Alueiden kehittäminen

Alueiden kehittämisellä tarkoitetaan olemassa olevien alueiden uudistamista tai uusien, tyypillisesti asuinalueiden, rakentamista. Olemassa olevien alueiden uudistamiselle on Suomessa merkittävä tarve, sillä monet alueet ovat jo peruskorjausiässä. Yksittäisiä rakennuksia laajempi tarkastelu on tarpeen alueen ensisijaisen käyttötarkoituksen muuttuessa (esimerkiksi teollisuusalueesta asuinalueeksi), täydennysrakentamiskohteiden tunnistamisessa sekä alueen palveluiden ja liikennejärjestelyjen parantamisessa. Monet lähiöt kaipaavat uudistamista ja tyypillisesti eri näkökulmat liittyvät toisiinsa. Elinkaarensa aikana alueita tulisi pysytä jatkuvasti uudistamaan, niin rakennetun ympäristön, palveluiden kuin liiketoiminnan näkökulmasta.

Julkisjohtoinen alue- ja projektikehitysyhtiö

Julkisjohtoinen alue- ja projektikehitysyhtiö on RAKLIn koordinoima tutkimushanke, jossa selvitettiin mahdollisuuksia järjestää asuinalueiden kehittäminen ja toteutus julkisesti omistetun osakeyhtiön avulla. Tutkimuksessa vertailtiin neljän pääkaupunkiseudun alueen kehittämistä sekä esiteltiin kaksi ulkomaista referenssihanketta. Lue lisää