Maankäyttö ja kaavoitus

Maankäytön suunnitteluun ja kaavoitukseen liittyvistä kehitystarpeista keskeisimmät liittyvät kaavoitusprosessin sujuvuuteen, nopeuteen ja joustavuuteen. Uusien toimintatapojen ketterä testaus ja kehittäminen on välttämätöntä yhteiskunnan muutosten nopeutuessa. Samalla on kuitenkin pystyttävä huolehtimaan kokonaisuudenhallinnasta ja monimutkaisten asioiden yhteensovittamisesta. Uusia maankäyttöön liittyviä vaatimuksia ovat muun muassa ekologista kestävyyttä tukevat suunnittelukäytännöt ja -työkalut, ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen varautuminen.

Julkaisuja ja aineistoja

Joustava maankäytön suunnittelu

Keskustelupaperi 12/2014: Asemakaavoituksen ja kiinteistökehityksen vuorovaikutuksen kehittämisestä 
Aamukahvi Annankadulla -tilaisuus 17.6.2016: Oikea asenne ja yhteistyö sujuvoittavat maankäytönsuunnittelua 

Video 06/2016:
Vantaan maankäytönjohtaja Tarja Laine kertoo joustavan kaavoituksen merkityksestä 

Video 06/2016: 
Torsti Hokkanen, Espoon maankäytön johtaja: sujuvia käyttötarkoituksen muutoksia Espoossa

EVA Raportti: Kaavoihin kangistuneet - Tusina ratkaisua kaavoituksen hitauteen jatehottomuuteen  
Ympäristöministeriön raportti: Kaavoituksen sujuvoittaminen tonttitarjonnan lisäämiseksi

Kustannustietoisuus ja maankäytön suunnittelu

11/2016 Seminaari: Sujuva maankäyttö - Kokeiluja, kokemuksia ja keskustelua laadusta & kustannuksista

Selvitys kaavamääräysten kustannusvaikutuksista, 12/2015

Liikenne ja liikkuminen

Maankäytön, liikenteen ja asumisen aiesopimukset
Fintrip, liikenteen osaamis- ja innovaatioverkosto
Liikennerevoluutio 2011 –ajatuskartta & yhdyskunta- ja liikennepolitiikan uusi ajattelutapa

Kestävä kehitys ja energiatehokkuus maankäytön suunnittelussa

Kestävä aluesuunnittelu -seminaari 2017: Käytäntöjen, osaamisen ja suunnittelun kestävä uudistaminen
Kestävä aluesuunnittelu -seminaari 2016: Aluesuunnittelijat syttyivät ekologisuuteen ja kestävyyteen 
Kestäva aluesuunnittelu -seminaari 2015: Energia-ajattelu mukana aluesuunnittelussa

Asemakaavaprosessin kehittäminen energiatehokkuuden näkökulmasta
Kaupunkien ja kuntien aluetasoiset ekolaskurit – KEKO -Tutkimushanke


Energia yhdyskuntasuunnittelussa - Rohkeita ratkaisuja kestävämpään tulevaisuuteen
Upres (Urban Planners with Renewable Energy Skills)-hankkeen


Tekes - Kestävä yhdyskunta (2007-2012) -ohjelman tuloksia (2012, video)
Tekes - Kestävä yhdyskunta -ohjelman loppuraportti (2013)
Tekes - Kestävä maankäyttö - Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja (2012)
Tekes - Energiatehokkaat ratkaisut - Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö (2012)
Ekotehokas Tampere 2020 hankkeen –tuloksia


Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluopas

RAKLIn Tilaa elämälle -blogit