Tilaa elämälle

Tuomas Lesonen: Mitä kiinteistöalalle koulutetaan?

30.04.14 /

Opiskelu neljävuotiaassa Aalto-yliopistossa alkaa löytää muotonsa. Ensimmäiset opiskelijat aloittivat Insinööritieteiden korkeakoulun uudistuneen kandidaatintutkinnon suorittamisen syksyllä 2013. He valitsivat kandidaatin suuntautumisensa kolmesta kokonaisuudesta: kone- ja rakennustekniikasta, energia- ja ympäristötekniikasta tai rakennetusta ympäristöstä. Nyt uudistus on käynnissä maisteritutkinnon osalta ja ensimmäiset linjaukset siitä on jo kirjoitettu paperille. Tavoitteena on saada uudistus valmiiksi vuoden 2016 syksyllä aloittaville opiskelijoille, joten aikaa ei ole ruhtinaallisesti, kun suunniteltavana on yhdeksän pääaineen sisällöt.

Meille Teknillisen korkeakoulun kasvateille tuttua Maanmittaustekniikan laitosta ja kiinteistötalouden opintosuuntaa ei enää ole. Jatkossa kiinteistötalouden pääaineeseen perehdytään Rakennetun ympäristön ohjelmassa, jossa voi suuntautua myös liikennetekniikkaan tai maankäytön suunnitteluun. Maankäyttötieteiden laitoksen professorit ja muu henkilökunta ovat olleet erittäin aktiivisia uuden kiinteistötalouden maisteritutkinnon kehittämisessä. Huhtikuussa pidettiin laitoksen ja sidosryhmien yhteinen tapaaminen, jossa käytiin läpi muutoksen tilanne ja tavoitteet. Sidosryhmät pääsivät myös antamaan palautetta ja kertomaan näkemyksiään tarvittavista opiskeluosa-alueista. Itse edustin tapaamisessa RAKLIa ja sen jäsenistöä.

Kaiken kaikkiaan uudistus on hyvillä urilla, mutta luonnollisesti viimeistelyä ja tarkentamisia vielä tarvitaan. Tavoitteena on, että kiinteistötalouden maisteritutkinnosta valmistuneella opiskelijalla on ymmärrys arvon ja hinnan muodostukseen mekanismeista kiinteistömarkkinoilla, kiinteistömarkkinoiden luonteesta ja yhteydestä talouteen sekä kiinteistösijoittamisen ja rahoituksen mekanismeista. Uudistuksen myötä kurssit muuttuvat selvästi suuremmiksi kokonaisuuksiksi sisältäen kiinteistötalouden oppien lisäksi esimerkiksi oikeustieteen ja puheviestinnän osioita.

Kiinteistötalouden maisteritutkinnonuudistus on siis käynnissä ja olisi erittäin hienoa saada siitä kommentteja, joita voisin välittää Aalto-yliopiston Maankäyttötieteiden laitoksen henkilökunnalle. Mitkä ovat alan tarpeet, mitä tarvitaan lisää ja mikä taas on merkityksetöntä? Tavoitteenahan on, että tulevaisuudessa kiinteistöala olisi yhä houkuttelevampi ja opiskelijoille se ykkösvaihtoehto. Autetaan osaltamme Aalto-yliopistoa tekemään uudesta maisteriohjelmasta maailman huippua!

Tuomas Lesonen
projekti-insinööri

Ota kantaa. Lähetä oma kommenttisi.

Nimi/nimimerkki:
Otsikko:
Kommentti:
 Lähetä