• fi
 • en
 • Osaamisen kehittäminen

  Pätevyydet

  Kiinteistöjohdon sertifiointi KJs

  KJs-sertifiointi on osoitus ammatillisesta pätevyydestä: sertifioitu on kiinteistö- ja rakentamisalan moniottelija. Hän tuntee niin talouselämää, tekniikkaa kuin juridiikkaakin ja seuraa yhteiskunnan kehitystä. Sertifioitu kiinteistöjohtaja osaa johtaa ihmisiä ja organisaatioita sekä ajatella ja toimia globaalisti. Sertifioidun tulee myös olla valmis ylläpitämään ja kehittämään aktiivisesti ammattitaitoaan.

  Kiinteistöjohtamisen ammattilaiset voivat hakea kiinteistöjohdon sertifiointia (KJs). Sertifioinnista ja sen kehittämisestä vastaa Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry. Vuosittain sertifioidaan noin 10-15 uutta kiinteistöjohtajaa.

  Saadakseen KJs-sertifioinnin hakijan on pitänyt toimia kiinteistöjohtoon liittyvissä tehtävissä vähintään kolme vuotta. Hakijalla on oltava vähintään opistotasoinen loppututkinto, kiinteistöjohtamiseen erikoistava koulutus sekä laaja johtamiskoulutus. Kansainvälinen koulutus sekä kiinteistö- ja rakennusalan täydennyskoulutus tuovat lisäpisteitä.

  KJs-sertifikaatti on alan työnantajien korkealle arvostama tunnustus ammatillisesta pätevyydestä. Sertifioinnilla pyritään kokonaisuudessaan kehittämään kiinteistö- ja rakentamisalaa, tehostamaan liiketoimintaa ja palvelemaan alan asiakkaita entistä paremmin. Näin sertifiointi lisää myös alan arvostusta.

  Vuoden 2022 sertifioidut kiinteistöjohtajat
  Sertifikaatin hakeminen ja vaatimuksen sen saamiselle
  Myönnetyt sertifikaatit

  Kiinteistöjohdon sertifiointiryhmä

  Sertifiointiryhmä käsittelee sertifioitavien hakemukset ja myöntää sertifikaatit. Sertifiointiryhmä pisteyttää koulutuksen sekä pitää luetteloa koulutuksesta, joka on jo hyväksytty osaksi sertifiointia. Sertifiointia hakevien tiedot pidetään luottamuksellisina, mutta hyväksyttyjen nimiluettelo on julkinen.

  Sertifiointiryhmän jäsenet
  Seppo Koponen, GEM Property Oy, työryhmän puheenjohtaja
  Kati Kniivilä, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo
  Hanna Kaleva, KTI Kiinteistötieto Oy
  Heidi Falkenbach, Aalto-yliopisto
  Harri Hiltunen, Suomen kiinteistöliitto ry
  Jyrki Laurikainen, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry

  Rakennuttajapätevyys

  Kysymykset pätevyyteen ja tenttiin liittyen voit lähettää osoitteeseen patevyys@rakli.fi

  Rakennuttajapätevyydet RAP (rakennuttaja) ja RAPS (vanhempi rakennuttaja) kuuluvat FISE Oy:n pätevyystoimintaan. Rakennuttajapätevyys on ns. tarvelähtöinen pätevyys, eikä se ole sidottu lakiin tai määräyksiin.

  Alempi pätevyystaso on rakennuttajan pätevyys (RAP), mikä merkitsee kykyä toimia hankkeen vetäjänä ja rakennuttamistehtävien hyvää hallintaa.

  Vanhemman rakennuttajan RAPS-pätevyys edellyttää kykyä toimia hankkeen vetäjien esimiehenä ja hallita laadullisesti, teknisesti ja taloudellisesti vaativien rakennuskohteiden rakennuttaminen.

  Pätevyystentti

  Pätevyyskoulutuksen päätteeksi on suoritettava koulutuksesta erillinen Raklin koordinoima FISEn nimissä järjestettävä tentti. Tentti pyritään järjestämään kahdesti vuodessa. Tenttien tarkastaminen kestää noin kolme kuukautta ja tuloksista ilmoitetaan ilmoittautumislomakkeessa annettuun osoitteeseen. Hyväksytty tentti on voimassa 5 vuotta. Tentin hinta on 120 euroa.

  Tulevat tentit

  Seuraava tentti järjestetään Espoossa 15.11.2024 klo 13-16. Ilmoittaudu viimeistään 31.10.2024 klo 16.00 mennessä.

  Lisätietoja tentistä:

  Muut pätevyydet

  Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet, FISE
  Pätevöitetyt vihertyön valvojat
  AKA Auktorisoitu Kiinteistöarvioija
  RALA-sertifioidut yritykset

  Koulutus

  Raklilla on yhteistyösopimus Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen Kiinkon kanssa siitä, että Rakli osallistuu aktiivisesti Kiinkon kiinteistö- ja rakentamisalan täydennyskoulutuksen sisällön kehittämiseen. Koulutuksen osa-alueina ovat muun muassa sijoittaminen, rahoitus, hankinta, rakennuttaminen ja vuokrausliiketoiminta. Kaksi tärkeintä koulutusohjelmaa, joiden suunnitteluun ja toteuttamiseen Rakli osallistuu, ovat Rakennuttamiskoulutus ja Kiinteistöliiketoiminnan johtaminen.

  Kiinteistö- ja rakennusalan Executive MBA

  KiRa EMBA on akateemisen tutkimustiedon ja yritysmaailman kokemuksen vuoropuhelun areena. Se haastaa osallistujat liiketoimintaosaamisen ja strategisen ajattelun kehittämiseen sekä johtajana kasvamiseen. Ohjelma on suunnattu kiinteistö- ja rakennusalan johdolle ja johtotehtävissä toimiville.

  Lisätietoa:
  Kiinteistö- ja rakennusalan Executive MBA

  Kiinteistöliiketoiminnan johtaminen PGP

  Ohjelma päivittää, laajentaa ja syventää kiinteistöalan johto- ja asiantuntijatehtävissä toimivien osaamista ja valmentaa alan muutosten hallintaan.

  Lisätietoa:
  Kiinteistöliiketoiminnan johtaminen PGP