• fi
 • en
 • Johtoryhmät

  Raklin johtoryhmissä mahdollisuus vaikuttaa alaan ja sen kehittämiseen

  Raklin johtoryhmässä toimiminen tarjoaa liiton jäsenille erinomaisen mahdollisuuden alan eteenpäin viemiseen ja keskinäiseen vuorovaikutukseen. Johtoryhmät nostavat keskusteluun ajankohtaisia alan kysymyksiä ja tarjoavat puitteet niin alan toiminnan kuin oman osaamisen kehittämiselle.

  Jokainen johtoryhmä määrittelee toimintansa painopistealueet ja tavoitteet sekä laatii kaksivuotisen toimintasuunnitelman. Johtoryhmien toimintaa ohjaa Raklin strategia ja hallituksen linjaukset. Johtoryhmät kokoontuvat 4-5 kertaa vuoden aikana. Alla mainitut johtoryhmät ja niiden kokoonpanot on vahvistettu Raklin hallituksen kokouksessa 15.12.2023.

  Raklin johtoryhmät

  Asunnot-johtoryhmä

  Asunnot-johtoryhmän toiminnan keskiössä on Raklin strategisten painopistealueiden toteuttaminen, edunvalvonta ja asuntopolitiikka. Johtoryhmä vaikuttaa aktiivisesti säädösympäristöön, alan toimintaedellytysten parantamiseen sekä toimintatapojen kehittämiseen. Tavoitteena on edistää toimivaa asuntomarkkinaa sekä kysyntää vastaavan
  monipuolisen vuokra‐asunto‐ ja asumisoikeustarjonnan aikaansaamista.

  Johtoryhmän puheenjohtajat:
  Teija Ojankoski, Y-säätiö
  Elina Vaurasalo, SATO Oyj

  Maria Aspala, Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy
  Sami Haverinen, Olo Asunnot Oy
  Elina Jäppinen, Mandatum Asset Management
  Esa Kankainen, Asuntosäätiö
  Mika Karlsson, Kruunuasunnot Oy
  Antti Lahtinen, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
  Timo Mantila, Lakea Oy
  Esa Mustonen, TA-Yhtymä Oy
  Janne Ojalehto, Kojamo Oyj
  Olli Partanen, Premico Group Oy
  Markus Pitkänen, eQ Rahastoyhtiö Oy
  Olli-Pekka Randelin, Trevian Asset Management Oy
  Tuomas Rantsi, Avara Oy
  Sarianna Sipola, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
  Lotta Sjöberg, Nrep Oy

  Johtoryhmän sihteerit:
  Aija Tasa, 050 327 2077, aija.tasa@rakli.fi
  Marika Latvala, 040 554 1351, marika.latvala@rakli.fi

  Käyttö ja ylläpito -johtoryhmä

  Käyttö ja ylläpito -johtoryhmä tarkastelee olemassa olevaa rakennettua ympäristöä kiinteistöjen käytön ja omistamisen näkökulmasta. Johtoryhmä kehittää alan toimintatapoja ja vaikuttaa muun muassa sääntelyyn, koulutukseen ja muihin alan toimintaedellytyksiin. Tavoitteena on parempien olosuhteiden ja palveluiden tarjoaminen ihmisille Suomessa sekä kansallisvarallisuuden säilyttäminen ja sen tuottavuuden parantaminen. Erityisen ajankohtaisia aiheita ovat sisäilmasto, energiatehokkuus, kiertotalous ja alan ammattiosaaminen.

  Johtoryhmän puheenjohtajat:
  Matti Puromäki, OP Kiinteistösijoitus Oy
  Jukka-Pekka Salmisto,
  Aalto-yliopistokiinteistöt Oy

  Jonni Ahonen, LeaseGreen Suomi Oy
  Jan Bertills, Avain Asumisoikeus Oy
  Petteri Heino, Caverion Suomi Oy
  Teppo Heinonen, Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy
  Jukka Holopainen, Sustera Energy Consulting Oy
  Sami Hämäläinen, Kansaneläkelaitos (KELA)
  Juha-Pekka Järvenpää, SATO Oyj
  Sami Kallonen, Newsec Property Asset Management Finland Oy
  Sami Kariaho, Varsinais-Suomen hyvinvointialue
  Ville Kautto, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
  Kim Lindholm, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr, Hoas
  Matti Loukkola, SOK
  Lauri Maila, Castellum AB
  Jari Mattila, Vantaan kaupunki
  Timo Myllynen, SOK
  Aappo Niikko, Trophi Management Finland Oy
  Juha Niskanen, Y-Säätiö
  Hanna Pekkala, Vaasan kaupunki
  Kimmo Rintala, Asuntosäätiö
  Eelis Rytkönen, Ylva
  Susanna Sairanen, Granlund Oy
  Kyösti Seppälä, Konecranes Finland Oy
  Marko Siirtola, Pirkanmaan hyvinvointialue
  Milla Sojakka-Hytönen, Lahden vanhusten asuntosäätiö
  Janne Tiitola, Kesko Oyj
  Jenna Törnroos, Keva
  Niklas Wiik, CBRE Finland Oy
  Joakim Åkers, Citycon Oyj

  Johtoryhmän sihteerit:
  Juho Kess, 050 534 3955, juho.kess@rakli.fi
  Mikko Somersalmi, 040 720 7645, mikko.somersalmi@rakli.fi

  Rakennuttaminen-johtoryhmä

  Rakennuttaminen-johtoryhmä edistää rakennuttamisen hyviä toimintatapoja, ammattitaitoa ja rakentamisen laatua sekä tuottavuutta. Keskeisiä teemoja ovat hankkeiden johtaminen, alan pelisäännöt, sopimusehdot, säädöksien valmisteluun osallistuminen, markkinoiden ja kilpailun toimivuus, tiedonhallinnan parantaminen sekä toimijoiden yhteistoiminta. Toimintamme kattaa koko rakennetun ympäristön: asunnot, toimitilat ja infrastruktuurin.

  Johtoryhmän puheenjohtajat:
  Jaana Ihalainen, Helsingin yliopisto
  Simo Karjalainen,
  Hemsö Yhteiskuntakiinteistöt Oy

  Arto Aalto, SATO Oyj
  Kimmo Alaharju, eQ Rahastoyhtiö Oy
  Aki Havia, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
  Toni Kankare, Kojamo Oyj
  Miia Kari, Väylävirasto
  Turkka Keravuori, Asuntosäätiö sr
  Anu Kuoppamäki, A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
  Juho Lönnblad, Lieke Asianajotoimisto Oy
  Martti Nurminen, Finavia Oyj
  Laura Pääkkönen, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr, Hoas
  Jani Rantala, Indpro Oy
  Jarmo Raveala, Helsingin kaupunki
  Pirjo Räihä, Espoon Asunnot Oy
  Niko Räsänen, Senaatti-konserni
  Carl Sirén, HUS Kiinteistöt Oy
  Kimmo Suonpää, Turun kaupunki
  Perttu Valtonen, Sweco PM Oy

  Johtoryhmän sihteerit:
  Mikko Somersalmi, 040 720 7645, mikko.somersalmi@rakli.fi
  Marika Latvala040554 1351, marika.latvala@rakli.fi

  Sijoittaminen-johtoryhmä

  Sijoittaminen-johtoryhmän tehtävänä on kehittää kiinteistösijoitus- ja rahoitusmarkkinoiden liiketoimintaympäristöä vastaamaan tuloksellisen ja kestävän kiinteistösijoitustoiminnan vaatimuksia. Johtoryhmä seuraa markkinoiden kehitystä, vaikuttaa säädösympäristön muutoksiin sekä kehittää alan toimintatapoja, pelisääntöjä ja markkinoiden läpinäkyvyyttä. Toiminta kattaa kaikki kiinteistösektorit ja infrastruktuurin sekä kaikki kiinteistösijoitus- ja rahoitusinstrumentit. 

  Johtoryhmän puheenjohtajat:
  Jennifer Eloheimo, eQ Rahastoyhtiö Oy
  Jaakko Roppo, Sponda Oy

  Risto Aro, Mandatum Asset Management Oy
  Johanna Haikala, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
  Jukka Helminen, Olo Asunnot Oy / Round Hill Capital Finland Oy
  Kristian Korpela, Lakea Oy
  Esa Käkelä, Evli-Rahastoyhtiö Oy
  Anni Lakanen, OP Kiinteistösijoitus Oy
  Henry Lindqvist, SATO Oyj
  Päivi Loukusa-Virta, SBB FINLAND OY
  Joonas Mäkipeska, Technopolis Holding Oyj
  Johannes Nyman, Nrep Oy
  Tatu Pakarinen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
  Heikki Palmu, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas
  Ville Raitio, Kojamo Oyj
  Esa Torkko, LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy
  Samuel Tuomola, Premico Group Oy
  Jussi Vikman, Hoivatilat Oyj

  Johtoryhmän sihteerit:
  Miika Kotaniemi, 040 702 0015, miika.kotaniemi@rakli.fi

  Toimitilat-johtoryhmä

  Toimitilat-johtoryhmän tavoitteena on, että kiinteistö- ja tilapalvelumarkkinat toimivat tehokkaasti. Painopisteitä ovat tilastrategiset kysymykset sekä muutostrendit ja niiden vaikutukset toimitilajohtamiseen ja tilakonsepteihin. Työskentelemme sen eteen, että toimitilat tukevat käyttäjien liiketoimintaa ja ovat houkuttelevia sijoituskohteita. Toimitilat-johtoryhmä yhdistää tiloja käyttävät yritykset, toimitilajohtamista tekevät yritykset sekä toimitilojen omistajat, sijoittajat, kehittäjät ja julkisen sektorin toimijat.

  Johtoryhmän puheenjohtajat:

  Kaisa Kallio, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
  Teppo Särö, Nokia Oyj

  Leeni Andersson, Keva
  Tiina Holmström, Catella Asset Management Oy
  Juuso Kosonen, Senaatti-konserni (Senaatti-kiinteistöt ja Puolustuskiinteistöt)
  Mauri Laurila, Espoon kaupunki
  Ville Lehtola, Kesko Oyj
  Kai Patja, Rapal Oy
  Toni Pekonen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
  Niko Penttinen, CBRE Finland Oy
  Janne Rytkönen, Sustera Energy Consulting Oy
  Ari Saarinen, Elisa Oyj
  Mikko Salla, Hemsö Yhteiskuntakiinteistöt Oy
  Hanna Santasalo, Newsec Property Asset Management Finland Oy
  Terhi Sell, Colliers Finland Oy
  Immo Suutarinen, Retta Management Oy
  Rasmus Vuorinen, Sponda Oy

  Johtoryhmän sihteerit:
  Mikko Östring, 050 301 8933, mikko.ostring@rakli.fi
  Klaus Vesama, 040 551 3346, klaus.vesama@rakli.fi

  Yhdyskunta ja infra -johtoryhmä

  Yhdyskunta ja infra -johtoryhmä edistää yhdyskuntien kokonaisvaltaista kehittämistä. Lisäämme tietoisuutta yhdyskuntien ja infran roolista yhteiskunnan palveluverkoston keskeisenä osana sekä yhdyskuntien toimivuuden merkityksestä elinympäristön laadulle. Tavoitteena on sujuva arki sekä resurssitehokas ja laadukas rakennettu ympäristö. Työskentelemme alan osaamisen ja houkuttelevuuden kehittämiseksi. Johtoryhmätyöskentely liittyy esimerkiksi kaupunki- ja aluekehitykseen, maankäytön suunnitteluun, liikennemuotoihin ja -järjestelmiin sekä infra-osaamisen turvaamiseen. Yhdyskunta ja infra -johtoryhmä yhdistää valtiolla, kunnissa ja yksityisellä sektorilla maankäytön ja yhdyskuntakehityksen parissa työskenteleviä.

  Johtoryhmän puheenjohtajat:
  Katariina Haigh, Asuntosäätiö
  Jaakko Knuutila, Väylävirasto

  Kari Halme, Väylävirasto / ELY-keskusten liikennevastuualueet
  Matias Johansson, Länsimetro Oy
  Anssi Juntunen, Revelon Oy
  Elina Karppinen, Tampereen kaupunki
  Martta Kyllönen / NREP
  Jarno Köykkä, HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
  Antti Laine, SATO Oyj
  Jyrki Lappi, Turun kaupunki
  Toni Lautala, Lidl Suomi Ky
  Kimmo Lehtonen, Lappeenrannan kaupunki
  Kim Lindholm, Ramboll CM Oy
  Ulla Loukkaanhuhta, Sitowise Oy
  Artturi Lähdetie, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy
  Rikhard Manninen, Helsingin kaupunki
  Eija Martikainen, UPM-Kymmene Oyj
  Niina Matkala, Riihimäen kaupunki
  Dan Mollgren, Porvoon kaupunki
  Kari Nykänen, Oulun kaupunki
  Eero Ojala, S-Pankki Oyj
  Jorma Paananen, Fimpec PMO Oy
  Kai Perhola, VR-Yhtymä Oyj
  Ville Poijärvi, Sweco PM Oy
  Esa Rauhala, Espoon kaupunki
  Petri Roininen, Investors House Oyj
  Jani Saarinen, Vison Oy
  Johanna Sahlstedt, WSP Finland Oy
  Anne Sandelin, Jyväskylän kaupunki
  Anne Tiainen, Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj
  Raimo Väyrynen, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
  Jarkko Ämtö, Posti Group Suomi Oy

  Johtoryhmän sihteerit:
  Kimmo Kurunmäki, 050 373 6144, kimmo.kurunmaki@rakli.fi
  Miika Kotaniemi, 040 702 0015, miika.kotaniemi@rakli.fi

  Lisätietoa:
  Markkinatietoa alalta