• fi
 • en
 • Kirjaudu

  Lausunnot

  RAKLIn lausunnot

  RAKLI antaa osan lausunnoistaan Lausuntopalvelu.fi:n kautta. Taulukon linkki vie lausuntopyynnön sivulle, jonka alareunassa on annettujen lausuntojen hakupalvelu. Valitsemalla lausunnonantajien listasta RAKLI ry:n ja painamalla listan alareunasta OK, pääset lukemaan lausuntomme.

  04.09.2020Lausunto pelastuslain uudistamisen esiselvityshankkeestaSisäministeriöMikko Somersalmi
  18.08.2020MRL-uudistus, ehdotuksia rakentamisen vastuiden alustavista pykäläluonnoksistaYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  17.08.2020Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi pelastuslain 109 §:n muuttamisestaSisäministeriöMikko Somersalmi
  03.07.2020Ympäristöministeriön asetus eräiden rakennusten teknisten järjestelmien energiatehokkuuden vaatimuksista, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  03.07.2020Ehdotuksia rakentamisen lupajärjestelmän ja rakennusvalvonnan uudistamiseksiYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  16.06.2020Ympäristöministeriön menetelmä rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen arviointiin, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  06.03.2020Radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen sekä valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien huutokaupasta taajuusalueella 25,1-27,5 gigahertsiä, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiLiikenne- ja viestintäministeriöMikko Somersalmi
  25.02.2020Lausunto hallituksen esityksestä energiatehokkuuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiTyö- ja elinkeinoministeriöMikko Somersalmi
  24.01.2020Lausunto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointiohjelma, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiLiikenne- ja viestintäministeriöKimmo Kurunmäki
  17.02.2020Liikenteen automaation toimenpide- ja lainsäädäntösuunnitelman valmistelua koskeva arviomuistio – osat tiedon hyödyntäminen ja liikenteen automaation tarvitsema digitaalinen ja fyysinen infrastruktuuri, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiLiikenne- ja viestintäministeriöKimmo Kurunmäki
  22.11.2019Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asuinrakennusten energia-avustuksista vuosina 2020-2022, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fi YmpäristöministeriöAija Tasa
  08.11.2019Lausunto hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköajoneuvojen latausvalmiuksista ja latauspisteistä sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 18 luvun 126 §:n muuttamisesta, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  31.10.2019Lausunto rakennusten purkutöiden julkisten hankintakriteereiden luonnokseen, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  04.10.2019Lausunto hallituksen esitys eduskunnalle ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta VN/4126/2019YmpäristöministeriöJohanna Aho
  30.08.2019 Lausunto RT-ohjekortista HenkilöstötilatRakennustieto Mikko Somersalmi
  28.06.2019Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudestaVerohallintoMikko Somersalmi
  26.06.2019Lausunto luonnoksesta Ympäristöministeriön ohjeeksi rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  26.04.2019Lausunto PPP-palvelusopimusrunko RakennustietoMikko Somersalmi
  26.04.2019Lausunto PPP-mallin yleiskuvausRakennustietoMikko Somersalmi
  29.03.2019Lausunto rakennustyön turvallisuutta koskevien säädösten uusiminenSosiaali- ja terveysministeriöMikko Somersalmi
  18.01.2019Lausunto Helsingin seudun MAL 2019 -luonnosHelsingin Seudun Liikenne HSLKimmo Kurunmäki
  10.01.2019Lausunto rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen arviointimenetelmä, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  14.11.2018Lausunto hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanosta liikennealalla ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiLiikenne- ja viestintäministeriöKimmo Kurunmäki
  14.11.2018Lausunto RT-korttiehdotukseen Perusopetuksen tilat. Tilaajan ohjeRakennustietosäätiö RTSMarika Latvala
  03.10.2018Lausunto HE 123/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019 Luku 35.20Eduskunta, Ympäristövaliokunta ja Valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaostoAija Tasa
  30.09.2018Lausunto luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiLiikenne- ja viestintäministeriöKimmo Kurunmäki
  27.09.2018Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain, kiinteistöverolain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta VM115:00/2018ValtiovarainministeriöJohanna Aho
  24.09.2018Lausunto hallituksen esitys yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamiseksi, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiOikeusministeriöJohanna Aho
  31.08.2018Luonnos hallituksen esitykseksi aravalainakantaan kohdistuvien valtion taloudellisten tukitoimenpiteiden kehittämiseksi, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiYmpäristöministeriöAija Tasa
  31.08.2018Lausunto: Hiilineutraali Helsinki toimenpideohjelma HEL 2018-006547Helsingin kaupunkiMikko Somersalmi
  29.06.2018Lausunto asunto-osakeyhtiöiden purkavan uusrakentamisen helpottaminen turvallisesti, ennakoitavasti ja tehokkaasti, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fi OikeusministeriöJohanna Aho
  03.05.2018Lausunto maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttaminen 3D-kiinteistöjen käyttöönoton vuoksi, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiYmpäristöministeriöJohanna Aho
  03.05.2018Lausunto yhteisöjen tulolähdejaon poistamista koskevasta HE-luonnoksesta, VM017:00/2018ValtiovarainministeriöJohanna Aho
  02.05.2018Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 57 a §:n kumoamisesta, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiYmpäristöministeriöKimmo Kurunmäki
  20.04.2018Lausunto luonnoksesta kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden korjausoppaaksi, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiYmpäristöministeriöJuho Kess
  20.04.2018Lausunto ympäristöministeriön ohjeeksi rakennuksen ääniympäristöstäYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  09.03.2018Lausunto hallituksen esityksestä laiksi maantielain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiLiikenne- ja viestintäministeriöKimmo Kurunmäki
  21.02.2018Lausunto korkovähennysrajoitusta koskeva HE-luonnos, VM169:00/2017ValtiovarainministeriöJyrki Laurikainen ja Johanna Aho
  30.01.2018Lausunto asetusluonnoksesta rakennuksen käytön ja huollon turvallisuus -ohjeluonnosYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  26.01.2018Suomen Vuokranantajat, Vuokralaiset VKL ja RAKLI: Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessaSisäministeriöAija Tasa
  15.01.2018Lausunto allianssin yleiset sopimusehdotRakennustietosäätiö RTSMikko Somersalmi
  21.12.2017Lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta, SMDno-2016-1495SisäministeriöMikko Somersalmi
  18.12.2017Lausunto ympäristöministeriön ohjeeksi rakennuksen esteettömyydestäYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  14.12.2017Lausunto Viestintäviraston sisäverkkomääräyksestä 65C ja perusteluista diaarinumero 1466/959/2017ViestintävirastoMikko Somersalmi
  20.11.2017Lausunto hallituksen esityksestä asuntorakentamisen korkotukijärjestelmän kehittämiseksi, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiYmpäristöministeriöAija Tasa
  17.11.2017Lausunto MAL 2019 -arviointiohjelmastaHelsingin Seudun Liikenne HSLKimmo Kurunmäki
  16.11.2017Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 a ja 27 c sekä arvonlisäverolain 15 ja 29 §:n muuttamisesta, HE 155/2017 vp.Eduskunnan verojaostoJohanna Aho
  03.11.2017Lausunto euromaksuasetuksen tulkinnasta FIVA 2/02.07.03/2017FinanssivalvontaJohanna Aho
  30.11.2017Lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2018-2021Uudenmaan ELY-keskusKimmo Kurunmäki
  30.10.2017Lausunto ympäristöministeriön asetuksesta rakennuksen energiatodistuksestaYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  25.10.2017Lausunto keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta ”Kohti ilmastoviisasta arkea” vuoteen 2030Eduskunnan ympäristövaliokuntaErkki Aalto
  16.10.2017Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 a ja 27 c sekä arvonlisäverolain 15 ja 29 §:n muuttamisesta, VM117:00/2017ValtiovarainministeriöJohanna Aho
  16.10.2017Lausunto hallituksen esityksestä kiinteistöverolain muuttamiseksi, (HE 133/2017 vp)Eduskunnan verojaostoJohanna Aho
  19.09.2017Lausunto asukkaiden sosiaalisen asumisen osuuskuntamallistaYmpäristöministeriöAija Tasa
  15.09.2017Lausunto muistiosta yhteisöjen tulolähdejaon poistamisesta VM123:00/2016ValtiovarainministeriöJohanna Aho
  13.09.2017Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kiinteistöverolain muuttamisesta (Luonnos hallituksen esitykseksi kiinteistöverolain muuttamisesta VM099:00/2017)ValtiovarainministeriöJohanna Aho
  04.09.2017Lausunto hallituksen esityksestä laiksi maantielain muuttamisesta, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiLiikenne- ja viestintäministeriöKimmo Kurunmäki
  01.09.2019Lausunto yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiOikeusministeriöJohanna Aho
  17.08.2019Lausunto kierrätyksestä kiertotalouteen – Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiYmpäristöministeriöKimmo Kurunmäki
  04.08.2017Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi liikkumispalveluita koskeviksi olennaisiksi tiedoiksiLiikenne- ja viestintäministeriöKimmo Kurunmäki
  13.07.2017Lausunto luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoistaYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  29.67.2017Lausunto asetusluonnoksesta rakennuksen ääniympäristöstäYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  28.06.2017Lausunto valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisestaYmpäristöministeriöKimmo Kurunmäki
  22.06.2017Lausunto vihreän julkisen rakentamisen hankintaoppaasta ja suosituksista vähähiilisen rakentamisen kriteereiksiYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  12.06.2017Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, VN:n asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta sekä YM:n asetukseksi asuin-, majoitus- ja työtiloistaYmpäristöministeriöKimmo Kurunmäki ja Aija Tasa
  02.06.2017Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiLiikenne- ja viestintäministeriöKimmo Kurunmäki
  31.05.2017Lausunto keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmastaYmpäristöministeriöErkki Aalto
  24.05.2017Luonnos hallituksen esitykseksi veronkannon, verotuksen toimittamisen ja eräiden seuraamusmaksujen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi VM025:00/2017ValtiovarainministeriöJohanna Aho
  11.05.2017Lausunto luonnoksista hallituksen esitykseksi laiksi rakennusten energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain muuttamisestaYmpäristöministeriöErkki Aalto
  10.05.2017Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta asemakaava-alueen kolmiulotteisesta kiinteistönmuodostamisesta säätämiseksi, MMM020:00/2015Maa- ja metsätalousministeriöJohanna Aho
  28.03.2017sunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden ympäristölakien muutoksenhaun tarkistamisestaYmpäristöministeriöKimmo Kurunmäki
  22.03.2017Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta, YM019:00/2015YmpäristöministeriöJohanna Aho
  03.03.2017Lausunto asetusluonnoksesta rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudestaYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  10.02.2017Lausunto luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten paloturvallisuudestaYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  31.01.2017Lausunto kaukolämmön yleiset sopimusehdotEnergiateollisuusMikko Somersalmi
  13.01.2017Lausunto ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen käyttöturvallisuudesta ja luonnoksesta ohjeeksi rakennuksen käyttöturvallisuudestaYmpäristöministeriöMikko Somersalmi

  RAKLIn vaikuttamisluotain:
  Tutustu RAKLIn toimintaan