• fi
 • en
 • Kirjaudu

  RAKLIn asiamiestoiminnot

  RAKLIssa hoidetaan neljän jäsenyhdistyksen asiamiestoiminnot

  RAKLIn jäseniä ovat Suomen Kauppakeskusyhdistys ry, Suomen opiskelija-asunnot SOA ry, Rakennuttajatoimistojen liitto RTL ry ja Toimitilajohtamisen yhdistys FIFMA ry. Näiden neljän asiamiestoiminta hoidetaan RAKLIssa.

  Suomen Kauppakeskusyhdistys ry

  Suomen Kauppakeskusyhdistys ry on kauppa- ja ostoskeskusten järjestö, jonka toiminnassa omistajat, kauppakeskusjohto ja alan asiantuntijat kohtaavat. Järjestön jäseninä ovat maan merkittävimmät kauppakeskukset ja kauppakeskusomistajat. Yhdistyksen visiona on menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta, jossa kauppa ja palvelut muodostavat houkuttelevan kokonaisuuden.

  Suomen opiskelija-asunnot SOA ry

  Suomen opiskelija-asunnot SOA ry on opiskelija-asuntoyhteisöjen edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö, jolla ei ole omia opiskelija-asuntoja. SOA ry valvoo opiskelija-asuntoyhteisöjen yleisiä ja yhteisiä etuja, edistää opiskelija-asuntopoliittisten tavoitteidensa toteutumista, jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

  Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL ry

  Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL ry:n toiminnan tavoite on parantaa rakennuttajakonsultin profiloitumista hankkeen johtamisen osaajana. Liiton toiminta kattaa toimitila-, asunto- ja infrarakentamisen. Alan kehittäminen tapahtuu yhdessä muiden alan järjestöjen, viranomaisten ja yritysten kanssa. Lisäksi RTL osallistuu ja ottaa kantaa lainsäädännön ja määräysten laadintaan rakennuttajakonsulttien näkökulmasta.

  Toimitilajohtamisen yhdistys FIFMA ry

  FIFMA on suomalainen toimitilajohtamisen yhdistys, jonka tavoitteena on kehittää ja ylläpitää jäsentensä ammattitaitoa, kehittää toimitilaympäristöä ja -opetusta sekä edistää kotimaisia ja kansainvälisiä suhteita oman alan piirissä tarjoamalla verkostoitumismahdollisuuden ja tietoa alan kehityssuunnista.

  Tapahtumia ympäri vuoden:
  Katso RAKLIn kalenterista tulevat tapahtumat