Tilastrategiat ja toimitilajohtaminen

Tilastrategia on kuvaus siitä, miten tilaresurssien käytöllä ja johtamisella toteutetaan ja edistetään yrityksen tai yhteisön toimintaa. Fyysiset tilat sitovat paljon pääomia ja niillä on suuri vaikutus henkisten resurssien käyttöön.

CREM (Corporate Real Estate Management) on strategista ja kokonaisvaltaista yritysten ja yhteisöjen toimitilojen, tilankäytön ja lisäpalvelujen johtamista. Usein CREM:n aktiivinen toteuttaminen liittyy yrityksen muutosjohtamiseen, jolloin tilaratkaisuilla tavoitellaan tehokkaamman pääomatalouden lisäksi myös henkilöstöresurssien ja tietoteknisten ratkaisujen parempaa hyödyntämistä.

Tilastrategiat ja toimitilajohtaminen lähtevät kunkin yrityksen tai yhteisön tarpeista ja tavoitteista. Ne poikkevat keskenään lähtötilanteesta ja toimialasta riippuen. Esimerkiksi teollisuustuotannon tilatarpeet poikkeavat toimistoissa tehtävän tietotyön muutostarpeista. Samoin vähittäiskaupan tilatarpeet muovautuvat kuluttaja-asiakkaiden palvelemisen tarpeista.

Tämän hetken yksi keskeinen muutostrendi on digitalisoituminen. Tietotyö ja kaupalliset palvelut ovat murroksessa, koska ajan ja paikan merkitys asiakkaalle on muuttunut.

Fyysisten resurssien, kuten tilojen, tehokas käyttö edellyttää aktiivista ja näkemyksellistä toimitilajohtamista. Kiinteistöliiketoiminnan arvoverkko edellyttää sijoittajaa, joka osaa pääomien tehokkaan käytön, käyttäjää, joka palvelee loppuasiakkaan tarpeita sekä ammattimaista manageria, joka tuntee loppuasiakkaan tarpeiden lisäksi sekä sijoittajan että käyttäjän tarpeet.

RAKLI Toimitilat-toimiala keskittyy tilastrategian ja toimitilajohtamisen merkitykseen yhteiskunnassa ja yritysten liiketoiminnoissa.

Kuva: Yhteiskuntaan ja toimitiloihin vaikuttavia muutostrendejä