• fi
 • en
 • Markkinatietoa

  Markkinatietoa kiinteistö- ja rakentamisalalta

  Rakli julkaisee kaksi kertaa vuodessa kiinteistö- ja rakentamismarkkinoiden suhdannetiedotteen. Keväisin ja syksyisin julkaistaan vuokra-asunto- ja toimitilabarometrit, jotka luotaavat Raklin jäsenten tulevia markkinanäkymiä.

  Raklin suhdannetiedotteet tarkastelevat ensisijaisesti pääkaupunkiseudun kiinteistö- ja rakentamismarkkinoita rakennuttajien ja kiinteistönomistajien näkökulmasta. Lähtöaineistona ovat olleet muun muassa Nordea Pankki Suomi Oyj:n aineistot, Raklin jäsenistöstä kootut RAPAL Oy:n hanke- ja hintarekisterit, RPT Docu Oy:n hanketiedot, Forecon Oy:n mallinnusmenetelmät ja tiedostot, KTI Kiinteistötieto Oy:n markkinatietokannat, Rakennusteollisuus RT:n tiedostot sekä yleiset talousennusteet.

  06.06.2024 Kiinteistökauppa hiljentynyt, mutta odotukset positiivisia – vuokrat maltillisessa nousussa
  05.12.2023 Rakentamis- ja kiinteistöalalla vuosi 2023 ollut todella heikko – kiinteistömarkkinan odotetaan vilkastuvan ensi vuonna 
  02.06.2023 Pääkaupunkiseudun rakentaminen vähenee voimakkaasti tänä vuonna 
  01.12.2022 Asuntorakentamisen pudotus kääntää pääkaupunkiseudun rakentamisen laskuun
  03.06.2022 Rakennushankkeiden käynnistäminen vaikeaa pääkaupunkiseudulla
  20.12.2021 Vuonna 2022 rakentamisen veturina toimitila- ja korjausrakentaminen
  08.06.2021 Asuntorakentaminen vilkastunut merkittävästi pääkaupunkiseudulla – muukin rakentaminen aktiivista
  02.12.2020 Rakentaminen pääkaupunkiseudulla jatkuu vilkkaana – kiihtyvä koronapandemia tuo riskejä ensi vuoteen
  27.05.2020 Hankkeita vireillä, mutta käynnistyminen epävarmaa

  Tiedotteet perustuvat KTI Kiinteistötieto Oy:n Raklin toimeksiannosta toteuttamaan katsaukseen neljän kaupunkiseudun (Jyväskylä, Oulu, Tampere ja Turku) kiinteistömarkkinoista. Tietojen lähteinä on käytetty mm. KTI:n tietokantoja ja kiinteistöalan ammattilaisille suunnattuja barometrikyselyjä.

  Jyväskylä:

  21.02.2024 Kiinteistökauppojen volyymi laski voimakkaasti Jyväskylässä
  07.03.2023 Asuntojen vuokrat ja käyttöasteet nousussa rakentamisen hidastuessa Jyväskylässä
  12.02.2022 Jyväskylän seudun kiinteistökauppavolyymi nousi ennätyslukemiin
  23.02.2021 Jyväskylän toimitilavuokramarkkinat hiljenivät ja epävarmuus kasvoi koronan myötä
  18.02.2020 Toimistotilojen kysyntänäkymät Jyväskylässä vakaat, liiketiloissa epävarmuutta

  Oulu:

  24.04.2024 Rakentamisen ja kiinteistökauppojen volyymit laskivat Oulussa vuonna 2023
  03.05.2023 Toimistojen ja asuntojen käyttöasteet pysyneet Oulussa korkeina
  11.05.2022 Toimitilojen että vuokra-asuntojen kysyntä vahvistui Oulussa vuonna 2021
  13.04.2021 Toimisto- ja liiketilavuokramarkkinoilla haasteelliset näkymät myös Oulussa
  05.05.2020 Oulun vuokramarkkinat kehittyivät positiivisesti vuonna 2019

  Tampere:

  06.05.2024 Tilakysynnän epävarmuus painaa Tampereen toimistovuokramarkkinoita
  30.03.2023 Vahva vire Tampereen vuokra-asuntomarkkinoilla jatkui vuonna 2022
  19.05.2022 Tampereen seudun kiinteistömarkkinakatsaus: Kiinteistösijoittajien kiinnostus Tamperetta kohtaan säilyy vahvana
  10.06.2021 Tampereella asuntorakentamisen volyymit pysyneet korkeina, toimitilarakentaminen hiljentynyt
  16.04.2020 Tampereen keskusta-alueella käynnissä useita rakennushankkeita

  Turku:

  18.04.2024 Turussa tyhjää toimistotilaa muita isoja kaupunkeja vähemmän
  25.04.2023 Turun asuntorakentamisen volyymit pysyneet toistaiseksi korkeina
  07.04.2022 Tuotannollisten kiinteistöjen vuokra- ja sijoituskysyntä vahvaa Turussa
  15.04.2021 Turun seudun kiinteistökauppa- ja rakennusmarkkinat pysyneet aktiivisina
  18.03.2020 Turun seudun kiinteistösijoitusmarkkinoilla vilkas viime vuosi

  Helsinki Research Forum on kiinteistöalan asiantuntijayritysten tutkimusfoorumi, jonka tavoitteena on parantaa Helsingin toimistomarkkinoista julkaistavan tiedon laatua ja läpinäkyvyyttä. Yhteistyössä ovat mukana tällä hetkellä CBRE, JLL, Cushman & Wakefield, Colliers, Reagle ja KTI Kiinteistötieto. Rakli toimii Research Forumin kumppanina ja tarjoaa tekniset puitteet toiminnalle.

  10.04.2024 Pääkaupunkiseudun toimistotilojen vajaakäytössä ei merkittävää muutosta
  11.01.2024 Pääkaupunkiseudun toimistotilojen vajaakäytössä maltillisempaa kasvua
  10.10.2023 Pääkaupunkiseudun toimistotilojen vajaakäyttö edelleen kasvussa
  10.07.2023 Pääkaupunkiseudun toimistotilojen vajaakäyttö kasvussa
  19.04.2023 Pääkaupunkiseudun keskeisillä toimistoalueilla on yli puoli miljoonaa neliömetriä tyhjillään
  12.01.2023 Pääkaupunkiseudun toimistotilojen vajaakäyttö jatkaa kasvua
  10.10.2022 Pääkaupunkiseudun toimistotilojen vajaakäyttö kasvussa
  11.07.2022 Pääkaupunkiseudun toimistotilojen vajaakäyttö lievässä laskussa
  13.04.2022 Pääkaupunkiseudun toimistotilojen vajaakäyttö lievässä laskussa
  18.01.2022 Pääkaupunkiseudun toimistotilojen vajaakäyttö kasvussa – osassa alueilla vuokramarkkina piristyi
  12.10.2021 Pääkaupunkiseudun keskeisten toimistomarkkinoiden vajaakäyttö lievässä laskussa
  12.07.2021 Pääkaupunkiseudun keskeisten toimistomarkkinoiden vajaakäyttö ennallaan vuoden 2021 toisella kvartaalilla
  29.01.2021 Helsinki Research Forum on koonnut yhtenäisen tietokannan pääkaupunkiseudun toimistotilasta

  Raklin strateginen kumppani:
  KTI Kiinteistötieto Oy, joka tuottaa informaatio- ja asiantuntijapalveluja kiinteistöliiketoiminnan tarpeisiin