• fi
 • en
 • Kiinteistösijoittaminen

  Kiinteistösijoittaminen luo pohjan kansallisvarallisuudelle

  Ammattimaisesti hallinnoitujen kiinteistösijoitusten arvo Suomessa on noin 70 miljardia euroa. Tästä Raklin jäsenkunnan osuus on yli 50 miljardia euroa.

  Raklin keskeisenä tehtävänä on edistää kiinteistösijoitusalan ja kiinteistömarkkinoiden toimintaa Suomessa. Esimerkkejä kehittämistyöstä ovat sijoittamisen johtoryhmän suositus kiinteistökauppojen ja vuokraustietojen julkistamisesta ja KTI Kiinteistötiedon kanssa yhteistyössä laadittu työkalu vastuullisuusraportointiin.

  Rakli pyrkii myös aktiivisesti vaikuttamaan kiinteistösijoitusalaa ohjaaviin lakihankkeisiin ja alan sääntelyyn. Asiantuntijamme ovat säännöllisesti kuultavina valiokunnissa ja käyvät aktiivista dialogia päättäjien sekä sidosryhmien kanssa.

  Lisäksi Rakli rahoittaa tutkimustyötä tarjoten sisältöä alaa eteenpäin vievään keskusteluun ja puolueetonta tietoa lainsäätäjille paremman säädösympäristön tuottamiseksi.

  Kiinteistösijoittaminen ja yhteiskunta

  Suorat kiinteistösijoitukset Suomessa vuonna 2021 lopussa, yhteensä noin 91,5 mrd euroa. Lähde: KTI

  Rakennetun ympäristön tehokas käyttö ja ylläpito ovat perusedellytyksiä toimivalle yhteiskunnalle. Kiinteistösijoittajilla on merkittävä tehtävä kanavoida uusia pääomia toimialalle, sillä kiinteistökannan uudistuminen on tärkeää tilojen ja maa-alueiden tehokkaan käytön näkökulmasta. Myös energiatehokkuus ja vähähiilisyys vaativat investointeja.

  • Kansanvarallisuuden hoito ja uudistaminen: Suuret kiinteistösijoittajat rakentavat yhteiskuntaa rahoittamalla uuden asunto- ja toimitilakannan rakentamista ja uudistamista.
  • Työllistäminen: Kiinteistösijoittajat ostavat merkittävästi palveluita konsultti- ja kiinteistöpalveluyrityksiltä, joilla on suuri merkitys palvelualan työllistäjinä.
  • Verotulot: Kiinteistösijoittamisen verojalanjälki on merkittävä. Rakentamisen kustannuksista 40 % on veroja ja kiinteistöjen hoitokuluista 30–40 %.
  • Sosiaalinen vastuullisuus: Kiinteistösijoittajat tarjoavat turvallisia, terveellisiä ja viihtyisiä ja tiloja asumiseen, työskentelyyn, vapaa-aikaan ja erilaisiin yksityisiin ja julkisiin palveluihin. 
  • Energiatehokkuus ja vähähiilisyys: Rakennetun ympäristön osuus hiilidioksidipäästöistä on jopa 40 %. Toimijat tekevät laaja-alaisesti töitä energiatehokkuuden ja vähähiilisyyden edistämiseksi.
  • Harmaan talouden torjunta: Ammattimaiset kiinteistösijoittajat ovat vuosia toteuttaneet oma-aloitteisesti harmaan talouden vähentämiseen liittyviä toimenpiteitä.

  Kiinteistövarallisuus muodostaa 70 % Suomen kansanvarallisuudesta, ja tämän omaisuuden ylläpito ja hoito, eli kiinteistöalan toiminta, muodostaa noin 13 % BKT:sta. Huomioiden alaan olennaisesti liittyvän rakennus- ja rakennusaineteollisuuden, on alan ekosysteemin painoarvo BKT:sta lähes 25 %. Rakennusinvestointien osuus kiinteistä investoinneista on lähes 60 %. Kiinteistö- ja rakentamisala myös työllistää suoraan 12 % työvoimasta. Ala tuottaa merkittävän osan verotuloista, eikä pelkästään kiinteistöveron muodossa.

  Lisätietoa:
  Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta