• fi
 • en
 • Kaupungistuminen

  Kestävät kaupungit

  Laadukas yhdyskuntasuunnittelu mahdollistaa elinvoimaisen ja resurssiviisaan kaupunkiympäristön ja kaupungistumisen kestävällä tavalla.

  Kaupungeissa asuu noin 70 prosenttia suomalaisista ja määrän ennustetaan kasvavan 82 prosenttiin vuoden 2050 loppuun mennessä. Kasvun kuitenkin ennakoidaan rajoittuvan vain muutamille alueille Suomessa.

  Miten kaupungistumisen voi toteuttaa kestävästi?

  Vastuullinen ja kestävä rakennettu ympäristö ei ole mahdottomuus, kun edellytykset ovat kohdallaan.

  Järkevä maankäyttö on rakennetun ympäristön kivijalka. Kumppanuuskaavoituksella kaupungeissa voidaan saada upeita ja tarkoituksen mukaisia kiinteistöjä. Toinen tehokas tapa fiksuun maankäyttöön on tyhjien tilojen käyttöönotto ja sen helpottaminen.

  Maankäytön lisäksi kestävä kaupungistuminen tarvitsee hyvin suunniteltua infraa sekä kestävän liikkumisen mahdollistamista. Toimintavarman infran rakennuttamisen ja omistamisen käytännöt sekä rahoitusmallit vaativat mielestämme uudistamista ja kehittämistä. Infrahankkeissa on myös hyvä jakaa parhaita käytäntöjä, jotta jokaisessa kaupungissa ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen.

  Kestävän liikkumisen mahdollistaminen on iso ilmastokysymys, johon kaupungit voivat vastata esimerkiksi luomalla monipuolisen liikenneverkoston ja yhteensovittamalla liikennejärjestelmän ja järkevän maankäytön.

  Kestävän kaupungistumisen tueksi tarvitsemme digitaalisia työkaluja ja dataa, jotta voimme pohjata toimenpiteemme tietoon ja mallinnuksiin, niin kasvun kuin supistumisen tilanteissa.

  Tilastotietoa:
  Pääkaupunkiseudun tyhjät toimistoneliöt

  Kaavoitusta kevyemmäksi

  Joustavalla ja ketterällä kaavoituksella kaupunkien rajalliset neliömetrit saadaan hyvään käyttöön esimerkiksi niin asunnoiksi, liiketiloiksi, julkisille palveluille kuin viher- ja virkistyskäyttöön.

  Raklin tavoitteet kaavaprosessiin kehittämiseksi:

  • kaavahierarkian keventäminen
  • kaavoitusprosessin ennakoitavuus ja sujuvuus
  • kaavojen joustavuus
  • kiinteistönomistajan kaavanvalmisteluoikeus
  • täydennysrakentamista edistävä maapolitiikka

  Lisätietoa:
  Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus