• fi
 • en
 • Markkinatietoa

  Markkinatietoa kiinteistö- ja rakentamisalalta

  Rakli julkaisee kaksi kertaa vuodessa kiinteistö- ja rakentamismarkkinoiden suhdannetiedotteen. Keväisin ja syksyisin julkaistaan vuokra-asunto- ja toimitilabarometrit, jotka luotaavat Raklin jäsenten tulevia markkinanäkymiä.

  Raklin suhdannetiedotteet tarkastelevat ensisijaisesti pääkaupunkiseudun kiinteistö- ja rakentamismarkkinoita rakennuttajien ja kiinteistönomistajien näkökulmasta. Lähtöaineistona ovat olleet muun muassa Nordea Pankki Suomi Oyj:n aineistot, Raklin jäsenistöstä kootut RAPAL Oy:n hanke- ja hintarekisterit, RPT Docu Oy:n hanketiedot, Forecon Oy:n mallinnusmenetelmät ja tiedostot, KTI Kiinteistötieto Oy:n markkinatietokannat, Rakennusteollisuus RT:n tiedostot sekä yleiset talousennusteet.

  01.12.2022 Asuntorakentamisen pudotus kääntää pääkaupunkiseudun rakentamisen laskuun
  03.06.2022 Rakennushankkeiden käynnistäminen vaikeaa pääkaupunkiseudulla
  20.12.2021 Vuonna 2022 rakentamisen veturina toimitila- ja korjausrakentaminen
  08.06.2021 Asuntorakentaminen vilkastunut merkittävästi pääkaupunkiseudulla – muukin rakentaminen aktiivista
  02.12.2020 Rakentaminen pääkaupunkiseudulla jatkuu vilkkaana – kiihtyvä koronapandemia tuo riskejä ensi vuoteen
  27.05.2020 Hankkeita vireillä, mutta käynnistyminen epävarmaa
  13.12.2019 Pääkaupunkiseudun kiinteistömarkkinoilla vilkasta, rakentaminen vetää ensi vuonnakin
  14.06.2019 Suomi houkuttelee edelleen ulkomaisia sijoittajia, rakentamisen laskeva volyymi parantaa tarjouskilpailujen tilannetta
  09.11.2018 Kiinteistö- ja rakentamismarkkinat painottuvat yhä selkeämmin pääkaupunkiseudulle
  27.04.2018 Pääkaupunkiseudun rakentamisessa ylikuumenemisen merkkejä
  10.11.2017 Rakentamisen kapasiteetti pääkaupunkiseudulla täyskäytössä
  07.04.2017 Muuttoliike ja matala korkotaso vauhdittavat rakentamista ja kiinteistömarkkinoita pääkaupunkiseudulla
  14.10.2016 Vilkas rakentaminen jatkuu pääkaupunkiseudulla – kasvu hidastuu
  21.03.2016 Asuntorakentaminen pääkaupunkiseudulla ennätysvilkasta

  Raklin Vuokra-asuntobarometri kartoittaa asuntomarkkinoiden asiantuntijoiden näkemyksiä vuokra-asuntojen rakentamisen, asuntosijoittamisen sekä vuokratasojen kehitysnäkymistä. Barometria on toteutettu vuodesta 2009 alkaen KTI Kiinteistötieto Oy:n toimesta. Lisätietoja Raklin jäsenille vuokra-asuntobarometreistä löydät täältä.

  05.04.2023 Vuokra-asuntotarjonnan kasvuvauhti hiipuu
  16.09.2022 Rakennusmateriaalien hinnat ja rahoituksen saatavuus rajoittavat vuokra-asuntojen rakentamista
  12.04.2022 Rakennuskustannusten nousu vaikeuttaa merkittävästi uusien vuokra-asuntojen tuotantoa
  21.09.2021 Vuokrien odotetaan nousevan vahvimmin Turussa ja Tampereella
  14.04.2021 Vuokra-asuntotarjonnan kasvu jatkuu, vuokrien nousu hiipuu
  21.09.2020 Vuokra-asuntomarkkinoiden vahva veto jatkuu koronasta huolimatta
  17.04.2020 Vuokra-asuntomarkkinoiden näkymät heikentyneet viime syksystä, pääkaupunkiseudulla muuta maata positiivisempi tilanne
  17.09.2019 Vuokra-asuntomarkkinoiden näkymät vahvistuivat jälleen kevään pienen notkahduksen jälkeen
  11.04.2019 Vuokrien nousuodotukset aiempaa maltillisempia
  20.09.2018 Vuokra-asuntojen sijoittajakysyntä hieman hidastumassa, vuokrat nousevat edelleen
  24.04.2018 Vuokra-asuntojen tarjonta lisääntyy, kysyntä myös korkealla
  29.09.2017 Vuokra-asuntojen vahva kysyntä siivittää tarjonnan kasvua ja pitää vuokrat nousujohteisina
  26.04.2017 Asuntojen saatavuus paranee, vuokrat kehittyvät maltillisesti
  29.09.2016 Suomalaisten vuokra-asuntojen arvioidaan kiinnostavan ulkomaalaisia sijoittajia
  01.04.2016 Kasvukeskuksissa vuokra-asuntotarjonta lisääntyy

  Tiedotteet perustuvat KTI Kiinteistötieto Oy:n Raklin toimeksiannosta toteuttamaan katsaukseen neljän kaupunkiseudun (Jyväskylä, Oulu, Tampere ja Turku) kiinteistömarkkinoista. Tietojen lähteinä on käytetty mm. KTI:n tietokantoja ja kiinteistöalan ammattilaisille suunnattuja barometrikyselyjä.

  Jyväskylä:

  07.03.2023 Asuntojen vuokrat ja käyttöasteet nousussa rakentamisen hidastuessa Jyväskylässä
  12.02.2022 Jyväskylän seudun kiinteistökauppavolyymi nousi ennätyslukemiin
  23.02.2021 Jyväskylän toimitilavuokramarkkinat hiljenivät ja epävarmuus kasvoi koronan myötä
  18.02.2020 Toimistotilojen kysyntänäkymät Jyväskylässä vakaat, liiketiloissa epävarmuutta
  14.02.2019 Asuntorakentaminen jatkunut vilkkaana Jyväskylässä, toimistorakentaminen kasvussa
  12.02.2018 Jyväskylän seudun kiinteistökauppavolyymi nousi ennätyslukemiin
  18.01.2017 Jyväskylän seudun kiinteistömarkkinat

  Oulu:

  03.05.2023 Toimistojen ja asuntojen käyttöasteet pysyneet Oulussa korkeina
  11.05.2022 Toimitilojen että vuokra-asuntojen kysyntä vahvistui Oulussa vuonna 2021
  13.04.2021 Toimisto- ja liiketilavuokramarkkinoilla haasteelliset näkymät myös Oulussa
  05.05.2020 Oulun vuokramarkkinat kehittyivät positiivisesti vuonna 2019
  27.03.2019 Oulussa asuntorakentaminen pysyy vilkkaana, ja toimistojen tilakysyntä kasvaa
  14.03.2018 Oulun kiinteistömarkkinoiden näkymät kääntymässä valoisammiksi

  Tampere:

  30.03.2023 Vahva vire Tampereen vuokra-asuntomarkkinoilla jatkui vuonna 2022
  19.05.2022 Tampereen seudun kiinteistömarkkinakatsaus: Kiinteistösijoittajien kiinnostus Tamperetta kohtaan säilyy vahvana
  10.06.2021 Tampereella asuntorakentamisen volyymit pysyneet korkeina, toimitilarakentaminen hiljentynyt
  16.04.2020 Tampereen keskusta-alueella käynnissä useita rakennushankkeita
  16.04.2019 Tampereen kiinteistömarkkinoilla jälleen vilkas vuosi
  09.02.2018 Tampereen seudun kiinteistömarkkinoilla vilkas vuosi

  Turku:

  25.04.2023 Turun asuntorakentamisen volyymit pysyneet toistaiseksi korkeina
  07.04.2022 Tuotannollisten kiinteistöjen vuokra- ja sijoituskysyntä vahvaa Turussa
  15.04.2021 Turun seudun kiinteistökauppa- ja rakennusmarkkinat pysyneet aktiivisina
  18.03.2020 Turun seudun kiinteistösijoitusmarkkinoilla vilkas viime vuosi
  26.02.2019 Turun kiinteistömarkkinoiden näkymät säilyvät positiivisina
  14.02.2018 Vahva talouskehitys ja vilkas kiinteistösijoituskysyntä piristävät Turun kiinteistömarkkinoita

  Raklin strateginen kumppani:
  KTI Kiinteistötieto Oy, joka tuottaa informaatio- ja asiantuntijapalveluja kiinteistöliiketoiminnan tarpeisiin