Mikko Nousiainen: MAL-sopimuksista sparraustilaisuus?

09.10.15

Twitterin kautta tihkuu tietoa siitä, että uudet maankäyttöä, asumista ja liikennettä yhteensovittavat MAL-sopimukset ovat valmistelussa. Niissä valtio sopii suurten kaupunkiseutujen kanssa tulevien vuosien tavoitteista ja toteuttamiskeinoista vastineena esimerkiksi valtion infra-investoinneista.

MAL-aiesopimukset ovat olleet menestys muun muassa siltä kannalta, että ne ovat tehostaneet yhteistyötä niin kuntien välillä kuin valtiotoimijoidenkin kesken. Yhdessä sopiminen on hyvä tapa tavoitteiden kirkastamiseksi – jopa siinä määrin, että sana aie jätetään jatkossa termistä pois. Niin ikään on todettu, että sopimuksia voisi kehittää siihen suuntaan, että valtio aikaisempaa tiukemmin vaatisi kaupungeilta konkreettisten, esimerkiksi asuntotuotannon määriä koskevien tavoitteiden saavuttamista.

RAKLIn eilen järjestämässä, asemakaavoitusta käsitelleessä seminaarissa kuultiin viisaus, että paras yhdyskuntarakenne on mahdollisimman tiivis ja toteutuva. Puhetta ja suunnitelmia Suomeen mahtuu, mutta näiden vaikuttavuus realisoituu vasta todellisen tekemisen myötä.

MAL-sopimusten rakentamistavoitteiden toteuttamiseen osallistuvat omalla tärkeällä panoksellaan kiinteistö- ja rakennusalan toimijat. Kiinteistösijoituksia tekevät ja esimerkiksi vuokra-asuntoja sekä liike- ja palvelurakennuksia rakennuttavat yritykset kohdistavat merkittäviä pääomia MAL-sopimusten linjausten mukaisesti.

Tästä tärkeästä roolista huolimatta kiinteistö- ja rakennusalan keskeisten toimijoiden näkemyksiä ei kuitenkaan kuulla MAL-sopimusten valmisteluvaiheessa tai toteutettavuutta suunniteltaessa, mikä on vastoin nykyistä avoimuutta ja yhteistyötä korostavaa toimintatapaa. Ja jos oikein kriittisesti asiaa lähestyy, kummastella voi sitäkin, ettei MAL-sopimusprosesseista kerrota avoimesti, eikä yrityksillä ole mahdollisuuksia tuoda esiin näkemyksiään sopimusneuvottelujen aikana. Ilmeisesti on ajateltu, että kaavoitusvaiheeseen ja poliittiseen päätöksentekoon sisäänrakennetut osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet riittävät.

Uskon, että kiinteistönomistajilla, rakennuttajilla ja vastaavilla yrityksillä on paljon annettavaa MAL-sopimusten valmisteluun, erityisesti toteuttavuuden ja uusien ideoiden näkökulmasta.

Ehdotankin seuraavaa: Kun MAL-sopimusten päälinjat kaupungeittain ovat suunnilleen valmiit, kannattaisi keskeisille kiinteistö- ja rakennusalan toimijoille järjestää aihetta koskeva sparraustilaisuus. Heille voisi kertoa alustavista linjoista ja kysyä näkemyksiä. Kannattaisi ideoida kokeiluja, osallistaa ja innostaa yhdessä tekemiseen.

Toivon valmistelussa oleville MAL-sopimuksille menestystä!

Mikko Nousiainen
johtaja, yhdyskunta & infra

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Tampere kuuli sidosryhmiä

Erinomaista ja ymmärrettävää, että MAL-sopimusten valmistelu kiinnostaa myös kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita. Tampereella järjestettiin 2.10 MAL-sidosryhmäfoorumi, jossa kutsuttuina olivat eri toteuttajaosapuolia niin infran kuin asuntorakentamisen leiristä. Esittelimme valmistelulinjauksia ja pidimme työpajan osapuolten odotuksista, ideoista ja omista mahdollisuuksista sopimusten toteuttamiseen. Suosittelemme Turun, Oulun ja pks-seudulle myös!

- pe 9. lokakuuta 2015 12.49.05