• fi
 • en
 • Kirjaudu

  Johtoryhmät

  RAKLIn johtoryhmissä mahdollisuus vaikuttaa alaan ja sen kehittämiseen

  Keskeinen osa RAKLIn toimintaa ovat johtoryhmät, joissa toimiminen tarjoaa liiton jäsenille erinomaisen mahdollisuuden alan eteenpäinviemiseen ja keskinäiseen vuorovaikutukseen. Johtoryhmät nostavat keskusteluun ajankohtaisia alan kysymyksiä ja tarjoavat puitteet niin alan toiminnan kuin oman osaamisen kehittämiselle.

  Jokainen johtoryhmä määrittelee toimintansa painopistealueet ja tavoitteet sekä laatii kaksivuotisen toimintasuunnitelman. Johtoryhmien toimintaa ohjaa RAKLIn strategia ja hallituksen linjaukset. Johtoryhmät kokoontuvat 4-5 kertaa vuoden aikana.

  RAKLIn johtoryhmät

  Asunnot-johtoryhmä

  Asunnot‐johtoryhmässä on mukana asuntorakennuttajia, ‐omistajia ja ‐sijoittajia sekä palveluntuottajia. Teemme töitä asumiskokemuksen ja asumisen palvelujen kehittämiseksi sekä kysyntää vastaavan monipuolisen asuntotarjonnan lisäämiseksi. Tekemisessä korostuu pitkäaikainen omistaminen ja elinkaarinäkökulma. Edistämme näitä tavoitteita vaikuttamalla säädösympäristöön, toimintaedellytyksiin ja kehittämällä toimintatapoja. Tuemme myös asuntokannan parempaa ylläpitoa ja vaikutamme monipuolisen vuokra‐asunto‐ ja asumisoikeuskannan turvaamiseen.

  Johtoryhmän puheenjohtajat:
  Antti Aarnio, SATO Oyj
  Raimo Hätälä , Sivakka-yhtymä Oy

  Johtoryhmän sihteerit:
  Aija Tasa, 050 327 2077, aija.tasa@rakli.fi
  Kimmo Kurunmäki, 050 373 6144, kimmo.kurunmaki@rakli.fi

  Toimitilat-johtoryhmä

  Toimitilat-johtoryhmän tavoitteena on, että kiinteistö- ja tilapalvelumarkkinat toimivat tehokkaasti. Painopisteitä ovat tilastrategiset kysymykset sekä muutostrendit ja niiden vaikutukset toimitilajohtamiseen ja tilakonsepteihin. Työskentelemme sen eteen, että toimitilat tukevat käyttäjien liiketoimintaa ja ovat houkuttelevia sijoituskohteita. Toimitilat-johtoryhmä yhdistää tiloja käyttävät yritykset, toimitilajohtamista tekevät yritykset sekä toimitilojen omistajat, sijoittajat, kehittäjät ja julkisen sektorin toimijat.

  Johtoryhmän puheenjohtajat:

  Ville Jokela, Pontos Oy
  Teppo Särö, Nokia Oyj

  Johtoryhmän sihteerit:
  Mikko Östring, 050 301 8933, mikko.ostring@rakli.fi
  Miika Kotaniemi, 040 702 0015, miika.kotaniemi@rakli.fi

  Yhdyskunta ja infra -johtoryhmä

  Yhdyskunta ja infra -johtoryhmä edistää yhdyskuntien kokonaisvaltaista kehittämistä. Lisäämme tietoisuutta yhdyskuntien ja infran roolista yhteiskunnan palveluverkoston keskeisenä osana sekä yhdyskuntien toimivuuden merkityksestä elinympäristön laadulle. Tavoitteena on sujuva arki sekä resurssitehokas ja laadukas rakennettu ympäristö. Työskentelemme alan osaamisen ja houkuttelevuuden kehittämiseksi. Johtoryhmätyöskentely liittyy esimerkiksi kaupunki- ja aluekehitykseen, maankäytön suunnitteluun, liikennemuotoihin ja -järjestelmiin sekä infra-osaamisen turvaamiseen. Yhdyskunta ja infra –johtoryhmä yhdistää valtiolla, kunnissa ja yksityisellä sektorilla maankäytön ja yhdyskuntakehityksen parissa työskenteleviä.

  Johtoryhmän puheenjohtajat:
  Jarkko Ämtö, Posti Kiinteistöt Oy
  Henry Westlin , Vantaan kaupunki

  Johtoryhmän sihteerit:
  Kimmo Kurunmäki, 050 373 6144, kimmo.kurunmaki@rakli.fi
  Miika Kotaniemi, 040 702 0015, miika.kotaniemi@rakli.fi

  Sijoittaminen-johtoryhmä

  Sijoittaminen-johtoryhmän tehtävänä on kehittää kiinteistösijoitus- ja rahoitusmarkkinoiden liiketoimintaympäristöä vastaamaan tuloksellisen ja kestävän kiinteistösijoitustoiminnan vaatimuksia. Johtoryhmä seuraa markkinoiden kehitystä, vaikuttaa säädösympäristön muutoksiin sekä kehittää alan toimintatapoja, pelisääntöjä ja markkinoiden läpinäkyvyyttä. Toiminta kattaa kaikki kiinteistösektorit ja infrastruktuurin sekä kaikki kiinteistösijoitus- ja rahoitusinstrumentit. 

  Johtoryhmän puheenjohtajat:
  Vesa Eskoli, LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy
  Essi Sten, Hemfosa Finland Oy

  Johtoryhmän sihteerit:
  Miika Kotaniemi, 040 702 0015, miika.kotaniemi@rakli.fi
  Johanna Aho, 040 485 7596, johanna.aho@rakli.fi

  Rakennuttaminen-johtoryhmä

  Rakennuttaminen-johtoryhmä edistää rakennuttamisen hyviä toimintatapoja, ammattitaitoa ja rakentamisen laatua sekä tuottavuutta. Keskeisiä teemoja ovat hankkeiden johtaminen, alan pelisäännöt, sopimusehdot, säädöksien valmisteluun osallistuminen, markkinoiden ja kilpailun toimivuus, tiedonhallinnan parantaminen sekä toimijoiden yhteistoiminta. Toimintamme kattaa koko rakennetun ympäristön: asunnot, toimitilat ja infrastruktuurin.

  Johtoryhmän puheenjohtaja:
  Magnus Nygård, Väylävirasto

  Johtoryhmän sihteerit:
  Mikko Somersalmi, 040 720 7645, mikko.somersalmi@rakli.fi
  Aija Tasa, 050 327 2077, aija.tasa@rakli.fi

  Käyttö- ja ylläpito -johtoryhmä

  Käyttö ja ylläpito -johtoryhmä tarkastelee olemassa olevaa rakennettua ympäristöä kiinteistöjen käytön ja omistamisen näkökulmasta. Johtoryhmä kehittää alan toimintatapoja ja vaikuttaa muun muassa sääntelyyn, koulutukseen ja muihin alan toimintaedellytyksiin. Tavoitteena on parempien olosuhteiden ja palveluiden tarjoaminen ihmisille Suomessa sekä kansallisvarallisuuden säilyttäminen ja sen tuottavuuden parantaminen. Erityisen ajankohtaisia aiheita ovat sisäilmasto, energiatehokkuus, kiertotalous ja alan ammattiosaaminen.

  Johtoryhmän puheenjohtajat:
  Juha-Pekka Järvenpää , SATO Oyj
  Eero Kokkonen, LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy

  Johtoryhmän sihteerit:
  Juho Kess, 050 534 3955, juho.kess@rakli.fi
  Mikko Somersalmi, 040 720 7645, mikko.somersalmi@rakli.fi

  Lisätietoa:
  Markkinatietoa alalta