• fi
 • en
 • Asuntopolitiikka

  Pitkäjänteistä ja ennakoitavaa asuntopolitiikkaa

  Kaupungistumisen myötä kasvavilla kaupunkiseduilla sekä erityisesti pääkaupunkiseudulla tarvitaan monipuolista, kysyntää ja tarpeita vastaavaa asuntotarjontaa. Riittävä asuntotarjonta edistää työvoiman liikkuvuutta, mikä on edellytys elinkeinoelämän kilpailukyvylle. Asumiseen liittyvät investoinnit ja päätökset tehdään vuosikymmeniksi eteenpäin ja tämä edellyttää asuntopolitiikalta ja lainsäädännöltä ennakoitavuutta ja pitkäjänteisyyttä.

  Rakli vaikuttaa asumisen lainsäädäntöön ja toimintaympäristön kehittämiseen. Rakli on aktiivisesti mukana asuntopoliittisessa keskustelussa muun muassa osallistumalla työryhmätyöskentelyihin, laatimalla kannanottoja ja lausuntoja. Lisäksi Rakli kehittää yhdessä pelisääntöjä alan muiden toimijoiden kanssa. Tästä esimerkkinä voidaan mainita Hyvä vuokratapa -ohjeistus, joka uudistettiin edellisen kerran vuonna 2018.

  Raklin tavoitteena on, että asuntopoliittisia linjauksia tehdään parlamentaarisesti ja linjaukset ulotetaan yli vaalikausien. Lisäksi kullekin hallituskaudelle on hyvä laatia laaja-alaisella yhteistyöllä tarkentava asuntopoliittinen ohjelma, näin myös kauden 2019-2023 osalta.

  Huoneenvuokrauksen koko elinkaari:

  Hyvä vuokratapa -ohjeistus

  Hallitusohjelma 2019–2023 julkaistiin 3.6.2019. Siinä on käsitelty laajasti asuntopolitiikkaa ja asuntotarjonnan lisäämiseen liittyviä tavoitteita ja keinoja sekä nostettu esiin tarve pitkäjänteiselle asuntopolitiikalle. Monet kirjaukset vastaavat myös Raklin tavoitteita, ja keskeistä on, kuinka nämä kirjaukset viedään käytäntöön. Toimenpiteissä on otettava riittävästi huomioon myös vapaarahoitteisen asuntotuotannon edellytysten parantaminen, sillä paras tapa hillitä asumisen kustannuksia on lisätä merkittävästi asuntotarjontaa. 

  Rakli vaikuttaa:

  Hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023