• fi
 • en
 • Asumisen tuet

  Asumisen tuet

  Valtio tukee sekä asuntojen tuottamista että asukasta. Valtio tukee vuokra- ja asumisoikeusasuntojen uudistuotantoa hyväksymällä korkotukilainoja asuntojen uudistuotantoon, perusparannukseen ja hankintaan. Lisäksi valtio hyväksyy myös takauslainoja vuokratalojen rakentamiseen sekä asunto-osakeyhtiötalojen perusparantamiseen. Käytännössä lainat hyväksyy Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

  Lisätietoa:
  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

  Lisäksi valtio tukee suoraan asukasta asumistuen ja myös toimentulotuen muodossa, joka on viimesijainen tuki. Yleisellä asumistuella helpotetaan pienituloisten ruokakuntien asumismenoja. Yleistä asumistukea voi saada vuokra- tai omistusasuntoon.

  Lisätietoa:

  Kela