Tilaa elämälle

Tuomas Lesonen ja Juho Kess: Kuka nappaa parhaat nuoret?

05.02.15 /

Ainejärjestöjen Fundin ja Ropon puheenjohtajat kävivät RAKLIssa kylässä. Kuulimme heiltä, millaisia mullistuksia Aalto-yliopistossa on kiinteistötalouden ja rakentamistalouden aloilla meneillään. Kandi- ja maisteriopintojen luonne on melkoisessa muutoksessa, ja myös opiskelijoita palkkaavien yritysten on syytä perehtyä näiden vaikutuksiin. Meille ja RAKLIn jäsenorganisaatioille esitettiin myös toive ideoida rohkeasti sitä, mitä uudet ja erilaiset yhteistyömuodot opiskelijoiden ja työnantajien välillä voisivat olla.

Opiskelijat tapaavat erittäin mielellään alan ammattilaisia ja oppivat heiltä. Yritysyhteistyön merkitys korostuu entisestään, kun kandiopinnot ovat nyt tutkintouudistuksen johdosta yhä yleisimpiä ja suuntautuminen tietylle alalle alkaa vasta maisterivaiheessa. Tämä tarjoaa meille mahdollisuuden houkutella entistä laajempaa joukkoa opiskelijoita alallemme, kun osaamme ensimmäisten opiskeluvuosien aikana kertoa kiinnostavasti tarjolla olevista mahdollisuuksista. Käytännönläheiset tavat esitellä tekemistämme, esimerkiksi harjoittelu- ja kesätyöpaikat, ovat opiskelijoille entistäkin kullanarvoisempia, kun he pääsevät opintojen puolella erikoistumaan vasta parina viimeisenä kouluvuotenaan.

Konkreettinen yhdessä tekeminen, esimerkiksi työpajat ja ryhmätyöt yritysvierailujen yhteydessä, ovat opiskelijoiden mieleen. Nämä antavat paremman kuvan toiminnan sisällöstä kuin pelkkä logo opiskelijajärjestön tapahtuman mainoksessa. Toki myös seminaariyhteistyö ja luennot opiskelijoita kiinnostavat, vaikka näitä on tarjolla yliopiston puolestakin. Hyvin toteutettu ja vetovoimainen alustus on yksi tapa herättää opiskelijoiden mielenkiinto. Opiskelijajärjestöjen tilaisuuksien ideoinnissa RAKLIn jäsenorganisaatiot voisivat ottaa aktiivisen roolin siinä, että ne toisivat esiin millaista yhteistyötä kannattaisi tehdä yli oppiainerajojen. Kiinteistöalalla kun riittää puuhaa monille muillekin kuin teknisen opintosuunnan valinneille osaajille.

Laajemmalle joukolle suunnatun tunnettuuden lisäämisen ohella yritysten on syytä pohtia myös sitä, mitä voi voittaa palkkaamalla kokemattoman opiskelijan. Kenenkään ansioluettelo ei täyty itsestään, vaan nuorille pitää antaa mahdollisuus ”oikeaan” työntekoon jo opiskelujen alkuvaiheesta alkaen. Ainakin, jos haluamme sitouttaa heitä kiinteistöliiketoiminnan pariin ja lisätä ymmärrystä laajasta työtehtävien repertuaarista, joka alalla on tarjolla.

Yliopistot näyttävät kannustavan opiskelijoita yhä vahvemmin tutkijanuralle. Siksi yrityksiltä vaaditaan aktiivisuutta, jotta opiskelijoille päästään kertomaan erilaisista työnkuvista riittävän varhain. Innovatiivisuus ei tässäkään ole pahasta, jos haluaa päihittää kilpailijansa.

Nuorisoterveisin
Tuomas Lesonen ja Juho Kess

Rakentamistalouden kerho ROPO ry
Fundi ry – kiinteistötalouden ammattiaineyhdistys

Ota kantaa. Lähetä oma kommenttisi.

Nimi/nimimerkki:
Otsikko:
Kommentti:
 Lähetä