• fi
 • en
 • Kirjaudu

  Osaamisen kehittäminen

  Pätevyydet

  Kiinteistöjohdon sertifiointi KJs

  KJs-sertifiointi on osoitus ammatillisesta pätevyydestä: sertifioitu on kiinteistö- ja rakentamisalan moniottelija. Hän tuntee niin talouselämää, tekniikkaa kuin juridiikkaakin ja seuraa yhteiskunnan kehitystä. Sertifioitu kiinteistöjohtaja osaa johtaa ihmisiä ja organisaatioita sekä ajatella ja toimia globaalisti. Sertifioidun tulee myös olla valmis ylläpitämään ja kehittämään aktiivisesti ammattitaitoaan.

  Kiinteistöjohtamisen ammattilaiset voivat hakea kiinteistöjohdon sertifiointia (KJs). Sertifioinnista ja sen kehittämisestä vastaa RAKLI ry. Vuosittain sertifioidaan noin 10-15 uutta kiinteistöjohtajaa.

  Saadakseen KJs-sertifioinnin hakijan on pitänyt toimia kiinteistöjohtoon liittyvissä tehtävissä vähintään kolme vuotta. Hakijalla on oltava vähintään opistotasoinen loppututkinto, kiinteistöjohtamiseen erikoistava koulutus sekä laaja johtamiskoulutus. Kansainvälinen koulutus sekä kiinteistö- ja rakennusalan täydennyskoulutus tuovat lisäpisteitä.

  KJs-sertifikaatti on alan työnantajien korkealle arvostama tunnustus ammatillisesta pätevyydestä. Sertifioinnilla pyritään kokonaisuudessaan kehittämään kiinteistö- ja rakentamisalaa, tehostamaan liiketoimintaa ja palvelemaan alan asiakkaita entistä paremmin. Näin sertifiointi lisää myös alan arvostusta.

  Vuoden 2019 sertifioidut kiinteistöjohtajat
  Sertifikaatin hakeminen ja vaatimukset sen saamiselle
  Myönnetyt sertifikaatit

  Kiinteistöjohdon sertifiointiryhmä

  Sertifiointiryhmä käsittelee sertifioitavien hakemukset ja myöntää sertifikaatit. Sertifiointiryhmä pisteyttää koulutuksen sekä pitää luetteloa koulutuksesta, joka on jo hyväksytty osaksi sertifiointia. Sertifiointia hakevien tiedot pidetään luottamuksellisina, mutta hyväksyttyjen nimiluettelo on julkinen.

  Sertifiointiryhmän jäsenet:
  Seppo Koponen, GEM Property oy, työryhmän puheenjohtaja
  Kati Kniivilä, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo
  Hanna Kaleva, KTI Kiinteistötieto oy
  Kauko Viitanen, Aalto-yliopisto
  Harri Hiltunen, Suomen kiinteistöliitto ry
  Jyrki Laurikainen, RAKLI ry

  Muut pätevyydet

  Rakennuttajien pätevyydet (RAP ja RAPS)
  Talonrakennustyön sekä maa- ja pohjarakennustyön valvojien pätevyydet (RAV ja RAVS )
  Kiinteistöala, Tuotantojohto, Valvojat ja Rakennuttajat, FISE
  Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet, FISE
  Pätevöitetyt vihertyön valvojat
  AKA Auktorisoitu Kiinteistöarvioija
  RALA-sertifioidut yritykset
  Pääsuunnittelu ja suunnittelu
  Energiatodistuksen laatija

  Koulutus

  RAKLIlla on yhteistyösopimus Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen Kiinkon kanssa siitä, että RAKLI osallistuu aktiivisesti Kiinkon kiinteistö- ja rakentamisalan täydennyskoulutuksen sisällön kehittämiseen. Koulutuksen osa-alueina ovat muun muassa sijoittaminen, rahoitus, hankinta, rakennuttaminen ja vuokrausliiketoiminta. Kaksi tärkeintä koulutusohjelmaa, joiden suunnitteluun ja toteuttamiseen RAKLI osallistuu, ovat Rakennuttamiskoulutus ja Kiinteistöliiketoiminnan johtaminen.

  Rakennuttamiskoulutus RAP ja RAPS

  Rakennuttajien pätevöitymisjärjestelmässä on kaksi pätevyystasoa: rakennuttajan pätevyys RAP, joka merkitsee kykyä toimia hankkeen vetäjänä ja rakennuttamisen perustaitojen hallitsemista, ja vanhemman rakennuttajan pätevyys RAPS, joka merkitsee kykyä toimia hankkeen vetäjien esimiehenä ja hallita vaativien rakennuskohteiden rakennuttamista.

  Lisätietoa:
  Rakennuttamiskoulutus RAP ja RAPS

  Kiinteistö- ja rakennusalan Executive MBA

  KiRa EMBA on akateemisen tutkimustiedon ja yritysmaailman kokemuksen vuoropuhelun areena. Se haastaa osallistujat liiketoimintaosaamisen ja strategisen ajattelun kehittämiseen sekä johtajana kasvamiseen. Ohjelma on suunnattu kiinteistö- ja rakennusalan johdolle ja johtotehtävissä toimiville.

  Lisätietoa:
  Kiinteistö- ja rakennusalan Executive MBA

  Kiinteistöliiketoiminnan johtaminen PGP

  Ohjelma päivittää, laajentaa ja syventää kiinteistöalan johto- ja asiantuntijatehtävissä toimivien osaamista ja valmentaa alan muutosten hallintaan.

  Lisätietoa:
  Kiinteistöliiketoiminnan johtaminen PGP