RAKLIn seniorit

Toiminta-ajatus

RAKLIn Seniorit on ryhmä RAKLIn piirissä aktiivisesti toimineita, eläkkeellä olevia kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisia. Heidän tavoitteenaan on toimia linkkinä perinteeseen, taustoihin ja tietoon sekä mahdollistaa
kokemuksen hyödyntäminen RAKLIn piirissä. Ryhmän jäsenet haluavat pitää yllä omaa alan verkostoaan ja saada informaatiota tämän hetken tapahtumista ja taustoista sekä osaltaan vaikuttaa RAKLIn ja alan kehittämiseen.

Toimintaperiaatteet

Toimintamuotoina ovat erilaiset asiapitoiset ja vapaamuotoiset tilaisuudet. Asiapitoisuus määräytyy pitkälti RAKLIn ja ryhmän aina erikseen määrittelemissä puitteissa. Vapaamuotoiset toiminnat ja tilaisuudet ovat pääosin ryhmän oman aktiviteetin varassa.

RAKLIn Seniorit ovat RAKLIn sekä kiinteistö- ja rakennusalan käytettävissä heidän kokemuspiiriinsä kuuluvissa asioissa (esimerkiksi konsultointi, mentorointi).

RAKLI antaa ryhmälle sihteeriresursseja muun muassa postitus- ja monistusasioissa sekä yhdessä sovittuihin kokouksiin tila- ja tarjoiluresursseja. Ryhmä saa RAKLIn kaikki sähköpostitiedotteet ja pääsyn (salasanat) RAKLIn jäsensivustoille.

RAKLIn Seniorit ei ole itsenäinen yhdistys eikä sillä ole jäsenmaksua.

Kokouksia pidetään 2-4 kertaa vuodessa.

Kokoukset

to 29.10.2015 (RAKLI)
to 10.3.2016 klo 15 (OP Vallila)
to 27.10.2016 (RAKLI
ke 29.3.2017 (SATO Oyj)
ke 24.5.2017 REDI
ke 25.10.2017 (RAKLI)
ke 21.3.2018 (TRIPLA)
ke 16.5.2018 (Sipoon PT-logistiikkakeskus)
ke 31.10.2018 (RAKLI)
ke 20.3.2019 (Tapiolan keskusta)

RAKLIn Seniorit
1.11.2018

Aalto Erkki (RAKLI ry)
Björklund Otto
Entelä Tuula (SATO Oyj)
Henriksson Ilkka (Sampo-konserni)
Hyppönen Heikki
Karvonen Kari (Pohjola Pankki Oyj)
Kohvakka Aulis (Senaatti-kiinteistöt)
Komonen Esko (Salpa-Rakennuttajat Oy)
Korhonen Reijo
Lybeck Christian (SOK),  puheenjohtaja
Lyyranen Seppo (Pohjola-yhtiöt)
Martola Matti (Merita)
Mäkeläinen Anja (Asuntosäätiö)
Nironen Aulis (Tiehallinto)
Nygård Klaus
Oksanen Antero
Ovaska Asko
Rasilainen Matti-Pekka (Helsingin kaupunki)
Ruohonen Kari
Salminen Asko (Kiinteistö-Tapiola Oy)
Savola Asko (Fortum Engineering Oy)
Seppälä Raimo (RAKLI ry)
Sipilä Kari (Keksintösäätiö)
Sirkkanen Risto (Kiinteistö Oy Kauppakeskus Sello)
Sätilä Heikki (RAKLI ry)
Tikka Olavi (Helsingin kaupunki)
Tuominen Pertti
Vainiotalo Toivo
Valkila Erkka
Väljä Tapani
Äikää Jorma (SOK)