• fi
 • en
 • Kirjaudu

  Kaupungistuminen

  RAKLI kestävän kaupungistumisen asialla

  Tällä hetkellä noin 70 prosenttia suomalaisista asuu kaupungeissa ja määrän ennustetaan kasvavan 82 prosenttiin vuoden 2050 loppuun mennessä. Ennusteiden mukaan kasvu kuitenkin rajoittuu vain muutamille alueille Suomessa.

  Kaupungistuminen tarkoittaa ensisijassa muutosta. Se vaikuttaa yhdyskuntarakenteeseen ja elinympäristön toimivuuteen.

  Meille RAKLIssa on tärkeää huolehtia siitä, että kaupungistuminen on kestävää. Yhdyskuntasuunnittelu on keskeisessä roolissa luotaessa elinvoimaista ja resurssiviisasta kaupunkiympäristöä.

  Kumppanuuskaavoitus, osallistava ja oikea-aikainen suunnittelu sekä tyhjien tilojen käyttöönoton helpottaminen ovat esimerkkejä toimista, joilla luodaan tilaa ja edellytyksiä vastuulliselle rakennetulle ympäristölle. Maankäytön lisäksi infran kehittämisen ja ylläpidon sekä kestävän liikkumisen merkitykset korostuvat kaupungistumisessa. Tarvitsemme tueksi digitaalisia välineitä ja uudistamisen otetta, niin kasvun kuin supistumisen tilanteessa.

  Lisätietoa:

  Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus