Rakennuttaminen-toimikunta

Rakennuttaminen-toimikunta edistää rakennuttamisen hyviä toimintatapoja, ammattitaitoa ja rakentamisen laatua sekä kehittää alaa ja sen tiedonhallintaa. Keskeisiä teemoja ovat hankkeiden johtaminen, alan pelisäännöt, sopimusehdot, toiminta- ja asiakirjamallit, lainvalmisteluun osallistuminen, markkinoiden ja kilpailun toimivuus sekä toimijoiden yhteistoiminta. Toimintamme kattaa koko rakennetun ympäristön: asunnot, toimitilat ja infrastruktuurin.

Rakennuttaminen-toimikunta 2018-2019

Kalliola Benjamin, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, puheenjohtaja
Nygård Magnus, Liikennevirasto, puheenjohtaja

Alaharju Kimmo, eQ Rahastoyhtiö Oy
Forsman Jukka, Helsingin kaupunki
Huhtala Mika, Oulun kaupunki, Liikelaitos Oulun Tilakeskus
Jolkkonen Kim, Kojamo Oyj
Kangasmaa Kari, OP Kiinteistösijoitus Oy
Karhu Juhani, A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Keinänen Hannu, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Kemppainen Henna, Premico Consulting Oy
Ketola Janne, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Kruus Matti, Indepro Oy
Kytösaho Ifa, Vantaan kaupunki
Laaksonen Jaakko, Turun kaupunki
Lakka Antti, Tampereen kaupunki, Tampereen Tilapalvelut Oy
Mäenpää Ville, Avain Asumisoikeus Oy
Naamanka Jaakko, Sweco PM Oy
Nerg Tuomo; Sitowise Oy
Nurminen Martti, Finavia Oyj
Rajakoski Niina, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Rantsi Tuomas, Avara Oy
Reijonen Martti, Rakennuttajatoimisto Allianssi Oy
Reinikainen Jyrki, Senaatti-kiinteistöt
Rihu Jyrki, Puolustusministeriö
Ruotsalainen Jani, JLL
Saarinen Jani, Vison Oy
Sainio Kari, Investors House Oyj
Savolainen Jyri, Sponda Oyj
Sirén Carl, HUS-Kiinteistöt Oy
Sivunen Matti, Boost Brothers Oy
Sormunen Piia, Granlund Consulting Oy
Takala Mari, Asuntosäätiö
Tenhunen Tomi, Lahden Tilakeskus
Yrjölä Reijo, Espoon kaupunki

Sihteerit:
Mikko Somersalmi, 040 720 7645, mikko.somersalmi(at)rakli.fi
Aija Tasa, 050 327 2077, aija.tasa(at)rakli.fi