• fi
 • en
 • Asumisen tulevaisuus

  Megatrendit muovaavat asumista

  Kaupungistuminen, elämisen monipaikkaistuminen, palvelullistuminen, digitalisaatio ja asukkaiden entistä yksilöllisemmät tarpeet haastavat toimialaa ja asumispalveluja tarjoavia tahoja. Uudet trendit ovat tulleet jäädäkseen ja uudet palvelut sekä toimijat, kuten Airbnb, näkyvät myös asumisen saralla. Myös omistamisen merkitys on jatkuvasti vähentynyt ja näkyy asumisessa vuokra-asumisen suosion kasvuna. Ihmiset haluavat asumiseltaan helppoutta ja vaivattomuutta, ja tämä toteutuu hyvin vuokra-asumisessa.

  Tulevaisuudessa asuntomarkkinat jakautuvat entistä enemmän. Vilkas muuttoliike jatkuu ja lisää asuntojen tarvetta kasvukeskuksissa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla. Toisaalta muuttotappioalueilla asuntojen arvot ovat romahtaneet ja asuntomarkkinat polarisoituneet voimakkaasti. Polarisaatio näkyy myös kasvukeskuksissa, kun kaupungit kasvavat entistä enemmän sisäänpäin.

  Asumisella ja arjen sujuvuudella on iso merkitys ihmisten elämässä. Siksi on tehtävä kestävää, vastuullista ja ilmastonäkökohdat huomioon ottavaa yhdyskuntarakennetta, joka tukee työpaikkojen, asuntojen ja palvelujen sijoittumista. Samalla on varmistettava toiveita ja tarpeita vastaavien erilaisiin elämäntilanteisiin soveltuvien laadukkaiden kotien ja asumisen ratkaisujen tarjonta kohtuullisilla kustannuksilla. Näissä asioissa asuntopoliittisilla ratkaisuilla on iso merkitys. Olennaista on, että asuntopolitiikkaa tehdään pitkäjänteisesti ja ennustettavasti.

  Raklissa Asuminen-toimialan päätavoitteita ovat kysyntää ja tarvetta vastaavan asuntotarjonnan lisääminen sekä asuintalojen elinkaaren taloudellisen kestävyyden turvaaminen. Edistämme tavoitteita vaikuttamalla toimintaedellytyksiin ja kehittämällä toimintatapoja. Tuemme myös asuntokannan parempaa ylläpitoa ja vaikutamme monipuolisen vuokra‐asunto‐ ja asumisoikeuskannan turvaamiseen. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi teemme töitä Asunnot-johtoryhmässä, jossa on mukana asuntorakennuttajia, ‐omistajia ja ‐sijoittajia sekä palveluntuottajia.

  Monipuolinen asuntotarjonta edistää asuntomarkkinoiden toimivuutta

  Monipuolinen, eri hallintamuotoja (vuokra, omistus, ARA) sisältävä asuntotarjonta edistää asuntomarkkinoiden toimivuutta. Markkinoille tarvitaan myös erityyppisiä asumispalveluita tarjoavia toimijoita. Tulevaisuudessa yleistyvät digitaaliset ratkaisut osaltaan mahdollistavat palveluiden parempaa saatavuutta – kiinteistöistä ja asunnoista tulee palvelualustoja. Asunnon vuokrauksessa painopiste on entistä enemmän asumisen vuokraamisessa siihen kuuluvine palveluineen. Muutoksen myötä ollaan siirtymässä seinistä sisältöihin.

  Lisätietoa asumisesta:
  Pitkäjänteistä ja ennakoitavaa asuntopolitiikkaa

  Green homes – vastuullisuustoimintaa ammattimaisille vuokranantajille

  Asuminen tuottaa ison osan suomalaisten hiilijalanjäljestä. Kiinnostus asumisen ilmastopäästöistä kasvaa vuokralaisten keskuudessa ja asukkaat ovat entistä ilmastotietoisempia.

  Green homes on jatkuvaa ammattimaisten kiinteistönomistajien vastuullisuustyötä. Green homesissa vuokranantajat sitoutuvat energiatehokkuussopimukseen, käytönaikaiseen uusiutuvaan energiaan sekä aktiiviseen asukasviestintään asumisen hiilijalanjäljestä.

  Rakli koordinoi Green homes -toimintaa ja tuottaa vuokranantajille materiaalia asukasviestinnän tueksi.

  Green homes -koteja tarjoavat: Avara, Keva, Kruunuasunnot, LähiTapiola Kiinteistönvarainhoito, OP Kiinteistösijoitus, SATO ja Sivakka-yhtymä. Mukana on jo 25 000 vuokra-asuntoa ympäri Suomen.

  Ympäristövastuullista vuokra-asumista:
  Tutustu Green homes -toimintaan