Keski-Suomen aluetoimikunta

RAKLIn Keski-Suomen aluetoimikunta pyrkii parantamaan paikallisen jäsenistönsä vuorovaikutusta sekä vaikuttamis- ja kehittämismahdollisuuksia. Aluetoimikunnan tavoitteena on edistää Jyväskylän seudun kilpailukykyä kehittyvänä kasvukeskuksena. Tähän vaikutetaan alueen maankäytön suunnittelun, liikenneväylien rakentamisen, aluekeskusten kehittämisen ja työpaikkojen sekä kaupan ja palvelujen sijoittumisen näkökulmasta. Aluetoimikunta lisää yleistä tietoisuutta yhdyskuntarakenteen toimivuuden merkityksestä seudun kasvuedellytysten turvaamisessa, visioi alueen tulevaisuutta, verkostoituu eri toimijoiden kanssa sekä lisää alan näkyvyyttä Jyväskylän seudulla.

Alueelliset markkinakatsaukset löytyvät Markkinatietoa-sivulta

Keski-Suomen aluetoimikunnan jäsenet

Riikka Kaarnamo, Gradia-kiinteistöt, puheenjohtaja
Seija Takanen, Jykia Oy, varapuheenjohtaja

Marko Huttunen, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta
Timo Hyttinen, Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy
Marko Jalkanen, Senaatti-kiinteistöt
Samuel Koivisto, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Jukka Koivistoinen, Infonia Oy
Jari Lahtinen, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Tuija Lepistö, Jyväskylän kaupunki, Tilapalvelu
Mikko Lepo, Jyväskylän kaupunki, Tilapalvelu
Olli Peltokoski, Kielo Office Solutions Oy
Anne Sandelin, Jyväskylän kaupunki
Kari Sensio, Jykia Oy
Esa Suomalainen, A-Insinöörit Oy
Juha Takala, RealTrust Oy
Matti Tanskanen, Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö
Matti Vihinen, Osuuskauppa Keskimaa

Sihteeri:
Kimmo Kurunmäki, RAKLI, puh. 050 373 6144, kimmo.kurunmaki(at)rakli.fi