• fi
 • en
 • Toimintamme

  Rakli on maamme kattavin ja vaikuttavin kiinteistöjen ammattimaisten omistajien, kiinteistösijoittajien, toimitilajohdon ja rakennuttajien järjestö

  Valvomme jäsentemme etua, osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä teemme työtä kestävän elinympäristön puolesta. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja alan käytäntöjen kehittämisen lisäksi tarjoamme jäsenillemme tietoa alan tulevaisuudesta ja parhaista käytännöistä sekä työkaluja oman toiminnan kehittämiseksi.

  Päätöksenteon tueksi Rakli tuottaa luotettavaa tietoa kiinteistö- ja rakentamisalasta, erilaisten ratkaisujen vaikutuksesta Suomeen asumis-, toiminta- ja investointiympäristönä sekä tulevaisuuden tärkeimmistä kysymyksistä. Raklin kautta saat suoran kontaktin kiinteistöjen ammattimaisten omistajien, kiinteistösijoittajien ja rakennuttajien arkeen.

  Alaa kehitämme yhteistyössä laajan sidosryhmäverkostomme kanssa, ja olemme mukana kiinteistö- ja rakentamisalan keskeisissä verkostoissa. Rakli on myös alan yhteisiä asioita edistävän Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin eli KIRA-foorumin perustajajäsen.

  Millainen merkitys kiinteistövarallisuudella ja kiinteistömarkkinoiden toimivuudella on yhteiskunnalle?

  Raklin organisaatio

  Raklin toiminnan ytimen muodostaa jäsenten edustajista koostuva ammattilaisten verkosto. Määräajaksi valittavista luottamushenkilöistä muodostuvat liiton neuvottelukunta, hallitus, työvaliokunta ja johtoryhmät.

  Johtoryhmissä toimiminen tarjoaa liiton jäsenille erinomaisen mahdollisuuden alan eteenpäin viemiseen ja keskinäiseen vuorovaikutukseen. Johtoryhmiä on kuusi; asunnot, toimitilat, yhdyskunta ja infra, sijoittaminen, rakennuttaminen sekä käyttö ja ylläpito. Lisäksi yhteistyötä tehdään neljässä aluetoimikunnassa, teemaverkostoissa, klinikoilla ja ajankohtaisissa työryhmissä.

  Raklissa hoidetaan myös kolmen jäsenen asiamiestoiminnot; Suomen Kauppakeskusyhdistys ry:n, Suomen opiskelija-asunnot SOA ry:n ja Rakennuttajatoimistojen liitto RTL ry:n.

  Raklin toimistolla työskentelee asiantunteva ja kokenut joukko alansa ammattilaisia, joiden yhteystiedot löydät täältä.

  Rakli kuuluu myös WWF:n Green Office -verkostoon.

  Tarjoamme jäsenillemme kattavat palvelut

  Palveluihimme kuuluu kiinteistö- ja rakentamisalan uutiskooste, jonka toimitamme sähköpostilla perjantaisin sekä jäsentiedote noin neljä kertaa vuodessa. Jäsenetuihimme kuuluu myös alennukset Vastuu Groupin palveluista, tietyistä Kiinteistöalan Koulutuskeskus Kiinkon koulutuksista sekä seminaareista, joissa olemme mukana kumppanina.

  Järjestämme kuukausittain jäsenistöllemme erilaisia tapahtumia, joissa jaamme ajankohtaista tietoa alalta. Raklilla on myös teemaverkostoja, joiden avulla haluamme palvella laajasti entistä useampaa jäsenorganisaatioissamme työskentelevää henkilöä. Kokoamme kiinteistö- ja rakentamisalan ammattilaisia yhteistoiminnan pariin myös aluetoimikunnissa Turussa, Jyväskylässä, Tampereella ja Oulussa.

  Julkaisemme myös kaksi kertaa vuodessa kiinteistö- ja rakentamismarkkinoiden suhdannetiedotteen, joka tarkastelee ensisijaisesti pääkaupunkiseudun kiinteistö- ja rakentamismarkkinoita rakennuttajien ja kiinteistönomistajien näkökulmasta. Lisäksi keväisin ja syksyisin julkaistaan vuokra-asunto- ja toimitilabarometrit, jotka luotaavat Raklin jäsenten tulevia markkinanäkymiä.

  Raklin jäsenten ääni kuuluu myös erilaisissa hankkeissa ja tutkimuksissa, joissa olemme mukana.

  Raklin historia

  Rakli on ollut merkittävä kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttaja vuodesta 1977 alkaen eli yli neljänkymmenen vuoden ajan. Toiminta alkoi rakennuttajien edustajana, Suomen rakennuttajaliittona, mikä edelleen luo tukevan pohjan Raklin roolille tilaaja- ja hankintaosaamisen suunnannäyttäjänä. Vuonna 1997 Rakli ja Helsingin kiinteistöyhdistys yhdistyivät, ja kiinteistöjohtamisen näkökulma Raklissa vahvistui.

  Vuonna 2006 laajentuminen jatkui, kun tehtiin päätös Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliitto ASRA ry:n yhdistymisestä Rakliin. Vuoden 2007 alusta Rakli on edustanut koko rakennetun ympäristön omistajia, heidän edustajiaan ja käyttäjäorganisaatioita. Laaja-alaisuutensa ansiosta liitolla on ainutlaatuisen monipuolinen kokonaiskuva alan ja suomalaisen toimintaympäristön kehityksestä.

  Lisätietoa:
  Raklin säännöt