Mikko Nousiainen: Matkakeskuksille on tilausta

02.06.16

Työpajoissa nousi esiin se, kuinka keskeistä on selkeän tahtotilan muodostaminen siitä, millainen matkakeskuksesta halutaan. Tärkein taho hankkeen etenemisen kannalta on kaupunki, jonka sitoutuminen ja halu toimia hankkeen moottorina ovat edellytyksiä matkakeskuksen toteutumiselle. Onnistumisen kannalta on tärkeää selvittää lähtötiedot kunnolla. Kaikkiin kaupunkeihin ja jokaiseen sijaintiin kun ei sovellu identtinen palvelukokonaisuus.

Vaikka jokainen hanke onkin tietyiltä osin ainutlaatuinen, liittyy niihin kuitenkin myös paljon yhteistä. Ratapihoilla täytyy esimerkiksi varmistaa, että raideliikenteen vaatimukset täyttyvät ja sujuvat, digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödyntävät matkaketjut ovat lähtökohta jokaisessa keskuksessa. Tarjontaa liikkumisen ympärillä voidaan sitten varioida paikallisten tarpeiden ja ympäröivä kaupungin mukaan pelkistetystä ratkaisusta monipuoliseen palvelukeskukseen.

Useita matkakeskusprojekteja on jo toteutettu ja käynnissä olevista kertyy koko ajan lisää tietoa, joten kokemuksia kannattaa vaihtaa. Myös useat verkostotapaamiset sekä tutkimus- ja kehityshankkeet tuottavat jatkuvasti tuoreita näkemyksiä. Esimerkiksi tarvittava sopimuskokonaisuus on tällaisissa suurhankkeissa erittäin monitahoinen, joten valtakunnallisen sopimusrungon rakentamisesta olisi apua.

Kevään klinikkatyöskentelyn aikana syntyikin näkemys, että olisi tarpeen nimetä valtakunnallinen ”projektipäällikkö” matkakeskushankkeiden sujuvamman etenemisen ja tehokkaamman tiedonjaon takaamiseksi. Hän voisi muun muassa tunnistaa hankkeiden synergioita, koordinoida kehitystoimia ja levittää hyviä käytäntöjä.

Matkakeskus Turkuun -klinikalla koottiin laajan osallistujajoukon näkemykset siitä, millainen palvelucocktail kaupunkilaisille ja matkailijoille jo muutaman vuoden kuluttua olisi tarjolla. Turussa on nyt hyvät eväät päästä nopealla tahdilla toteutukseen, sillä sekä tarve että tahto uuden matkakeskukselle rakentamiselle on olemassa. Onnea matkaan!

Mikko Nousiainen
Matkakeskus Turkuun -klinikan vetäjä

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: