Kaupan ja palvelujen tilat

Suomen toimitila- ja palvelurakennuskannan arvosta noin kolmannes muodostuu liikerakennuksista. Liikerakennustyyppejä on lukuisia eri käyttötarkoituksiin, ruokakaupasta rautakauppaan ja hotelleista erilaisiin kaupan keskuksiin.

Kauppakeskukset ovat laajuudeltaan, palvelukirjoltaan ja markkina-arvoltaan suurimpia liikerakennuksia. Liikerakennuksissa korostuu niiden palvelukyky vaikutusalueensa asiakasmarkkinassa. Palvelukyvyn ylläpitäminen edellyttää aktiivista johtamista ja markkinointia.

Liikerakennukset edustavat myös oman aikakautensa tarpeita. Esimerkiksi ostoskeskukset syntyivät 1960-luvun lähiöihin kaupungistumisen ensimmäisessä aallossa. 1980-luvulla rakennettiin ensimmäiset modernit kauppakeskukset, joissa palvelukirjo laajeni muotiin ja viihteeseen. 2010-luvulla kehitys näyttäisi vievät yhä monipuolisempiin kauppa- ja palvelukeskuksiin, joissa viihtymisen merkitys korostuu.

Kaupallisista keskuksista lisää Suomen Kauppakeskusyhdistyksen sivuilta.