RAKLIn laatima Hyvä vuokravälitystapa toimitiloissa –ohje lausunnolla

RAKLI on laatinut ohjeen hyvästä toimitilojen vuokraustavasta.Ohjetta on ollut laatimassa sijoittajien, käyttäjien ja välittäjien edustajia. Ennen ohjeen julkistusta, toivomme vielä saavamme kommentteja sen sisällöstä. Kommentit voi toimittaa 6.6.2014 mennessä osoitteeseen helena.kinnunen(at)rakli.fi.

Ohjeluonnos

Työryhmässä olivat mukana Joona Reunanen (Sponda), Ville Laurila, (Ilmarinen), Mikko Halme (Itella), Mika Ohenoja (Kesko), Lea Poijärvi (Newsec Advice), Katri Lehtolen (JLL), Kalle Jaskara (Tuloskiinteistöt), Petteri Heikkinen (Catella). Lisäksi mukana olivat välittäjäjärjestöjen edustajina Tapio Nevala (Juridia, KVKL) ja Christian Danielsson (SKVL). Työryhmän sihteereinä toimivat Helena Kinnunen ja Johanna Aho RAKLIsta.