Toimitilaliiketoiminnan hyviä käytäntöjä

RAKLIn suositus hyvästä toimitilojen vuokravälitystavasta

RAKLIn jäsenet ovat kokeneet tarpeelliseksi selkiyttää toimitilavuokrauksen pelisääntöjä, jotta toiminta olisi mahdollisimman läpinäkyvää ja tasapuolista. Ryhmä asiaan paneutuneita RAKLIn jäseniä kokosi näkemyksensä hyvästä vuokravälitystavasta yhteiseksi suositukseksi.

Suosituksen tavoitteena on parantaa toimitilojen vuokramarkkinoiden toimivuutta ja lisätä luottamusta eri osapuolten välillä. Asiantuntijat ovat määritelleet toimeksiantosopimuksen vähimmäistason sekä kuvanneet välittäjän toimintaa. RAKLIn jäsenet sitoutuvat noudattamaan suositusta ja odottavat näiden pelisääntöjen käyttöä myös yhteistyökumppaneiltaan.

Tutustu suositukseen

Kiinteistöpalvelualan yleiset sopimusehdot

Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistöpalvelualalla toimeksisaajan ja tilaajan välillä tehtyyn sopimukseen. Yleisistä sopimusehdoista voidaan poiketa sopimalla niistä kirjallisesti toisin.

KP YSE 2007 Kiinteistöpalvelualan yleiset sopimusehdot

Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot

Yleisiä sopimusehtoja noudatetaan toimeksisaajan ja tilaajan välillä isännöintipalveluista tai muista vastaavista kiinteistöjohtamista koskevista palveluista tehdyissä sopimuksissa. Yleisistä sopimusehdoista voidaan poiketa sopimalla niistä toisin.

ISE 2007 Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot

Kiinteistöpalveluiden hankinta

Yhtenäisten sopimuskäytäntöjen kehittäminen (YPA 2) -hankkeen tuloksena syntyneet ohjeet ja niiden liitteinä olevat lomakkeiden täyttömallit.

Kiinteistöpalveluiden hankinta (Kirja Rakennustiedon sivuilla)

Kiinteistö RYL

KiinteistöRYL 2009 kiinteistöpalveluiden yleiset laatuvaatimukset sisältää yleiset laatuvaatimukset ja ohjeet erilaisten kiinteistöjen operatiiviselle kiinteistöjohtamiselle, käyttäjäpalveluille, yleishoidolle ja valvonnalle, rakennuksen ja teknisten järjestelmien hoidolle ja kunnossapidolle, ulkoalueiden hoidolle ja kunnossapidolle, siivoukselle sekä jätehuollolle.

Kiinteistö RYL (internetsovellus Rakennustiedon sivuilla)

Ekotehokkaat sopimuskäytännöt

RAKLIn ekotehokkaat sopimuskäytännöt -hankkeessa kehitettiin toimintamalleja ja työkaluja vuokranantajan (omistaja) ja vuokralaisen (käyttäjä) välisiin sopimusneuvotteluihin ja sopimuksiin.

Tutustu hankkeeseen

Kiinteistöalan termit

Kiinteistöliiketoiminnan sanasto