• fi
 • en
 • Raklin asiamiestoiminnot

  Raklissa hoidetaan kolmen jäsenyhdistyksen asiamiestoiminnot

  Raklin jäseniä ovat Suomen Kauppakeskusyhdistys ry, Suomen opiskelija-asunnot SOA ry ja Rakennuttajatoimistojen liitto RTL ry. Näiden kolmen asiamiestoiminta hoidetaan Raklissa.

  Suomen Kauppakeskusyhdistys ry

  Suomen Kauppakeskusyhdistys ry on kauppa- ja ostoskeskusten järjestö, jonka toiminnassa omistajat, kauppakeskusjohto ja alan asiantuntijat kohtaavat. Järjestön jäseninä ovat maan merkittävimmät kauppakeskukset ja kauppakeskusomistajat. Yhdistyksen visiona on menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta, jossa kauppa ja palvelut muodostavat houkuttelevan kokonaisuuden.

  Suomen opiskelija-asunnot SOA ry

  Suomen opiskelija-asunnot SOA ry on opiskelija-asuntoyhteisöjen edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö, jolla ei ole omia opiskelija-asuntoja. SOA ry valvoo opiskelija-asuntoyhteisöjen yleisiä ja yhteisiä etuja, edistää opiskelija-asuntopoliittisten tavoitteidensa toteutumista, jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

  Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL ry

  Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL ry:n toiminnan tavoite on parantaa rakennuttajakonsultin profiloitumista hankkeen johtamisen osaajana. Liiton toiminta kattaa toimitila-, asunto- ja infrarakentamisen. Alan kehittäminen tapahtuu yhdessä muiden alan järjestöjen, viranomaisten ja yritysten kanssa. Lisäksi RTL osallistuu ja ottaa kantaa lainsäädännön ja määräysten laadintaan rakennuttajakonsulttien näkökulmasta.

  Tapahtumia ympäri vuoden:
  Katso Raklin kalenterista tulevat tapahtumat