Mikko Östring: Muuttuvat toimitilat avain hyvinvointiin

28.02.14

Työympäristöjen kannalta tärkeimpiä muutosvoimia ovat:

  • tuottavuus ja kilpailukyky, jotka ohjaavat kustannussäästöihin ja tilatehokkuuden parantamiseen,
  • tieto- ja viestintäteknologian kehitys, joka mahdollistaa monipaikkaisen, ajan ja paikan suhteen hajaantuneen työn,
  • kestävä kehitys, yhteiskuntavastuun ja energiatehokkuuden korostuminen,
  • ikärakenteen muutos ja kulttuurin ja elämäntyylien monimuotoistuminen,
  • yrityksen imago ja työnteon edellytykset kilpailtaessa parhaista tekijöistä.

Muutostrendit vaikuttavat toisiinsa, mikä korostaa toimintaympäristön dynaamista luonnetta.

Työympäristöjen evoluutio

Työympäristöt ovat kehittyneet teollisen työn tarpeisiin suunnitelluista avo- ja koppikonttoreista kohti tietotyötä tukevia joustavia monitilatyöympäristöjä. Avo- ja koppikonttorit korostavat hierarkiaa sekä vanhoja työn tekemisen ja johtamisen malleja. Monitilaympäristöt tukevat erilaisia työprofiileja ja työnteon tapoja. Lisäksi ne antavat yksilöille mahdollisuuden valita, missä ja miten työtä haluaa tehdä. Tilaratkaisuna monitilaympäristöt sisältävät muun muassa rauhallisia työtiloja keskittymistä vaativille töille sekä ryhmätyötiloja ja kohtaamispaikkoja erikokoisille neuvotteluille ja spontaaneille keskusteluille. Monitilaratkaisut lisäävät vuorovaikutusta ja tiedon jakamista yksilöiden ja tiimien välillä. Ne tehostavat tilojen käyttöastetta ja vähentävät toiminnan ympäristövaikutuksia.

Uusi työ ja työympäristöjen kehittäminen on suuri mahdollisuus yksilöille ja yhteiskunnalle

Toimintaympäristö, työn sisältö ja työn tekemisen välineet ovat muuttuneet paljon, mutta toimistot ja työympäristöt ovat kehittyneet valitettavan vähän. Hyvänä vertailukohtana ovat esimerkiksi liike -ja tuotantotilat, jotka ovat mukautuneet ketterästi toiminnan ja asiakastarpeiden mukaan.

Työympäristöillä on suuri vaikutus työn tuottavuuteen sekä työn sankareiden hyvinvointiin ja jaksamiseen. Nykyisin vain murto-osa tietotyöstä tehdään monipaikkaisen työn mahdollistavissa monitilatyöympäristöissä ja aiheesta käydään julkista keskustelua vanhentunein käsittein. Tämä lisää olemassa olevin arvojen, asenteiden ja toimintamallien suojaksi rakentunutta muutosvastarintaa ja ennakkoluuloja.

Työympäristöjen kehittäminen on jatkuvaa ja vaatii aktiivista vuorovaikutusta käyttäjien kanssa. Tämä edellyttää monialaista osaamista (mm. CREM, HRM, IT), joka on kuitenkin vielä puutteellista monilla käyttäjäorganisaatioilla ja palveluntarjoajilla. Täysin kustannusohjautuva lähestyminen voi torpata projektit tai johtaa käyttäjien ja tietotyön tuottavuuden kannalta epätoivottuihin lopputuloksiin.

Vanha toimistokanta ja käyttötarkoitukseltaan vanhentuneet alueet tulisi pystyä uudistamaan nykytarpeita vastaavaksi. On tärkeää, että työympäristöjä ei nähdä bulkkitoimistoina, vaan psyko-sosiaalisina, virtuaalisina ja fyysisinä tietotyötä tukevina kokonaisuuksina. Toimistokompleksien ja yritysalueiden kyky tuottaa yhteiskunnalle kestävää hyvinvointia on alhainen verrattuna monimuotoiseen, toisiaan täydentävään, elävään ja kehittyvään yhdyskuntarakenteeseen, joka mahdollistaa yksilöille sujuvan ja monipuolisen arjen.

Työ ei ole entisensä, jos sen tekijällä on yhteisten tavoitteiden puitteissa mahdollisuus valita missä, miten ja milloin työtä tekee. Tietotyön ja työympäristöjen muutos on mahdollisuus, jolla voi olla välillisesti paljon suuremmat kansallisen hyvinvoinnin mahdollisuudet kuin vielä osaamme edes kuvitella.

Tutkimustieto monitilaympäristöistä ja monipaikkaisesta työstä on niukkaa. Tässä kuitenkin kaksi hyvää esimerkkiä käynnissä olevasta muutoksesta:

Kirjoittaja toimii RAKLIssa muun muassa käyttäjät-ryhmän vetäjänä.
Käyttäjät-ryhmä on käyttäjäyritysten foorumi tiedon ja kokemusten vaihtoon toimitila-asioista. Keskusteluissa on tunnistettu toimialan kehittämisen kannalta keskeisiä teemoja, joista tietotyön muutos ja työympäristökehittäminen ovat korostuneet yli muiden.

Lisätietoa työympäristöistä:
http://www.rakli.fi/toimitilat/tyoymparistot.html

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: