• fi
 • en
 • Lausunnot

  Raklin lausunnot

  Rakli antaa osan lausunnoistaan Lausuntopalvelu.fi:n kautta. Taulukon linkki vie lausuntopyynnön sivulle, jonka alareunassa on annettujen lausuntojen hakupalvelu. Valitsemalla lausunnonantajien listasta Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry:n ja painamalla listan alareunasta OK, pääset lukemaan lausuntomme.

  11.6.2024Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiOpetus- ja kulttuuriministeriöAino Salo
  10.6.2024Suomen yhdennetyn energia- ja ilmastosuunnitelman (NECP) päivitysTyö- ja elinkeinoministeriöMikko Somersalmi
  31.5.2024Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisestaYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  29.5.2024Hallituksen esitys eduskunnalle vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annettua EU:n asetusta täydentäväksi lainsäädännöksiLiikenne- ja viestintävaliokuntaMikko Somersalmi
  15.5.2024Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maakaaren, kaupanvahvistajista annetun lain ja huoneistotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisestaLakivaliokuntaMiika Kotaniemi
  23.4.2024Rakennuskohteen tietoaineiston käyttöehdotRakennustietosäätiö RTSMarika Latvala
  10.4.2024Luonnos hallituksen esitykseksi EU:n vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annettua asetusta täydentäväksi lainsäädännöksiLiikenne- ja viestintäministeriöKimmo Kurunmäki
  5.3.2024Luonnos hallituksen esitykseksi rakentamislain muuttamisestaYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  4.3.2024Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin suojaamisesta ja häiriönsietokyvyn parantamisesta ja eräiksi muiksi laeiksiSisäministeriöKimmo Kurunmäki
  1.3.2024ASP-lainsäädännön kehittämisenYmpäristöministeriöAija Tasa
  6.2.2024Ympäristöministeriön asetus purkumateriaali- ja rakennusjäteselvityksestäYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  29.11.2023Luonnos ympäristöministeriön asetukseksi yhteentoimivassa tietomallimuodossa laadittujen kaavojen kaavamääräysten ja kaavakohteiden esitystavastaYmpäristöministeriöKimmo Kurunmäki
  27.11.2023ASP-korkotukilainan enimmäismäärien korottaminenYmpäristöministeriöAija Tasa
  21.11.2023E 47/2023 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission säädösehdotukset ihmisten käyttöön tarkoitetun veden kanssa kosketuksissa olevien materiaalien terveydellisistä vaatimuksistaSosiaali- ja terveysvaliokuntaMikko Somersalmi
  13.11.2023Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta VN/10314/2023Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostoMiika Kotaniemi
  8.11.2023HE 74/2023 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisestaYmpäristövaliokuntaAija Tasa
  19.10.2023Lausuntopyyntö Joutsenmerkin kriteeriehdotuksesta korjausrakentamiselleYmpäristömerkintä Suomi OyMarika Latvala
  22.9.2023Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisestaSosiaali- ja terveysministeriöAija Tasa
  19.9.2023Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisestaValtiovarainministeriöMiika Kotaniemi
  17.9.2023Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisestaValtiovarainministeriöMiika Kotaniemi
  15.9.2023Ehdotus Suomen REPowerEU-rahoituksen käyttökohteiksiValtiovarainministeriöMikko Somersalmi
  1.9.2023Luonnos valtioneuvoston asetukseksi siviilivalmiusneuvottelukunnastaSisäministeriöAija Tasa
  31.8.2023Maakaaren muutostarpeet: työryhmän mietintöOikeusministeriöEva Elston-Hämäläinen
  25.5.2023Kannanottopyyntö Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelman MAL 2023 -luonnoksesta sekä sen vaikutusten arviointiselostuksestaHSL Helsingin seudun liikenneKimmo Kurunmäki, Aija Tasa
  14.3.2023RTS 23:3 Toimiva talo, kerrostalokohteet
  Liite
  RakennustietosäätiöAija Tasa
  1.2.2023HE 184/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain ja Pelastusopistosta annetun lain muuttamisestaHallintovaliokuntaMikko Somersalmi
  24.1.2023Hallituksen esitys 248/2022 vp eduskunnalle laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksYmpäristövaliokuntaAija Tasa
  16.1.2023Valtioneuvoston selonteko Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategiaYmpäristövaliokuntaMikko Somersalmi
  16.1.2023Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaYmpäristövaliokuntaMikko Somersalmi
  9.12.2022Lausuntopyyntö uudesta henkilöryhmittelystä SKOLMikko Somersalmi
  15.11.2022Valtioneuvoston asetus varautumissuunnitelmaan sisällytettävästä sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestäTyö- ja elinkeinoministeriöMikko Somersalmi
  11.11.2022Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ilmastoselvityksestäYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  11.11.2022Ympäristöministeriön asetus rakennuksen materiaaliselosteestaYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  30.10.2022RT ohjekorttiehdotus Puukerrostalohankkeen erityispiirteetRakennustietoJuho Kess
  7.10. ja 26.10.2022HE 154/2022 vp – VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2023/ Teema: Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen

  7.10. Ympäristövaliokunta ja 26.10. valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaostoAija Tasa
  22.10.2022Valtioneuvoston asetus asuinrakennusten energia-avustuksista vuodelle 2023YmpäristöministeriöAija Tasa
  19.10.2022Hallituksen esitys 140/2022 vp esitys eduskunnalle laeiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja maankäyttö-ja rakennuslain muuttamisestaEduskunnan ympäristövaliokuntaJyrki Laurikainen
  18 ja 14. 10.2022Hallituksen esitys 139/2022 vp esitys eduskunnalle rakentamislaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi18.10. Ympäristövaliokunta ja
  14.10. talousvaliokunta
  Jyrki Laurikainen
  17.10.2022Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi erikoissijoitusrahastojen kiinteistösijoitusten verosääntelyksiValtiovarainministeriöMiika Kotaniemi
  14.10.2022Hallituksen esitys 168/2022 vp eduskunnalle eräiden huoneistotietojärjestelmää koskevien lakien muuttamisestaMaa- ja metsätalousvaliokuntaAija Tasa
  14.10.2022Lausuntopyyntö työryhmän luonnoksesta kansalliseksi ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmaksi 2030 (KISS2030)Maa- ja metsätalousministeriöKimmo Kurunmäki
  11.10.2022Valtioneuvoston U-kirjelmä U 72/2022 vp
  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta, asetuksen (EU) 2019/1020 muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 305/2011 kumoamisesta (rakennustuoteasetus)
  YmpäristövaliokuntaMikko Somersalmi
  27.9.2022U-jatkokirjelmä (UJ 19/2022 vp) rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudistamisesta
  Talousvaliokunnalle
  TalousvaliokuntaMikko Somersalmi
  28.9.2022Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä annetun lain muuttamisestaYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  31.8.2022Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rakentamislain mukaisten rakentamisen luonnollisten henkilöiden pätevyyksien toteamisestaYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  17.8.2022Luonnos hallituksen esitykseksi kuntien tilatietoja koskevaksi lainsäädännöksiValtiovarainministeriöEva Elston-Hämäläinen
  12.8.2022Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisestaYmpäristöministeriöEva Elston-Hämäläinen
  22.7.2022Luonnos hallituksen esitykseksi eräiden huoneistotietojärjestelmää koskevien lakien muuttamisestaMaa- ja metsätalousministeriöAija Tasa
  31.7.2022Luonnos hallituksen esitykseksi pitkän korkotukimallin kehittämisestäYmpäristöministeriöAija Tasa
  25.5.2022Rakennustuoteasetuksen uudistusYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  20.5.2022Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Pelastuslain ja Pelastusopistosta annetun lain muuttamisestaSisäministeriöMikko Somersalmi
  18.5.2022Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallisen ilmasto- ja energiastrategian luonnosTyö- ja elinkeinoministeriöMikko Somersalmi
  18.5.2022Lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta koskevaksi lainsäädännöksiValtiovarainministeriö Miika Kotaniemi
  31.3.2022EU energy performance of buildings directive (EPBD) – Proposal for a directive The European CommissionMikko Somersalmi
  18.3.2022Yhteishallintolain uudistusYmpäristöministeriöAija Tasa
  14.3.2022Joutsenmerkin kriteerit uudisrakennuksille uudistuvat -kriteeriehdotusYmpäristömerkintä Suomi OyJuho Kess
  4.2.2022Pitkän korkotukimallin kehittämisen suuntaviivat Ympäristöministeriö Aija Tasa
  31.1.2022Arviomuistio maakaaren muutostarpeistaOikeusministeriö Eva Elston-Hämäläinen
  1.2.2022Lausuntopyyntö parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän mietinnöstä, luonnos hallituksen esitykseksi avoimuusrekisterilaiksiOikeusministeriöAija Tasa
  17.1.2022Hallituksen esitys laiksi tartuntalain väliaikaisesta muuttamisestaSosiaali- ja terveysministeriö Eva Elston-Hämäläinen, Olli-Pekka Pajala
  14.1.2022Lausuntopyyntö keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmastaYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  3.12.2021Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksiYmpäristöministeriö
  Eva Elston-Hämäläinen, Kimmo Kurunmäki, Mikko Somersalmi
  19.11.2021EU energy efficiency directive (EED) – Proposal for a directiveThe European CommissionMikko Somersalmi
  29.10.2021Helsingin-pysakointipolitiikka-2022-luonnosHelsingin kaupunkiKimmo Kurunmäki
  26.10.2021HE146/2021 vp-VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2022/Teema: Luku 35.20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminenYmpäristövaliokunta, Valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaostoAija Tasa
  25.10.2021U48/2021vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi enrgiatehokkuusdirektiiviksi.YmpäristövaliokuntaMikko Somersalmi
  20.10.2021Korkovähennysrajoitusta koskevat muutokset, VM027:00/2021ValtiovarainministeriöMiika Kotaniemi
  13.10.2021U 48/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkusdirektiiviksiTalousvaliokuntaMikko Somersalmi
  27.8.2021Ehdotus jätealan asetuksiksi (EU:n jätesäädöspaketti) Ympäristöministeriö Juho Kess
  6.9.2021Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttumiseksiYmpäristöministeriöEva Elston-Hämäläinen
  6.9.2021Lausuntopyyntö luonnoksesta uudeksi ilmastolaiksiYmpäristöministeriö Mikko Somersalmi
  27.8.2021Ehdotus ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen ilmastoselvityksestäYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  19.8.2021Yhdyskuntateknisten rakennusurakoiden kilpailuttaminenRakennustietosäätiö RTS srMikko Somersalmi
  9.7.2021Eräiden osinkojen lähdeverotuksen ja kiinteistösijoituksista saatujen voittojen verotuksen uudistaminen.ValtionvarainministeriöMiika Kotaniemi
  11.06.2021Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksiYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  31.05.2021Lausunto pelastuslain uudistamisen esiselvityshankkeen valmistelujaostojen arviointimuistioistaSisäministeriöMikko Somersalmi
  29.04.2021Lausunto: HE 248/2020 vp, hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain 105 ja 109 §:n muuttamisestaEduskunnan hallintovaliokuntaMikko Somersalmi
  23.04.2021Lausunto yhteishallintolain uudistuksen suuntaviivoistaYmpäristöministeriöAija Tasa
  16.04.2021Lausunnon hallituksen esityksessä eduskunnalle aikaisen rakennuksen energiatodistustietojärjestelmälle huomattavasti muuttunutYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  18.03.2021Lausunto hallituksen esityksestä, joka koskee yritysten määräaikaisesti kustannustuesta annetun lain muuttamisen täydentämistä (HE 27/2021 vp)Eduskunnan talousvaliokuntaEva Elston-Hämäläinen
  15.03.2021Suomen Kauppakeskusyhdistys ry: Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 a ja 58 b §:n muuttamisesta, HE 32/2021 vpEduskunnan talousvaliokuntaMikko Östring
  15.03.2021Lausunto työryhmän ehdotuksesta arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksiOpetus- ja kulttuuriministeriö YmpäristöministeriöJyrki Laurikainen
  22.03.2021Lausunto Energiatehokkuus – Rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin tarkistusEuroopan komissioMikko Somersalmi
  08.03.2021Lausunto valtioneuvoston periaatepäätöksestä kiertotalouden edistämiseksiYmpäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriöMikko Somersalmi, Olli-Pekka Pajala
  23.02.2021Lausunto luonnoksesta valtakunnalliseksi liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi vuosille 2021-2032 sekä sen vaikutusten arvioinnistaLiikenne- ja viestintäministeriöKimmo Kurunmäki
  19.02.2021Lausunto fossiilittoman liikenteen tiekartan luonnoksestaLiikenne- ja viestintäministeriöKimmo Kurunmäki
  09.02.2021EED revisioinnin konsultointiEuroopan komissioMikko Somersalmi
  14.01.2021Lausunto hallituksen esityksestä tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta VN/245/2020Eduskunnan talousvaliokunta,
  vastaava lausunto on lähetetty eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaan 12.1.2021
  Mikko Östring
  08.01.2021Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi arviointiperusteista sen määrittämiseksi milloin betonimurske lakkaa olemasta jätettäYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  07.01.2021Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi lämmityksen, jäähdytyksen ja veden kulutustiedoista, laskuista ja kustannusten jakamisestaTyö- ja elinkeinoministeriöMikko Somersalmi
  31.12.2020Lausunto vihertehokkuuden linjaamisesta Turussa koskien uusia asemakaavojaTurun kaupunki, kaupunkiympäristötoimialaKimmo Kurunmäki
  17.12.2020Statement concerning the commission delegated regulation regarding the EU taxonomy for
  sustainable activities
  EU-komissioMiika Kotaniemi
  11.12.2020Lausunto Osakeyhtiölain toimivuus ja muutostarpeet, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiOikeusministeriöEva Elston-Hämäläinen
  29.09.2020Lausunto Tartuntatautilain muutoksesta ja väliaikaisesta muutoksestaSosiaali- ja terveysministeriöEva Elston-Hämäläinen
  18.09.2020Luonnos Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaksi 2020 (AM-ohjelma)Helsingin kaupunginkansliaAija Tasa ja Kimmo Kurunmäki
  04.09.2020Lausunto pelastuslain uudistamisen esiselvityshankkeestaSisäministeriöMikko Somersalmi
  18.08.2020MRL-uudistus, ehdotuksia rakentamisen vastuiden alustavista pykäläluonnoksistaYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  17.08.2020Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi pelastuslain 109 §:n muuttamisestaSisäministeriöMikko Somersalmi
  03.07.2020Ympäristöministeriön asetus eräiden rakennusten teknisten järjestelmien energiatehokkuuden vaatimuksista, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  03.07.2020Ehdotuksia rakentamisen lupajärjestelmän ja rakennusvalvonnan uudistamiseksiYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  16.06.2020Ympäristöministeriön menetelmä rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen arviointiin, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  06.03.2020Radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen sekä valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien huutokaupasta taajuusalueella 25,1-27,5 gigahertsiä, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiLiikenne- ja viestintäministeriöMikko Somersalmi
  25.02.2020Lausunto hallituksen esityksestä energiatehokkuuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiTyö- ja elinkeinoministeriöMikko Somersalmi
  24.01.2020Lausunto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointiohjelma, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiLiikenne- ja viestintäministeriöKimmo Kurunmäki
  17.02.2020Liikenteen automaation toimenpide- ja lainsäädäntösuunnitelman valmistelua koskeva arviomuistio – osat tiedon hyödyntäminen ja liikenteen automaation tarvitsema digitaalinen ja fyysinen infrastruktuuri, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiLiikenne- ja viestintäministeriöKimmo Kurunmäki
  22.11.2019Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asuinrakennusten energia-avustuksista vuosina 2020-2022, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fi YmpäristöministeriöAija Tasa
  08.11.2019Lausunto hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköajoneuvojen latausvalmiuksista ja latauspisteistä sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 18 luvun 126 §:n muuttamisesta, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  31.10.2019Lausunto rakennusten purkutöiden julkisten hankintakriteereiden luonnokseen, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  04.10.2019Lausunto hallituksen esitys eduskunnalle ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta VN/4126/2019YmpäristöministeriöJohanna Aho
  30.08.2019 Lausunto RT-ohjekortista HenkilöstötilatRakennustieto Mikko Somersalmi
  28.06.2019Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudestaVerohallintoMikko Somersalmi
  26.06.2019Lausunto luonnoksesta Ympäristöministeriön ohjeeksi rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  26.04.2019Lausunto PPP-palvelusopimusrunko RakennustietoMikko Somersalmi
  26.04.2019Lausunto PPP-mallin yleiskuvausRakennustietoMikko Somersalmi
  29.03.2019Lausunto rakennustyön turvallisuutta koskevien säädösten uusiminenSosiaali- ja terveysministeriöMikko Somersalmi
  18.01.2019Lausunto Helsingin seudun MAL 2019 -luonnosHelsingin Seudun Liikenne HSLKimmo Kurunmäki
  10.01.2019Lausunto rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen arviointimenetelmä, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  14.11.2018Lausunto hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanosta liikennealalla ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiLiikenne- ja viestintäministeriöKimmo Kurunmäki
  14.11.2018Lausunto RT-korttiehdotukseen Perusopetuksen tilat. Tilaajan ohjeRakennustietosäätiö RTSMarika Latvala
  03.10.2018Lausunto HE 123/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019 Luku 35.20Eduskunta, Ympäristövaliokunta ja Valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaostoAija Tasa
  30.09.2018Lausunto luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiLiikenne- ja viestintäministeriöKimmo Kurunmäki
  27.09.2018Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain, kiinteistöverolain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta VM115:00/2018ValtiovarainministeriöJohanna Aho
  24.09.2018Lausunto hallituksen esitys yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamiseksi, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiOikeusministeriöJohanna Aho
  31.08.2018Luonnos hallituksen esitykseksi aravalainakantaan kohdistuvien valtion taloudellisten tukitoimenpiteiden kehittämiseksi, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiYmpäristöministeriöAija Tasa
  31.08.2018Lausunto: Hiilineutraali Helsinki toimenpideohjelma HEL 2018-006547Helsingin kaupunkiMikko Somersalmi
  29.06.2018Lausunto asunto-osakeyhtiöiden purkavan uusrakentamisen helpottaminen turvallisesti, ennakoitavasti ja tehokkaasti, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fi OikeusministeriöJohanna Aho
  03.05.2018Lausunto maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttaminen 3D-kiinteistöjen käyttöönoton vuoksi, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiYmpäristöministeriöJohanna Aho
  03.05.2018Lausunto yhteisöjen tulolähdejaon poistamista koskevasta HE-luonnoksesta, VM017:00/2018ValtiovarainministeriöJohanna Aho
  02.05.2018Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 57 a §:n kumoamisesta, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiYmpäristöministeriöKimmo Kurunmäki
  20.04.2018Lausunto luonnoksesta kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden korjausoppaaksi, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiYmpäristöministeriöJuho Kess
  20.04.2018Lausunto ympäristöministeriön ohjeeksi rakennuksen ääniympäristöstäYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  09.03.2018Lausunto hallituksen esityksestä laiksi maantielain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiLiikenne- ja viestintäministeriöKimmo Kurunmäki
  21.02.2018Lausunto korkovähennysrajoitusta koskeva HE-luonnos, VM169:00/2017ValtiovarainministeriöJyrki Laurikainen ja Johanna Aho
  30.01.2018Lausunto asetusluonnoksesta rakennuksen käytön ja huollon turvallisuus -ohjeluonnosYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  26.01.2018Suomen Vuokranantajat, Vuokralaiset VKL ja RAKLI: Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessaSisäministeriöAija Tasa
  15.01.2018Lausunto allianssin yleiset sopimusehdotRakennustietosäätiö RTSMikko Somersalmi
  21.12.2017Lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta, SMDno-2016-1495SisäministeriöMikko Somersalmi
  18.12.2017Lausunto ympäristöministeriön ohjeeksi rakennuksen esteettömyydestäYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  14.12.2017Lausunto Viestintäviraston sisäverkkomääräyksestä 65C ja perusteluista diaarinumero 1466/959/2017ViestintävirastoMikko Somersalmi
  20.11.2017Lausunto hallituksen esityksestä asuntorakentamisen korkotukijärjestelmän kehittämiseksi, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiYmpäristöministeriöAija Tasa
  17.11.2017Lausunto MAL 2019 -arviointiohjelmastaHelsingin Seudun Liikenne HSLKimmo Kurunmäki
  16.11.2017Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 a ja 27 c sekä arvonlisäverolain 15 ja 29 §:n muuttamisesta, HE 155/2017 vp.Eduskunnan verojaostoJohanna Aho
  03.11.2017Lausunto euromaksuasetuksen tulkinnasta FIVA 2/02.07.03/2017FinanssivalvontaJohanna Aho
  30.11.2017Lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2018-2021Uudenmaan ELY-keskusKimmo Kurunmäki
  30.10.2017Lausunto ympäristöministeriön asetuksesta rakennuksen energiatodistuksestaYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  25.10.2017Lausunto keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta ”Kohti ilmastoviisasta arkea” vuoteen 2030Eduskunnan ympäristövaliokuntaErkki Aalto
  16.10.2017Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 a ja 27 c sekä arvonlisäverolain 15 ja 29 §:n muuttamisesta, VM117:00/2017ValtiovarainministeriöJohanna Aho
  16.10.2017Lausunto hallituksen esityksestä kiinteistöverolain muuttamiseksi, (HE 133/2017 vp)Eduskunnan verojaostoJohanna Aho
  19.09.2017Lausunto asukkaiden sosiaalisen asumisen osuuskuntamallistaYmpäristöministeriöAija Tasa
  15.09.2017Lausunto muistiosta yhteisöjen tulolähdejaon poistamisesta VM123:00/2016ValtiovarainministeriöJohanna Aho
  13.09.2017Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kiinteistöverolain muuttamisesta (Luonnos hallituksen esitykseksi kiinteistöverolain muuttamisesta VM099:00/2017)ValtiovarainministeriöJohanna Aho
  04.09.2017Lausunto hallituksen esityksestä laiksi maantielain muuttamisesta, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiLiikenne- ja viestintäministeriöKimmo Kurunmäki
  01.09.2019Lausunto yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiOikeusministeriöJohanna Aho
  17.08.2019Lausunto kierrätyksestä kiertotalouteen – Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fiYmpäristöministeriöKimmo Kurunmäki
  04.08.2017Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi liikkumispalveluita koskeviksi olennaisiksi tiedoiksiLiikenne- ja viestintäministeriöKimmo Kurunmäki
  13.07.2017Lausunto luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoistaYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  29.67.2017Lausunto asetusluonnoksesta rakennuksen ääniympäristöstäYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  28.06.2017Lausunto valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisestaYmpäristöministeriöKimmo Kurunmäki
  22.06.2017Lausunto vihreän julkisen rakentamisen hankintaoppaasta ja suosituksista vähähiilisen rakentamisen kriteereiksiYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  12.06.2017Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, VN:n asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta sekä YM:n asetukseksi asuin-, majoitus- ja työtiloistaYmpäristöministeriöKimmo Kurunmäki ja Aija Tasa
  02.06.2017Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiLiikenne- ja viestintäministeriöKimmo Kurunmäki
  31.05.2017Lausunto keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmastaYmpäristöministeriöErkki Aalto
  24.05.2017Luonnos hallituksen esitykseksi veronkannon, verotuksen toimittamisen ja eräiden seuraamusmaksujen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi VM025:00/2017ValtiovarainministeriöJohanna Aho
  11.05.2017Lausunto luonnoksista hallituksen esitykseksi laiksi rakennusten energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain muuttamisestaYmpäristöministeriöErkki Aalto
  10.05.2017Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta asemakaava-alueen kolmiulotteisesta kiinteistönmuodostamisesta säätämiseksi, MMM020:00/2015Maa- ja metsätalousministeriöJohanna Aho
  28.03.2017sunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden ympäristölakien muutoksenhaun tarkistamisestaYmpäristöministeriöKimmo Kurunmäki
  22.03.2017Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta, YM019:00/2015YmpäristöministeriöJohanna Aho
  03.03.2017Lausunto asetusluonnoksesta rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudestaYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  10.02.2017Lausunto luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten paloturvallisuudestaYmpäristöministeriöMikko Somersalmi
  31.01.2017Lausunto kaukolämmön yleiset sopimusehdotEnergiateollisuusMikko Somersalmi
  13.01.2017Lausunto ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen käyttöturvallisuudesta ja luonnoksesta ohjeeksi rakennuksen käyttöturvallisuudestaYmpäristöministeriöMikko Somersalmi

  RAKLIn vaikuttamisluotain:
  Tutustu RAKLIn toimintaan