• fi
 • en
 • Johtoryhmät

  Raklin johtoryhmissä mahdollisuus vaikuttaa alaan ja sen kehittämiseen

  Raklin johtoryhmässä toimiminen tarjoaa liiton jäsenille erinomaisen mahdollisuuden alan eteenpäin viemiseen ja keskinäiseen vuorovaikutukseen. Johtoryhmät nostavat keskusteluun ajankohtaisia alan kysymyksiä ja tarjoavat puitteet niin alan toiminnan kuin oman osaamisen kehittämiselle.

  Jokainen johtoryhmä määrittelee toimintansa painopistealueet ja tavoitteet sekä laatii kaksivuotisen toimintasuunnitelman. Johtoryhmien toimintaa ohjaa Raklin strategia ja hallituksen linjaukset. Johtoryhmät kokoontuvat 4-5 kertaa vuoden aikana. Alla mainitut johtoryhmät ja niiden kokoonpanot on vahvistettu Raklin hallituksen kokouksessa 21.12.2021.

  Raklin johtoryhmät

  Asunnot-johtoryhmä

  Asunnot-johtoryhmässä on mukana asuntorakennuttajia, ‐omistajia ja ‐sijoittajia sekä palveluntuottajia. Teemme töitä asumiskokemuksen ja asumisen palvelujen kehittämiseksi sekä kysyntää vastaavan monipuolisen asuntotarjonnan lisäämiseksi. Tekemisessä korostuu pitkäaikainen omistaminen ja elinkaarinäkökulma. Edistämme näitä tavoitteita vaikuttamalla säädösympäristöön, toimintaedellytyksiin ja kehittämällä toimintatapoja. Tuemme myös asuntokannan parempaa ylläpitoa ja vaikutamme monipuolisen vuokra‐asunto‐ ja asumisoikeuskannan turvaamiseen.

  Johtoryhmän puheenjohtajat:

  Mika Karlsson, Kruunuasunnot Oy
  Elina Vaurasalo, SATO Oyj

  Maria Aspala, Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy
  Juha Heino, Espoon Asunnot Oy
  Timo Hyttinen, Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy
  Esa Kankainen, Asuntosäätiö sr
  Outi Kanniainen, Keva
  Kimmo Kuoppa, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
  Timo Mantila, Lakea Oy
  Ville Raitio, Kojamo Oyj
  Tuomas Rantsi, Avara Oy
  Sarianna Sipola, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
  Petri Roininen, Investors House Oyj
  Matti Tarhio, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr, Hoas
  Mia Vuorinen, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö

  Johtoryhmän sihteerit:
  Aija Tasa, 050 327 2077, aija.tasa@rakli.fi
  Marika Latvala, 040 554 1351, marika.latvala@rakli.fi

  Käyttö ja ylläpito -johtoryhmä

  Käyttö ja ylläpito -johtoryhmä tarkastelee olemassa olevaa rakennettua ympäristöä kiinteistöjen käytön ja omistamisen näkökulmasta. Johtoryhmä kehittää alan toimintatapoja ja vaikuttaa muun muassa sääntelyyn, koulutukseen ja muihin alan toimintaedellytyksiin. Tavoitteena on parempien olosuhteiden ja palveluiden tarjoaminen ihmisille Suomessa sekä kansallisvarallisuuden säilyttäminen ja sen tuottavuuden parantaminen. Erityisen ajankohtaisia aiheita ovat sisäilmasto, energiatehokkuus, kiertotalous ja alan ammattiosaaminen.

  Johtoryhmän puheenjohtajat:
  Kim Lindholm, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr, Hoas
  Susanna Sairanen, Granlund Oy

  Jukka Aalto, VAV Asunnot Oy
  Jan Bertills, Avain Asumisoikeus Oy
  Antti Castrén, Väylävirasto
  Petteri Heino, Caverion Suomi Oy
  Timo Heiskanen, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
  Tuomas Helin, Keva
  Jukka Holopainen, EcoReal Oy
  Kimmo Hyttinen, Citycon Oyj
  Sami Hämäläinen, Kansaneläkelaitos (KELA)
  Johanna Jalas, Ramboll CM Oy
  Niklas Turku, Kiinteistö Oy Helsingin Eteläranta 8
  Ari-Pekka Laxén, Senaatti-kiinteistöt/Puolustuskiinteistöt
  Matti Loukkola, SOK
  Lauri Maila, Castellum Ab
  Mika Moisio, Helsingin yliopisto
  Timo Myllynen, Helsingin Osuuskauppa Elanto
  Maria Niemi, Kesko Oyj
  Aappo Niikko, Trophi Management Finland Oy
  Juha Niskanen, Y-Säätiö sr
  Hanna Pekkala, Vaasan kaupunki
  Kimmo Rintala, Asuntosäätiö sr
  Jukka-Pekka Salmisto, Aalto-yliopistokiinteistöt Oy
  Tuula Syrjänen, OP Osuuskunta
  Jani Winter, Antilooppi Management Oy
  Samuli Wrangell, Helsingin Diakonissalaitos

  Johtoryhmän sihteerit:
  Juho Kess, 050 534 3955, juho.kess@rakli.fi
  Mikko Somersalmi, 040 720 7645, mikko.somersalmi@rakli.fi

  Rakennuttaminen-johtoryhmä

  Rakennuttaminen-johtoryhmä edistää rakennuttamisen hyviä toimintatapoja, ammattitaitoa ja rakentamisen laatua sekä tuottavuutta. Keskeisiä teemoja ovat hankkeiden johtaminen, alan pelisäännöt, sopimusehdot, säädöksien valmisteluun osallistuminen, markkinoiden ja kilpailun toimivuus, tiedonhallinnan parantaminen sekä toimijoiden yhteistoiminta. Toimintamme kattaa koko rakennetun ympäristön: asunnot, toimitilat ja infrastruktuurin.

  Johtoryhmän puheenjohtajat:

  Carl Siren, HUS Kiinteistöt Oy
  Esa Sirkiä, Väylävirasto

  Kimmo Alaharju, eQ Rahastoyhtiö Oy
  Jouko Rokkonen, Vahanen Rakennuttaminen Oy
  Matti-Pekka Jalonen, Senaatti-kiinteistöt
  Kari Kangasmaa, OP Kiinteistösijoitus Oy
  Juhani Karhu, A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
  Janne Ketola, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
  Matti Kruus, Indepro Oy
  Martti Nurminen, Finavia Oyj
  Kari Puotiniemi, Sivakka-yhtymä Oy
  Jarmo Raveala, Helsingin kaupunki
  Pirjo Räihä, Espoon Asunnot Oy
  Kimmo Suonpää, Turun kaupunki
  Reijo Yrjölä, Espoon kaupunki

  Johtoryhmän sihteerit:
  Mikko Somersalmi, 040 720 7645, mikko.somersalmi@rakli.fi
  Marika Latvala040554 1351, marika.latvala@rakli.fi

  Sijoittaminen-johtoryhmä

  Sijoittaminen-johtoryhmän tehtävänä on kehittää kiinteistösijoitus- ja rahoitusmarkkinoiden liiketoimintaympäristöä vastaamaan tuloksellisen ja kestävän kiinteistösijoitustoiminnan vaatimuksia. Johtoryhmä seuraa markkinoiden kehitystä, vaikuttaa säädösympäristön muutoksiin sekä kehittää alan toimintatapoja, pelisääntöjä ja markkinoiden läpinäkyvyyttä. Toiminta kattaa kaikki kiinteistösektorit ja infrastruktuurin sekä kaikki kiinteistösijoitus- ja rahoitusinstrumentit. 

  Johtoryhmän puheenjohtajat:

  Jennifer Eloheimo, eQ Rahastoyhtiö Oy
  Tatu Pakarinen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

  Johanna Haikala, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
  Jukka Helminen, Olo Asunnot Oy/Round Hill Capital Finland Oy
  Pia Lindborg, A. Ahlström Kiinteistöt Oy
  Henry Lindqvist, SATO Oyj
  Päivi Loukusa-Virta, SBB Finland Oy
  Sanna Puhakainen, DEAS Asset Management Finland Oy
  Jaakko Roppo, Sponda Oyj
  Reetta Räsänen, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
  Sanna Sianoja, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
  Päivi Tomula, Pontos Oy
  Timo Valtonen, Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj
  Ville Yrjölä, S-Pankki Oyj

  Johtoryhmän sihteerit:
  Miika Kotaniemi, 040 702 0015, miika.kotaniemi@rakli.fi
  Eva Elston-Hämäläinen, 043 825 6073, eva.elston-hamalainen@rakli.fi

  Toimitilat-johtoryhmä

  Toimitilat-johtoryhmän tavoitteena on, että kiinteistö- ja tilapalvelumarkkinat toimivat tehokkaasti. Painopisteitä ovat tilastrategiset kysymykset sekä muutostrendit ja niiden vaikutukset toimitilajohtamiseen ja tilakonsepteihin. Työskentelemme sen eteen, että toimitilat tukevat käyttäjien liiketoimintaa ja ovat houkuttelevia sijoituskohteita. Toimitilat-johtoryhmä yhdistää tiloja käyttävät yritykset, toimitilajohtamista tekevät yritykset sekä toimitilojen omistajat, sijoittajat, kehittäjät ja julkisen sektorin toimijat.

  Johtoryhmän puheenjohtajat:

  Ari Saarinen, Elisa Oyj
  Leena Suomela, Senaatti-kiinteistöt

  Ville Inkeri, Newsec Property Asset Management Finland Oy
  Ville Jokela, Aalto-yliopistokiinteistöt Oy
  Kaisa Kallio, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
  Mauri Laurila, Espoon kaupunki
  Risto Nässi, Cargotec Oyj
  Toni Pekonen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
  Niko Penttinen, CBRE Finland Oy
  Anna Puhtila, Sponda Oyj
  Joona Reunanen, GEM Property Oy
  Mikko Salla, Hemsö
  Henri Siljander, Sweco PM Oy
  Esa Siponen, Finavia Oyj
  Pekka Wallenius, Vantaan kaupunki
  Jessica Örn, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

  Johtoryhmän sihteerit:
  Mikko Östring, 050 301 8933, mikko.ostring@rakli.fi
  Klaus Vesama, 040 551 3346, klaus.vesama@rakli.fi

  Yhdyskunta ja infra -johtoryhmä

  Yhdyskunta ja infra -johtoryhmä edistää yhdyskuntien kokonaisvaltaista kehittämistä. Lisäämme tietoisuutta yhdyskuntien ja infran roolista yhteiskunnan palveluverkoston keskeisenä osana sekä yhdyskuntien toimivuuden merkityksestä elinympäristön laadulle. Tavoitteena on sujuva arki sekä resurssitehokas ja laadukas rakennettu ympäristö. Työskentelemme alan osaamisen ja houkuttelevuuden kehittämiseksi. Johtoryhmätyöskentely liittyy esimerkiksi kaupunki- ja aluekehitykseen, maankäytön suunnitteluun, liikennemuotoihin ja -järjestelmiin sekä infra-osaamisen turvaamiseen. Yhdyskunta ja infra -johtoryhmä yhdistää valtiolla, kunnissa ja yksityisellä sektorilla maankäytön ja yhdyskuntakehityksen parissa työskenteleviä.

  Johtoryhmän puheenjohtajat:
  Petri Honkanen, Lahden kaupunki
  Johanna Sahlstedt, WSP Finland Oy

  Arttu Ekqvist, Avara Oy
  Anna-Maija Grandy, Ailecon Oy
  Katariina Haigh, Asuntosäätiö sr
  Elina Karppinen, Tampereen kaupunki
  Jaakko Knuutila, Väylävirasto
  Jarno Köykkä, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)
  Antti Laine, SATO Oyj
  Jyrki Lappi, Turun kaupunki
  Toni Lautala, Lidl Suomi Ky
  Kim Lindholm, Ramboll CM Oy
  Rikhard Manninen, Helsingin kaupunki
  Niina Matkala, Riihimäen kaupunki, Kaupunkikehitys
  Jaron Moilanen, Keva
  Dan Mollgren, Porvoon kaupunki
  Kari Nykänen, Oulun kaupunki
  Eero Ojala, S-Pankki Oyj
  Jorma Paananen, Fimpec PMO Oy
  Kai Perhola, VR-Yhtymä Oy
  Ville Poijärvi, Sweco PM Oy
  Karoliina Rajakallio, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy
  Janne Rantanen, Rapal Oy
  Esa Rauhala, Espoon kaupunki
  Risto Reipas, Porin kaupunki
  Juha Sammallahti, Väylävirasto/ELYn liikenteen ja infrastruktuurin vastuualue
  Anne Sandelin, Jyväskylän kaupunki
  Anne Tiainen, Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj
  Tuomas Vuorinen, Jones Lang LaSalle Finland Oy
  Henry Westlin, Vantaan kaupunki
  Alexandre Zaitsev, TA-Yhtymä Oy
  Jarkko Ämtö, Posti Group Suomi Oy

  Johtoryhmän sihteerit:
  Kimmo Kurunmäki, 050 373 6144, kimmo.kurunmaki@rakli.fi
  Miika Kotaniemi, 040 702 0015, miika.kotaniemi@rakli.fi

  Lisätietoa:
  Markkinatietoa alalta