• fi
 • en
 • Markkinatietoa

  Markkinatietoa kiinteistö- ja rakentamisalalta

  Rakli julkaisee kaksi kertaa vuodessa kiinteistö- ja rakentamismarkkinoiden suhdannetiedotteen. Keväisin ja syksyisin julkaistaan vuokra-asunto- ja toimitilabarometrit, jotka luotaavat Raklin jäsenten tulevia markkinanäkymiä.

  Raklin suhdannetiedotteet tarkastelevat ensisijaisesti pääkaupunkiseudun kiinteistö- ja rakentamismarkkinoita rakennuttajien ja kiinteistönomistajien näkökulmasta. Lähtöaineistona ovat olleet muun muassa Nordea Pankki Suomi Oyj:n aineistot, Raklin jäsenistöstä kootut RAPAL Oy:n hanke- ja hintarekisterit, RPT Docu Oy:n hanketiedot, Forecon Oy:n mallinnusmenetelmät ja tiedostot, KTI Kiinteistötieto Oy:n markkinatietokannat, Rakennusteollisuus RT:n tiedostot sekä yleiset talousennusteet.

  01.12.2022 Asuntorakentamisen pudotus kääntää pääkaupunkiseudun rakentamisen laskuun
  03.06.2022 Rakennushankkeiden käynnistäminen vaikeaa pääkaupunkiseudulla
  20.12.2021 Vuonna 2022 rakentamisen veturina toimitila- ja korjausrakentaminen
  08.06.2021 Asuntorakentaminen vilkastunut merkittävästi pääkaupunkiseudulla – muukin rakentaminen aktiivista
  02.12.2020 Rakentaminen pääkaupunkiseudulla jatkuu vilkkaana – kiihtyvä koronapandemia tuo riskejä ensi vuoteen
  27.05.2020 Hankkeita vireillä, mutta käynnistyminen epävarmaa

  Tiedotteet perustuvat KTI Kiinteistötieto Oy:n Raklin toimeksiannosta toteuttamaan katsaukseen neljän kaupunkiseudun (Jyväskylä, Oulu, Tampere ja Turku) kiinteistömarkkinoista. Tietojen lähteinä on käytetty mm. KTI:n tietokantoja ja kiinteistöalan ammattilaisille suunnattuja barometrikyselyjä.

  Jyväskylä:

  07.03.2023 Asuntojen vuokrat ja käyttöasteet nousussa rakentamisen hidastuessa Jyväskylässä
  12.02.2022 Jyväskylän seudun kiinteistökauppavolyymi nousi ennätyslukemiin
  23.02.2021 Jyväskylän toimitilavuokramarkkinat hiljenivät ja epävarmuus kasvoi koronan myötä
  18.02.2020 Toimistotilojen kysyntänäkymät Jyväskylässä vakaat, liiketiloissa epävarmuutta

  Oulu:

  03.05.2023 Toimistojen ja asuntojen käyttöasteet pysyneet Oulussa korkeina
  11.05.2022 Toimitilojen että vuokra-asuntojen kysyntä vahvistui Oulussa vuonna 2021
  13.04.2021 Toimisto- ja liiketilavuokramarkkinoilla haasteelliset näkymät myös Oulussa
  05.05.2020 Oulun vuokramarkkinat kehittyivät positiivisesti vuonna 2019

  Tampere:

  30.03.2023 Vahva vire Tampereen vuokra-asuntomarkkinoilla jatkui vuonna 2022
  19.05.2022 Tampereen seudun kiinteistömarkkinakatsaus: Kiinteistösijoittajien kiinnostus Tamperetta kohtaan säilyy vahvana
  10.06.2021 Tampereella asuntorakentamisen volyymit pysyneet korkeina, toimitilarakentaminen hiljentynyt
  16.04.2020 Tampereen keskusta-alueella käynnissä useita rakennushankkeita

  Turku:

  25.04.2023 Turun asuntorakentamisen volyymit pysyneet toistaiseksi korkeina
  07.04.2022 Tuotannollisten kiinteistöjen vuokra- ja sijoituskysyntä vahvaa Turussa
  15.04.2021 Turun seudun kiinteistökauppa- ja rakennusmarkkinat pysyneet aktiivisina
  18.03.2020 Turun seudun kiinteistösijoitusmarkkinoilla vilkas viime vuosi

  Raklin strateginen kumppani:
  KTI Kiinteistötieto Oy, joka tuottaa informaatio- ja asiantuntijapalveluja kiinteistöliiketoiminnan tarpeisiin