• fi
 • en
 • Kirjaudu

  Julkaisut

  RAKLI tarjoaa tietoa alasta

  RAKLI tarjoaa tietoa kiinteistö- ja rakentamisalasta julkaisemalla muun muassa erilaisia raportteja ja selvityksiä sekä ohjeistuksia ja tietoiskuja. Pääset tutustumaan julkaisuihin aihepiireittäin alla olevien linkkien kautta.

  Tulevaisuus on tekoja -ilmastotietoiskut

  Ilmastonmuutoksen torjuntaan ja kestävään kehitykseen liittyvät asiat vaikuttavat entistä painavammin rakennuttamisen ja kiinteistön omistamisen toimintaympäristöön. Siksi RAKLI näkeekin tärkeänä, että jäsenistöllä on tieto huomioitavista asioista nimenomaan rakennuttamisen ja rakennetun ympäristön omistamisen näkökulmasta.

  RAKLIn julkaisemat ilmastotietoiskut

  Ohjeistukset

  RAKLI on mukana alan järjestöjen yhteisesti laatimassa Hyvä vuokratapa -oppaan laadinnassa. Hyvä vuokratapa edesauttaa hyvää ja kaikkia osapuolia palvelevaa vuokrasuhdetta ja oppaan laatineet järjestöt  suosittelevatkin sen noudattamista asuinhuoneistojen vuokrasuhteissa.

  Alan järjestöjen julkaisema Hyvä vuokratapa -opas

  Keskustelupaperit

  Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä tilojen tarpeen ja käytön ennakoiminen vuosikymmeniksi eteenpäin on kaavoittajille ja kiinteistökehittäjille yhä haastavampaa ja edellyttää hyvän yhteistyön lisäksi joustavaa sääntelyä ja rakentamisen ohjausta.  Aihetta käsitellään RAKLIn laatimissa keskustelupapereissa.

  RAKLIn julkaisemat keskustelupaperit

  Selvitykset

  RAKLI on laatinut selvityksiä muun muassa muuttuvista työympäristöjen tarpeista, asunto-osuuskuntamallista, kaavamääräysten kustannusvaikutuksista, lähiöstrategiasta, kiinteistön omistamisen verotuksesta sekä kiinteistöalan yhteiskunnallisesta merkityksestä.

  RAKLIn julkaisemat selvitykset

  Klinikkaraportit

  RAKLIn klinikoilla kehitetään kiinteistö- ja rakentamisalan toimintaa käytännön tapausten kautta. Tavoitteena on törmäyttää näkökulmia ja nostaa esiin uusia ajatuksia ja ideoita valitun aiheen tiimoilta. Työpajatyöskentelyn lisäksi klinikkaan kuuluu aloitus- ja tulosseminaari sekä klinikan päätteeksi laadittava tulosraportti.

  RAKLIn julkaisemat klinikkaraportit

  Suositukset

  RAKLI on yhdessä KTI:n ja jäsentensä edelläkävijäyritysten kanssa laatinut vastuullisen kiinteistöliiketoiminnan raportointirungon, johon on koottu keskeisimmät tunnusluvut. Työkalun avulla voi varmistaa oman raportointinsa vertailukelpoisuuden ja yhteensopivuuden kansainvälisten mallien kanssa.  Olemme laatineet myös suosituksia  sekä kiinteistökauppojen julkistuksesta että toimitilojen vuokravälitystavasta.

  RAKLIn julkaisemat suositukset

  Markkinakatsaukset

  KTI Kiinteistötieto Oy tuottaa vuosittain RAKLIn toimeksiannosta Tampereen, Oulun, Turun ja Jyväskylän kaupunkiseutujen kiinteistömarkkinoita luotaavaan aluekatsauksen. Tiedot perustuvat muun muassa KTI:n omiin tietokantoihin sekä kiinteistöalan ammattilaisille suunnattuihin barometrikyselyihin.

  RAKLIn julkaisemat alueelliset markkinakatsaukset

  Vuosikatsaukset ja esitteet

  Julkaisusivulta löytyvät myös RAKLIn vuosikatsaukset ja erityisesti klinikkatoimintaa koskevat esitteet.

  Julkaisut-sivulla:
  RAKLIn julkaisujen digiversiot ja pdf-tiedostot

  Markkinatietoa-sivulla:
  Kiinteistö- ja rakentamismarkkinoiden suhdannetiedotteet sekä vuokra-asunto- ja toimitilabarometrit