarpeet ja tarjonta hakevat toisiaan vapaasti?

On helppoa osoittaa olemassa olevia ongelmia, joiden syntymiseen toteutetulla kaavoituksella on oma osuutensa: näitä ovat muun muassa pääkaupunkiseudun asuntopula, korkeat tonttihinnat, kohtuuhintaisen asumisen ongelmat ja haasteet ratkaista vanhojen tyhjien toimistotilojen uusia käyttötarkoituksia. Lopputulos on ollut ei-toivottu ja haitallinen ihmisten, yritysten ja koko yhteiskunnan kannalta. Tässä valossa voitaneen arvella, että sekä ohjaus- että palvelufunktio ovat ontuneet. Mutta on jo selvästi vaikeampi vastata siihen, missä määrin näitä ongelmia olisi voitu välttää keveämmällä sääntelyllä - jos ohjausfunktio olisi ollut kevyempi ja palvelufunktiolle olisi annettu lisää elintilaa.

Ongelmien osoittelua parempi kysymys on, mihin suuntaan kaavoitusta tulisi johtaa – kohti ohjaus- vai palvelufunktiota tai käytännössä: kuinka näitä tulokulmia tulisi kaavoitustoiminnan johtamisessa painottaa? Jotain on tekeillä. Viime aikoina esimerkiksi Vantaan kaupunki ja rakennusliikkeet vaikuttaisivat löytäneen toisensa kiinnostavalla tavalla asuntosektorilla. Vantaan avaukset ovat merkille pantavia - jonkun on tässäkin näytettävä esimerkkiä ja johtajuutta. Asuntotuotannon lisäksi huomiota tulisi kiinnittää vanhojen, markkinoiden ulkopuolelle ajautuneiden, toimistotilojen käyttötarkoitusmuutosten joustavuuden parantamiseen. Näitä haasteita löytyy niin Helsingin kantakaupungista kuin kauempaakin.

Ohjaus-/palvelulähestymistavan lisäksi toinen merkittävä kysymys on, kuinka ja millaisin tavoittein kaavoitusta johdetaan. Ikiaikainen johtamisen viisaus sanoo, että vain sitä voi johtaa, mitä voi mitata, ja että sitä saadaan mitä seurataan. Tätä taustaa vasten voi kysyä, kuka kaavoitusta tekevässä organisaatiossa vastaa esimerkiksi siitä, minkä hintaista rakentamista ja asumista lopulta syntyy? Ja miten tätä toimintoa arvioidaan, eli kuinka kaavoitusratkaisujen rakennuskustannusvaikutukset todennetaan ja mitataan? Kaikkialla yhteiskunnassa mitataan ja johdetaan toimintoja, eli ollaan tulosvastuullisia. Peruskoulun onnistumista mitataan säännöllisillä Pisa-tutkimuksilla. Jopa niinkin abstraktia asiaa kuin maan innovaatiojärjestelmää kyetään arvioimaan ja johtamaan. Miksi kaavoitusfunktio haluaisi olla tai miksi sen pitäisi olla tästä poikkeus? Tehtävänä on löytää relevantit laadulliset, kustannukselliset ja toimitusaikaa arvioivat mittarit, joiden kautta kaavoitusfunktiota voitaisiin johtaa ja kehittää tavoitteellisesti.

RAKLI alaa ja eri näkökohtia kokoavana voimana voisi käynnistää asiantuntijapohjalta keskustelun siitä, mihin suuntaan kaavoitusta tulisi käytännössä viedä. Mainittu käyttäjälähtöisyyden lisääminen lienee kaikille yhteinen intressi. Pohdittavia kysymyksiä voisivat olla esimerkiksi, miten tulisi painottaa palvelu- ja ohjausfunktioita, ja kuinka kaavoituksen onnistumista tulisi mitata ja johtaa.

Petri Roininen

Puheenjohtaja, RAKLIn Yhdyskunta ja Infra -johtoryhmä
Hallituksen puheenjohtaja, Investors House Oy, Core Capital Oy
Helsingin kaupunginvaltuuston varajäsen

Ota kantaa. Lähetä oma kommenttisi.

Nimi/nimimerkki:
Otsikko:
Kommentti:
 Lähetä