• fi
 • en
 • Kiinteistöalan ilmastotoimet

  Kohti hiilineutraalia rakennuttamista

  Raklin jäsenet ovat edelläkävijöitä useissa kiinteistö- ja rakentamisalan vastuullisuuteen liittyvissä teemoissa. Toimijat rakennuttavat ilmastosertifikaattien mukaisia kiinteistöjä sekä raportoivat vastuullisuustavoitteistaan ja niiden saavuttamisesta aktiivisesti.

  Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen ja uusiutuvan energian tuotannon lisäksi pinnalla on nyt yhä enenevässä määrin myös muun muassa hiilijalanjälkiarviointi, kiertotalous, älykkäät energiaverkot ja liikenteen sähköistyminen.

  Mitä Rakli tekee alan ilmastotoimien eteen?

  Rakli haluaa vaikuttaa siihen, että olemassa olevaa rakennuskantaa käytetään resurssiviisaasti ja tyhjentyneille tiloille löydetään uutta käyttöä ketterillä kaavamuutosprosesseilla. Siten myös rakennuskantaa varten rakennettu infrastruktuuri ja palvelut saadaan tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

  Uudisrakentaminen täydennysrakentamalla parantaa mahdollisuuksia kehittää olemassa olevaa rakennuskantaa. Uudisalueiden kohdalla on huolehdittava siitä, että maankäytön ja liikkumisen ratkaisut sopivat kestävällä tavalla yhteen.

  Mukaan teemaverkostoon:
  Vastuullisuuden teemaverkosto

  Raklin vähähiilisyystiekartta:
  Nopeita ja merkittäviä päästövähennyksiä

  Kansallista ja EU-tason lainsäädäntöä

  Säädösympäristön kehityksen puolella kiinteistö- ja rakennusalaa ilmastonmuutoksen torjuntaan ohjaavat useat EU-säädökset ja näiden kansalliset implementoinnit.

  EU-tasolla viime aikaisia lainsäädäntöhankkeita ovat olleet muun muassa Fit for 55 -paketti, energiatehokkuusdirektiivit EDD ja EPBD sekä kestävän rahoituksen taksonomia. Rakli ajaa aktiivisesti jäsentensä kantoja myös EU-lainsäädäntöön.