• fi
 • en
 • Kirjaudu

  Johtoryhmät

  RAKLIn johtoryhmissä mahdollisuus vaikuttaa alaan ja sen kehittämiseen

  Keskeinen osa RAKLIn toimintaa ovat johtoryhmät, joissa toimiminen tarjoaa liiton jäsenille erinomaisen mahdollisuuden alan eteenpäinviemiseen ja keskinäiseen vuorovaikutukseen. Johtoryhmät nostavat keskusteluun ajankohtaisia alan kysymyksiä ja tarjoavat puitteet niin alan toiminnan kuin oman osaamisen kehittämiselle.

  Jokainen johtoryhmä määrittelee toimintansa painopistealueet ja tavoitteet sekä laatii kaksivuotisen toimintasuunnitelman. Johtoryhmien toimintaa ohjaa RAKLIn strategia ja hallituksen linjaukset. Johtoryhmät kokoontuvat 4-5 kertaa vuoden aikana. Alla mainitut johtoryhmät ja niiden kokoonpanot on vahvistettu RAKLIn hallituksen kokouksessa 11.12.2019.

  RAKLIn johtoryhmät

  Asunnot-johtoryhmä

  Asunnot‐johtoryhmässä on mukana asuntorakennuttajia, ‐omistajia ja ‐sijoittajia sekä palveluntuottajia. Teemme töitä asumiskokemuksen ja asumisen palvelujen kehittämiseksi sekä kysyntää vastaavan monipuolisen asuntotarjonnan lisäämiseksi. Tekemisessä korostuu pitkäaikainen omistaminen ja elinkaarinäkökulma. Edistämme näitä tavoitteita vaikuttamalla säädösympäristöön, toimintaedellytyksiin ja kehittämällä toimintatapoja. Tuemme myös asuntokannan parempaa ylläpitoa ja vaikutamme monipuolisen vuokra‐asunto‐ ja asumisoikeuskannan turvaamiseen.

  Johtoryhmän puheenjohtajat:
  Outi Kanniainen, Keva
  Mika Savolainen, Avara Oy

  Maria Aspala, Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy
  Virpi Ekholm, Tampereen kaupunki
  Juha Haapakoski, ICECAPITAL REAM Oy
  Raimo Hätälä, Sivakka-Yhtymä Oy
  Heidi Joutsenkunnas, Realia Management Oy
  Juha Kaakinen, Y-Säätiö sr
  Benjamin Kalliola, Sponda Oyj
  Jaakko Kammonen, Espoon Asunnot Oy
  Esa Kankainen, Asuntosäätiö sr
  Mika Karlsson, Kruunuasunnot Oy
  Elias Kiviranta, Avain Asumisoikeus Oy
  Tuula Kosonen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
  Kimmo Kuoppa, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
  Lasse Käck, VAV Asunnot Oy
  Panu Kärnä, TA-Yhtymä Oy
  Timo Mantila, Lakea Oy
  Jari Mäkimattila, A-Kruunu Oy
  Sanna Mäkinen, Lahden vanhusten asuntosäätiö sr
  Ville Raitio, Kojamo Oyj
  Sari Raunio, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
  Kim Särs, LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy / LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
  Timo Tanskanen, Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj
  Matti Tarhio, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr, Hoas
  Samuel Tuomola, Premico Consulting Oy
  Elina Vaurasalo, SATO Oyj
  Kim Westberg, Sampo Oyj
  Susanna Vimpari, OP Kiinteistösijoitus Oy
  Otto Virenius, Senaatti-kiinteistöt

  Johtoryhmän sihteerit:
  Aija Tasa, 050 327 2077, aija.tasa@rakli.fi
  Marika Latvala, 040 554 1351, marika.latvala@rakli.fi

  Käyttö ja ylläpito -johtoryhmä

  Käyttö ja ylläpito -johtoryhmä tarkastelee olemassa olevaa rakennettua ympäristöä kiinteistöjen käytön ja omistamisen näkökulmasta. Johtoryhmä kehittää alan toimintatapoja ja vaikuttaa muun muassa sääntelyyn, koulutukseen ja muihin alan toimintaedellytyksiin. Tavoitteena on parempien olosuhteiden ja palveluiden tarjoaminen ihmisille Suomessa sekä kansallisvarallisuuden säilyttäminen ja sen tuottavuuden parantaminen. Erityisen ajankohtaisia aiheita ovat sisäilmasto, energiatehokkuus, kiertotalous ja alan ammattiosaaminen.

  Johtoryhmän puheenjohtajat:
  Eero Kokkonen, LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy / LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
  Mari Rajaniemi, Realia Management Oy

  Jukka Aalto, VAV Asunnot Oy
  Aki Baarman, TA-Yhtymä Oy
  Antti Castrén, Väylävirasto
  Petteri Heino, Caverion Suomi Oy
  Timo Heiskanen, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
  Tuomas Helin, Keva
  Johanna Jalas, Ramboll CM Oy
  Juha-Pekka Järvenpää, SATO Oyj
  Eeva Kaartinen, Colliers International Finland Oy                                
  Taneli Kalliokoski, Espoon Tilapalvelut-liikelaitos / Espoon kaupunki
  Pasi Korte, SOK
  Juha-Matti Kyntäjä, Kesko Oyj
  Juha Kääriäinen, Kirkkohallitus / Kiinteistö Oy Helsingin eteläranta 8
  Ari-Pekka Laxén, Puolustushallinnon rakennuslaitos
  Kim Lindholm, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr, Hoas
  Mari Mannila, Cromwell Property Group/Cromwell Finland Oy
  Pekka Mattila, Cargotec Oyj
  Aki Moilanen, Espoon Asunnot Oy
  Mika Moisio, Helsingin yliopisto
  Petri Mölsä, Tampereen kaupunki
  Juha Niskanen, Y-Säätiö sr
  Toni Pajulahti, Renor Oy
  Petra Penttonen, Nokia Oyj
  Jarmo Pulliainen, REDITO Property Investors Oy
  Tapio Rautiainen, HUS Kiinteistöt Oy
  Kimmo Rintala, Asuntosäätiö sr
  Mervi Räisänen, Elisa Oyj
  Susanna Sairanen, Granlund Oy
  Hannu Simola, Posti Kiinteistöt Oy
  Esa Siponen, Finavia Oyj
  Noora Yli-Ristaniemi, VR-Yhtymä Oy

  Johtoryhmän sihteerit:
  Juho Kess, 050 534 3955, juho.kess@rakli.fi
  Mikko Somersalmi, 040 720 7645, mikko.somersalmi@rakli.fi

  Rakennuttaminen-johtoryhmä

  Rakennuttaminen-johtoryhmä edistää rakennuttamisen hyviä toimintatapoja, ammattitaitoa ja rakentamisen laatua sekä tuottavuutta. Keskeisiä teemoja ovat hankkeiden johtaminen, alan pelisäännöt, sopimusehdot, säädöksien valmisteluun osallistuminen, markkinoiden ja kilpailun toimivuus, tiedonhallinnan parantaminen sekä toimijoiden yhteistoiminta. Toimintamme kattaa koko rakennetun ympäristön: asunnot, toimitilat ja infrastruktuurin.

  Johtoryhmän puheenjohtajat:
  Henna Kemppainen, Premico Consulting Oy
  Martti Nurminen, Finavia Oyj

  Arto Aalto, SATO Oyj
  Kimmo Alaharju, eQ Varainhoito Oy / eQ Rahastoyhtiö Oy
  Kalle Hintikka, Lidl Suomi Ky
  Henri Jyrkkäranta, Helsingin yliopisto
  Juho-Kusti Kajander, Boost Brothers Oy
  Arto Kallio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)
  Juhani Karhu, A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
  Simo Karjalainen, Hemsö
  Janne Ketola, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
  Kirsi Lilja, Rapal Oy
  Ray Lindberg, CBRE Finland Oy
  Jyrki Mallius, Ramboll CM Oy
  Katri Mattila, Antilooppi Management Oy
  Tuomo Nerg, Sitowise Oy
  Simo Niemelä, Renor Oy
  Tommi Parikka, Kojamo Oyj
  Jukka Posti, Sweco PM Oy
  Kari Puotiniemi, Sivakka-Yhtymä Oy
  Saku Pöntynen, Keva
  Jani Rantala, Indepro Oy
  Jarmo Raveala, Helsingin kaupunki
  Jonatan Rimon, Suomen Talokeskus Oy
  Anna Ritonummi, VAV Asunnot Oy
  Jouko Rokkonen, Vahanen Rakennuttaminen Oy
  Ilkka Ruutu, Puolustushallinnon rakennuslaitos
  Pirjo Räihä, Espoon Asunnot Oy
  Petri Saarinen, Kruunuasunnot Oy
  Carl Sirén, HUS Kiinteistöt Oy
  Esa Sirkiä, Väylävirasto
  Tomi Tenhunen, Lahden kaupunki
  Marko Tulokas, Tredu-Kiinteistöt Oy
  Mikko Turunen, Fimpec PMO Oy
  Annika Valpola, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
  Juha Vuorenmaa, Vantaan kaupunki
  Harri Väänänen, WSP Finland Oy
  Reijo Yrjölä, Espoon kaupunki

  Johtoryhmän sihteerit:
  Mikko Somersalmi, 040 720 7645, mikko.somersalmi@rakli.fi
  Marika Latvala040554 1351, marika.latvala@rakli.fi

  Sijoittaminen-johtoryhmä

  Sijoittaminen-johtoryhmän tehtävänä on kehittää kiinteistösijoitus- ja rahoitusmarkkinoiden liiketoimintaympäristöä vastaamaan tuloksellisen ja kestävän kiinteistösijoitustoiminnan vaatimuksia. Johtoryhmä seuraa markkinoiden kehitystä, vaikuttaa säädösympäristön muutoksiin sekä kehittää alan toimintatapoja, pelisääntöjä ja markkinoiden läpinäkyvyyttä. Toiminta kattaa kaikki kiinteistösektorit ja infrastruktuurin sekä kaikki kiinteistösijoitus- ja rahoitusinstrumentit. 

  Johtoryhmän puheenjohtajat:
  Marko Juhokas, Natwest Nordisk Renting / Nordisk Renting Oy
  Pia Lindborg, A. Ahlström Kiinteistöt Oy

  Tuomas Ahonen, Genesta Property Nordic Finland Oy
  Risto Aro, Trevian Rahastot AIFM Oy
  Samuel Granvik, eQ Varainhoito Oy / eQ Rahastoyhtiö Oy
  Johanna Haikala, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
  Kai Heinonen, Helsingin seurakuntayhtymä
  Jukka Helminen, Olo Asunnot Oy
  Sari Hildén, Helsingin kaupunki
  Erik Hjelt, Kojamo Oyj
  Marko Huttunen, Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj
  Heli Iisakka, Colliers International Finland Oy                                
  Markus Juvala, Catella Property Oy
  Antti Jäntti, Apteekkien Eläkekassa
  Jarkko Karjalainen, Kesko Oyj
  Sami Kesonen, Keva
  Kristiina Koskiaho, Kirkkohallitus / Kiinteistö Oy Helsingin Eteläranta 8
  Mikko Krootila, Logicor Oy
  Esa Käkelä, Elite Afred Berg
  Anni Lakanen, OP Kiinteistösijoitus Oy
  Robert Landtman, Alma Property Partners Oy
  Marko Liimatainen, Renor Oy
  Jouni Linnavuori, TA-Yhtymä Oy
  Aleksi Lounamaa, REDITO Property Investors Oy
  Jyrki Merjamaa, Akiva Oy
  Riikka Moreau , Northern Horizon Capital Oy
  Harri Oravainen, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
  Tatu Pakarinen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
  Leena Palokangas, Senaatti-kiinteistöt
  Kaisu Pienimäki, Jones Lang LaSalle Finland Oy
  Antti Pitkänen, Conficap Oy
  Sanna Puhakainen, DEAS Asset Management Finland Oy
  Outi Raekivi, Technopolis Holding Oyj
  Harri Retkin, Avara Oy
  Jussi Rouhento, Catella Asset Management Oy
  Reetta Räsänen, LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy
  Henrik Stadigh, Castellum AB
  Essi Sten, Taaleri Oyj, kiinteistöliiketoiminta
  Päivi Tomula, Pontos Oy
  Simo Vilhunen, Newsec Property Asset Management Finland Oy
  Ville Yrjölä, FIM Kiinteistö Oy

  Johtoryhmän sihteerit:
  Miika Kotaniemi, 040 702 0015, miika.kotaniemi@rakli.fi
  Eva Elston-Hämäläinen, 043 825 6073, eva.elston-hamalainen@rakli.fi

  Toimitilat-johtoryhmä

  Toimitilat-johtoryhmän tavoitteena on, että kiinteistö- ja tilapalvelumarkkinat toimivat tehokkaasti. Painopisteitä ovat tilastrategiset kysymykset sekä muutostrendit ja niiden vaikutukset toimitilajohtamiseen ja tilakonsepteihin. Työskentelemme sen eteen, että toimitilat tukevat käyttäjien liiketoimintaa ja ovat houkuttelevia sijoituskohteita. Toimitilat-johtoryhmä yhdistää tiloja käyttävät yritykset, toimitilajohtamista tekevät yritykset sekä toimitilojen omistajat, sijoittajat, kehittäjät ja julkisen sektorin toimijat.

  Johtoryhmän puheenjohtajat:

  Toni Pekonen, Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma
  Juha Tiuraniemi, HUS Kiinteistöt Oy

  Ilkka Aaltonen, Helsingin kaupunki
  Marjaana Berger, eQ Varainhoito Oy / eQ Rahastoyhtiö Oy
  Anna Bevz, Loikka Works Oy
  Petteri Heikkinen, Catella Property Oy
  Sami Hentilä, Antilooppi Management Oy
  Thomas Hollfast, Wärtsilä Oyj Abp Kiinteistöt
  Mika Huhtala, Helsingin yliopisto
  Ville Inkeri, Newsec Property Asset Management Finland Oy
  Ville Jokela, Aalto-yliopistokiinteistöt Oy
  Jaakko Kaijalainen, UPM-Kymmene Oyj
  Kaisa Kallio, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
  Helena Kangas, Trevian Asset Management Oy
  Laura Karotie, Caverion Oy
  Riitta Karvinen, Logicor Oy
  Vesa-Heikki Kemppainen, Rautaruukki Oyj
  Jarmo Korhonen, VR-Yhtymä Oy
  Päivi Kyllönen, Posti Kiinteistöt Oy
  Mauri Laurila, Espoon kaupunki
  Mika Liukku, Nordea Bank Oyj
  Tom Martonen, Sponda Oyj
  Timo Myllynen, HOK-Elanto
  Jouni Nylund, Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj
  Risto Nässi, Cargotec Oyj
  Maija Patjas, Rapal Oy
  Jaakko Peljo, Neste Oyj
  Arto Piispanen, Realia Management Oy
  Niko Pulli, Technopolis Holding Oyj / Technopolis Oyj
  Amalia Pöyry, Trevian Rahastot AIFM Oy
  Joona Reunanen, GEM Property Oy
  Jyrki Rihu, Puolustusministeriö
  Pekka Riikonen, DEAS Asset Management Finland Oy
  Ritva Rissanen, Granlund Oy
  Krista Ruigendijk, CBRE Finland Oy
  Janne Rytkönen, EcoReal Oy
  Reetta Räsänen, LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy / LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
  Ari Saarinen, Elisa Oyj
  Mikko Salla, Hemsö
  Pasi Salo, Vantaan kaupunki
  Henri Siljander, Sweco PM Oy
  Teppo Särö, Nokia Oyj
  Jaana Tirkkonen, Keva
  Jukka Vakula, Salo IoT Campus / Salo IoT Park Oy
  Tiia Vuolle, FIM Kiinteistö Oy
  Rasmus Vuorinen, Jones Lang LaSalle Finland Oy
  Kyösti Ylijoki, Kiinteistökehitys Naistinki Oy

  Johtoryhmän sihteerit:
  Mikko Östring, 050 301 8933, mikko.ostring@rakli.fi
  Miika Kotaniemi, 040 702 0015, miika.kotaniemi@rakli.fi

  Yhdyskunta ja infra -johtoryhmä

  Yhdyskunta ja infra -johtoryhmä edistää yhdyskuntien kokonaisvaltaista kehittämistä. Lisäämme tietoisuutta yhdyskuntien ja infran roolista yhteiskunnan palveluverkoston keskeisenä osana sekä yhdyskuntien toimivuuden merkityksestä elinympäristön laadulle. Tavoitteena on sujuva arki sekä resurssitehokas ja laadukas rakennettu ympäristö. Työskentelemme alan osaamisen ja houkuttelevuuden kehittämiseksi. Johtoryhmätyöskentely liittyy esimerkiksi kaupunki- ja aluekehitykseen, maankäytön suunnitteluun, liikennemuotoihin ja -järjestelmiin sekä infra-osaamisen turvaamiseen. Yhdyskunta ja infra –johtoryhmä yhdistää valtiolla, kunnissa ja yksityisellä sektorilla maankäytön ja yhdyskuntakehityksen parissa työskenteleviä.

  Johtoryhmän puheenjohtajat:
  Anne Tiainen, Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj
  Esa Rauhala, Espoon kaupunki

  Jyrki Antinkari, Posti Kiinteistöt Oy
  Anna-Maija Grandy, Ailecon Oy
  Petri Honkanen, Lahden kaupunki
  Christina Hovi, Turun kaupunki
  Liisa Jäätvuori, A-Insinöörit Rakennuttaminen
  Jyrki Kaija, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)
  Arto Kaituri, WSP Finland Oy
  Elina Karppinen, Tampereen kaupunki
  Päivi Korkealaakso, Vaasan kaupunki
  Kimmo Kuisma, Helsingin kaupunki
  Antti Laine, SATO Oyj
  Juhani Lantto, Puolustusministeriö
  Toni Lautala, Lidl Suomi Ky
  Kim Lindholm, Ramboll CM Oy
  Rikhard Manninen, Helsingin kaupunki
  Jannis Mikkola, Sitowise Oy
  Päivi Nuutinen, Uudenmaan ELY-keskus / Väylävirasto
  Jorma Paananen, Fimpec PMO Oy
  Kai Perhola, VR-Yhtymä Oy
  Ville Poijärvi, Sweco PM Oy
  Elias Rainio, Senaatti-kiinteistöt
  Janne Rantanen, Rapal Oy
  Petri Roininen, Investors House Oyj
  Juha Sammallahti, Pirkanmaan ELY-keskus / Väylävirasto
  Anne Tiainen, Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj
  Maria Vasko, Riihimäen kaupunki
  Henry Westlin, Vantaan kaupunki
  Raimo Väyrynen, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy

  Johtoryhmän sihteerit:
  Kimmo Kurunmäki, 050 373 6144, kimmo.kurunmaki@rakli.fi
  Miika Kotaniemi, 040 702 0015, miika.kotaniemi@rakli.fi

  Lisätietoa:
  Markkinatietoa alalta