Petri Roininen: Terveisiä yhdyskunta ja infra -johtoryhmästä – strategia toimenpiteiksi

18.02.16

Mahdollistavan sääntelyn saralla Y&I-johtoryhmä keskittyy jatkamaan työtä, jota edelliskaudella tehtiin. Vuosina 2014-2015 laadittiin ja julkistettiin kaksi laajahkoa selvitystä asemakaavoituksen kehittämisestä ja kaavoituksen kustannusvaikutuksista. Alkavalla kaksivuotiskaudella työtä jatketaan siten, että keskitytään näiden yhdessä laadittujen oppien viestimiseen ja edistämiseen mahdollisimman laajalti niin ammattilaisten keskuudessa kuin poliittisten vaikuttajien suuntaankin. Edelliskaudella havaittiin kuinka hyödyllistä avoin vuoropuhelu on ja sitä pyritään nyt laajentamaan.

Infrasektorilla Y&I-johtoryhmä valitsi tulokulmaksi investointien vaikutukset sekä uudet rahoitus-/omistusmallit. Tässä infralla tarkoitetaan yhtä hyvin valtakunnallista sähkönjakeluverkostoa, liikenneväyliä ja tiestöä kuin vaikkapa kunnallista katuvaloverkostoakin. Toimintamalliksi päätettiin hakea uutta tulokulmaa siten, että pyritään selvittämään ja konkretisoimaan infrainvestointien kansantaloudellisia kokonaisvaikutuksia sekä vaihtoehtoisia infran omistamisen ja rahoittamisen muotoja. Perusselvitysten kautta edetään viestintään ja vaikuttamiseen. Tällä sektorilla siis haetaan ensin hieman pohjaa ja faktoja ennen kuin käynnistetään laajempi keskustelu aiheesta.

Kolmas teema, eli digitalisaatio hakee edelleen muotoaan. Teemaan voi tarttua niin loppuasiakkaan kuin tuotannon tai ylläpidon näkökulmistakin. Tässä päätettiin vielä täsmentää, mikä on se lisä, jonka juuri Y&I-johtoryhmä voi tuoda digitalisaatiokeskusteluun. Fokusta siis haetaan vielä tällä saralla.

RAKLIn strategiatyö alkaa nyt edetä suunnitelmista konkreettisiksi toimenpiteiksi. Tässä RAKLI on parhaimmillaan – se on ammattilaisten ja asiantuntijoiden muodostama verkosto, joka on tottunut projektiluonteiseen työhön. Sen brändi on hyvä. RAKLIlla on myös ’työkalupakissaan’ huikea määrä koeteltuja konsteja aamukahveista vaikuttajatapaamisiin, mikä on erinomainen lähtökohta edunvalvontatyöhön. Onnistumisen kannalta johtoryhmien ja toimikuntien jäsenten osaaminen ja aktiivinen panos ovat avainasemassa. Samoin keskeistä on RAKLIn toimiston osaaminen. On hyvin tärkeää, että kokoukset valmistellaan hyvin ja niistä laaditaan selkeät yhteenvedot sekä se, että sovitut toimet ja yhteydenpito sidosryhmiin toteutetaan taitavasti. Tässä RAKLIn toimisto on onnistunut vuosien varrella erinomaisesti, ja muodostaa liiton vaikuttamistyön kovimman ytimen.

Petri Roininen
Puheenjohtaja, Y&I-johtoryhmä
Toimitusjohtaja, Investors House Oyj ja Core Capital Oy

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: