Tilaa elämälle

Vesa Immonen: RAKLIn tavoitteena konkreettiset tulokset

19.03.15 / Immonen Vesa

Aloitan tänään kaksivuotisen kauteni RAKLIn hallituksen puheenjohtajana. On hienoa päästä perinteikkään ja menestyvän järjestömme johtoon tällaisena aikana, jona yhteistyö ja yhteisiin asioihin vaikuttaminen järjestönä ovat yleisestikin ”kovassa huudossa”. Yhteiskuntamme on murroksessa ja kiinteistö- ja rakennusala sen mukana kansallisvarallisuutta turvaten, mutta samalla uutta luoden. On erittäin tärkeää, että meillä on selvä, yhteinen näkemys vahvuuksistamme ja suunnasta, johon haluamme kulkea.

Kuluneena talvena RAKLIssa on tehty valmistelutyötä strategian suuntaamiseksi kohti vuotta 2020. Työpaja, johon itse hallituksen jäsenenä osallistuin, oli valaiseva ja mielenkiintoinen. RAKLIn laaja jäsenistö antaa hyvän pohjan löytää strategiaamme kulmakivet, jotka parhaiten vievät yhteisiä tavoitteitamme eteenpäin. Työtä on tehtävä myös fokuksen kirkastamiseksi, jotta liiton työn tulokset voivat olla konkreettisia.

Yksi strateginen valinta, joka meidän on tehtävä, liittyy RAKLIn jäsenkunnan laajentamiseen. Mitä suuremmalla joukolla puhumme, sitä voimakkaampi on äänemme. Jäsenkunnan kasvattamisen ja strategian fokuksen tulee kuitenkin olla tasapainossa, jotta jäsenyys koetaan edelleen hyödylliseksi. Puheenjohtajana haluan varmistaa, että RAKLI tuottaa jäsenistölleen vähintään yhtä laadukkaita palveluita kuin ennenkin ja että jäsenistöä kuunnellaan palvelujen kehittämisessä.

Olen useissa luottamustehtävissä päässyt jo näkemään RAKLIn toimintaa eri näkökulmista. Hallituksen ja neuvottelukunnan lisäksi olen ollut mukana myös Toimitilat-johtoryhmässä, Omaisuuden hallinta sekä Vaikuttaminen ja viestintä –toimikunnissa. Hyvät kokemukseni liiton toiminnasta nostavat odotukset korkealle myös nyt astuessani hallituksen puheenjohtajan saappaisiin.

Olen innolla mukana viemässä maaliin strategiatyötä, jonka tuloksena RAKLIn vaikuttavuus varmasti lisääntyy entisestään. Kiitän vaalitoimikuntaa ja kaikkia jäseniä luottamuksesta, ja lupaan puheenjohtajan roolissa varmistaa RAKLIn ja sen jäsenistön tavoitteiden toteutumisen parhaan kykyni mukaan.

Vesa Immonen
Hallituksen puheenjohtaja
RAKLI ry